Sjur E. Isaksen, cand. theol

Førstelektor II

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Sjelesorg
 • Homiletikk
 • Prestetjeneste
 • Spiritualitet
Telefon: 22590628
Mobile: 95961919
Kontor: 460

Presentasjon

Min undervisning og forskning har vært konsentrert om tre hovedområder: Sjelesorg (samtalene i kirken), homiletikk (tale og språk i kirken), spiritualiet (lengsel og bønn i kirken). Skriftlige arbeider knyttet til diise tema var grunnlaget for min søknad om førstelektorkompetanse i 2015

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Isaksen, S. E. (2016). Disse mine minste : om dåp som omsorg. Beskytt øyeblikket mitt : kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna, s. 11 - 24. ISBN: 978-82-8249-226-3
 • Isaksen, S. E. (2015). Sola scriptura? : tekstboken og Ordets del i gudstjenestereformen. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke, s. 116 - 132. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
 • Isaksen, S. E. (2014). Sårbarhet og ivaretakelse : kasualsamtalen som folkekirkens grunnleggende samtalepraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(2), s. 36 - 47. ISSN: 1893-4773
 • Isaksen, S. E. (2010). Barnet i Kaj Munks prekener. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 249 - 264. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
 • Thorbjørnsen, S. O. & Isaksen, S. E. (2009). Tap som svir. Sjelesorg og konkurranse. Tidsskrift for sjelesorg, 29(4), s. 250 - 267. ISSN: 0333-3388
 • Isaksen, S. E. (2009). Ordets trøst og veiledning : sjelesørgeriske sider ved Ny tekstbok for Den norske kirke. Tidsskrift for sjelesorg, 29(1), s. 40 - 47. ISSN: 0333-3388
 • Isaksen, S. E. (2007). Det viktigste er vel å være seg selv-? : autentisitet - etisk krav og evangelisk nåde?. Tidsskrift for sjelesorg, 27(3), s. 208 - 216. ISSN: 0333-3388

Utdanning og praksis

1981Cand teol MF
1982Praktikum MF
1983Kapellan Larvik
1991Sokneprest Værøy
1997Resident Chaplain Abbott Northwestern Hospital Minnesota USA
1999Sokneprest Rælingen
2000Viderekommende Pastoral-klinisk utdannelse (VPKU)
2001Spesialkompetanse i praktisk prestetjeneste (SPP)
2005Universitetslektor i Praktisk teologi/Sjelesorg
2015Førstelektor i Praktisk teologi/Sjelesorg

Verv

2009Redaktør Luthersk Kirketidende