Kristin Bliksrud Aavitsland

Professor II

Middelalderens kristendoms- og kulturhistorie

Faglige kompetanseområder:

 • kunsthistorie
 • middelalder
 • kulturhistorie
 • bilder og religiøs praksis
 • kirkebygg
 • kulturminnevern

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590615
Kontor: 343

Presentasjon

Jeg er professor i middelalderkultur og kirkehistorie, og har vært på MF siden 2014. Jeg er utdannet kunsthistoriker og medievist, og avla dr.art-graden ved Universitetet i Oslo i 2002 etter å ha vært forskningsstipendiat ved Det norske institutt i Roma og ved Warburg Institute i London. Mitt primære forskningsfelt er bilder og bilders religiøse bruk i før- og tidligmoderne kulturer. Jeg har publisert bøker og artikler om bildespråk og intellektuell kultur i middelalerens Italia og Skandianvia, om oppfatningen av døden i Danmark-Norge etter reformasjonen og om forståelsen av Jerusalem i middelalderens Skandinavia. Jeg er også faglitterær forfatter innenfor feltet kulturhistorie og kulturminnevern i Norge.

Utvalgte publikasjoner

 • Aavitsland, K. B. (2018). "Let the Little Children Come to Me": Representations of Children in the Confessional Culture of Lutheran Scandinavia. Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, s. 58 - 75. Routledge. ISBN: 9781138294226
 • Aavitsland, K. B. (2016). The Church and the Synagogue in Ecclesiastical Art: A Case from Medieval Norway. Teologisk Tidsskrift, 5(4), s. 324 - 341. ISSN: 1893-0263
 • Aavitsland, K. B. (2016). Cultivating Virtues on Scandinavian Soil: The Rise of a Christian Humanism and Ecclesiastical Art in Twelfth-Century Denmark. Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100-1350, s. 373 - 392. Brepols. ISBN: 9782503553078
 • Aavitsland, K. B. (2016). Værnes kirke: Det lutherske kirkerommet som samfunnsspeil 1537-1740. Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre, s. 350 - 373. ISBN: 9788299524438
 • Aavitsland, K. B. (2015). Remembering Death in Denmark-Norway during the Period of Lutheran Orthodoxy. Preparing for Death, Remembering the Dead, s. 241 - 264. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-55082-3
 • Aavitsland, K. B. (2015). Incarnation. Paradoxes of Perception and Mediation in Medieval Liturgical Art. The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages., s. 73 - 90. Aarhus Universitetsforlag. ISBN: 9788771243130
 • Aavitsland, K. B. (2014). Harry Fett : historien er lengst. Pax Forlag. ISBN: 9788253036625
 • Aavitsland, K. B. (2014). Visualizing the Art of Dying in Early Protestant Scandinavia: A Reading of a Late Sixteenth-Century Tapestry from Leksvik, Norway. Journal of early modern Christianity, 1(1), s. 115 - 142. ISSN: 2196-6656
 • Aavitsland, K. B. (2014). Defending Jerusalem: Visualizations of a Christian Identity in Medieval Scandinavia. Visual Constructs of Jerusalem, s. 121 - 131. Brepols. ISBN: 978-2-503-55104-3
 • Aavitsland, K. B. (2014). Civitas Hierusalem: representing presence in Scandinavian golden altars. Image and Altar 800-1300. Papers from an InternationalConference in Copenhagen 24 October - 27 October 2007, s. 179 - 193. Syddansk Universitetsforlag. ISBN: 9788776021436
 • Aavitsland, K. B. (2012). Imagining the Human Condition in Medieval Rome. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3818-2

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Aavitsland, K. B. (2021). Civitas Hierusalem famosisima: The Cross, the Orb, and the History of Salvation in the Medieval North. Tracing the Jerusalem Code Volume 1: The Holy City Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca. 1100–1536), s. 425 - 453. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634853
 • Aavitsland, K. B. (2021). The ambiguous memory of Norwegian crusading - a view from Norway. Controversial Histories - Current Views on the Crusades, s. 21 - 23. Routledge. ISBN: 978-0-367-14877-5
 • (2021). Tracing the Jerusalem Code Volume 1: The Holy City Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca. 1100–1536). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634853
 • Aavitsland, K. B. (2021). Jerusalem: Navel of the Storyworld in Medieval Scandinavia. Tracing the Jerusalem Code Volume 1: The Holy City Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca. 1100–1536), s. 12 - 41. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634853
 • Aavitsland, K. B. (2020). Elite Soldiers of Christ: Elevating the Secular Elite on Danish Church Walls, Twelfth to Thirteenth Centuries. Nordic elites in transformation, c. 1050-1250: Volume III: Legitimacy and glory, s. 175 - 201. Routledge. ISBN: 9781003097143
 • Aavitsland, K. B. (2020). Kristin Lavransdatter som medievalistisk univers. Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN: 978-82-8319-576-7
 • Aavitsland, K. B. (2020). St. Dominikus kirke i Oslo : tiggermunker på norsk misjonsmark i mellomkrigstiden. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 174, s. 111 - 132. ISSN: 0071-7436
 • Oftestad, E. A. & Aavitsland, K. B. (2019). Minnekultur. Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen, s. 69 - 90. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202515492
 • Oftestad, E. A. & Aavitsland, K. B. (2019). Adelsmannens minne. Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen, s. 115 - 135. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202515492
 • Oftestad, E. A. & Aavitsland, K. B. (2019). Kunsten å dø. Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen, s. 27 - 48. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202515492

Utdanning og praksis

1994Cand.philol, Universitetet i Oslo
1999Diplôme européen d'études médiévales, Roma
2002Dr. art, Universitetet i Oslo