Kristin Joachimsen, cand.theol

Professor

Det gamle testamente
Avdelingsleder, Teologi og kirkelig utdanning

Faglige kompetanseområder:

 • Det gamle testamente-Den hebraiske bibelen
 • Jesaja-boken
 • Esra-og Nehemja-bøkene
 • Esters bok
 • Historiografi
 • Minnestudier
 • Identitet-religion-etnisitet
 • Postkolonial teori og teorier om
Telefon: 22590640
Kontor: 339

Presentasjon

Min forskning omfatter studier på det antikke Israels historiografi, profetlitteratur og poetisk litteratur (særlig Jesaja-boken), Esra-og Nehemjabøkene, samt Esters bok. Hovedvekten ligger på persisk og hellenistisk periode. Teoretisk og metodisk fokuserer jeg særlig på identitetskonstruksjoner knyttet til religion og etnisitet, så vel som konstruksjonen av «den andre». Jeg anvender også minnestudier, postkolonial teori og kjønnsstudier.

Nå for tiden jobber jeg med en monografi med arbeidstittel Translating Culture: Torah and Boundaries in Flux in the Books of Ezra and Nehemiah. For å parafrasere antropologen Levi-Strauss: I dette arbeidet analyserer jeg kulturell kompleksitet og flytende identitetsdiskurs i Esra-og Nehemja-bøkene, hvor jeg har valgt ulike troper, begrep og verktøy å tenke med. Jeg trekker veksler på teoridannelser knyttet til identitet, grenser, «andre»- og oversettelse. Jeg legger særlig vekt på kategoriseringer som utfordres av «inbetween»- former, det jeg også kaller «gråsoner». Vesentlig er også dynamikken mellom faktorer som kultur, etnisitet, religion, geopolitikk og kjønn.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Joachimsen, K. (2021). Israel’s Sin and Survival in Ezra 9–10 and Nehemiah 9–10. Sin, Suffering, and the Problem of Evil, s. 97 - 111. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-157538-9
 • Joachimsen, K. (2020). Cohesion, distribution and hybrid identity in Nehemiah 5. The Bible and Money: Economy and Socioeconomic Ethics in the Bible, s. 115 - 128. Sheffield Phoenix Press. ISBN: 978-1-910928-75-2
 • Joachimsen, K. (2020). The Book of Isaiah: Persian/Hellenistic Background. The Oxford Handbook of Isaiah, s. 176 - 197. Oxford University Press. ISBN: 9780190669249
 • Joachimsen, K. (2020). Jezebel as Voiced by Others in 1 and 2 Kings. Die Welt des Orients, 50(2), s. 216 - 233. ISSN: 0043-2547
 • Joachimsen, K. (2019). Ikke bare fremmed, flyktning og gjest : fortellinger om gjestfrihet, frykt og migrasjon. Kirke og kultur, 124(2), s. 123 - 138. ISSN: 0023-186X
 • Joachimsen, K. (2019). Esther in Shushan. Foreign Women - women in Foreign Lands : Studies on Foreignness and Gender in the Hebrew Bible and the Ancient Near East in the First Millennium BCE, s. 203 - 222. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-157590-7
 • Joachimsen, K. (2018). The Symbolic Function of the Law in Ezra 9–10. Religion, Law, and Justice: Seven Essays, s. 15 - 40. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-912-5
 • Joachimsen, K. (2018). Å oversette “andre”: En analyse av identitetskonstruksjoner i Esraboken. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, 69(1), s. 139 - 158. ISSN: 0108-4453
 • Joachimsen, K. (2016). Minne som analytisk kategori i studier av Den hebraiske bibelen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur, (1), s. 46 - 66. ISSN: 1501-9934
 • Joachimsen, K. (2015). Remembering and Forgetting in Isaiah 43, 44, and 46. New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad, s. 42 - 56. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004293267

Utdanning og praksis

1989Historie grunnfag, Universitetet i Oslo
1996Cand. theol., Universitetet i Oslo
1997Doktorgradsstipendiat, Norges forskningsråd og Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
2000Hebraisk mellomfag, Universitetet i Oslo
2002 - 2015Førsteamanuensis i bibelvitenskap, Universitetet i Tromsø
2005 - 2009Instituttleder (25%), Institutt for religionsvitenskap
2006Praktisk-pedagogisk utdanning (for undervisning på universitet), Universitetet i Tromsø
2006 - 2009Bibeloversetter (15%), Det norske bibelselskap
2007Dr. theol, Universitetet i Oslo

Verv

1999 - 2007Styremedlem, Norsk gammeltestamentlig selskap
2004 - 2005Leder, Norsk gammeltestamentlig selskap
2004 - 2005Medlem, Fakultetsstyret ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø
2004 - 2009Universitetet i Tromsø sin representant i Nasjonalt fagråd for kristendom og religionsvitenskap
2008 - 2011Medlem i Teologisk nemd, Mellomkirkelig råd
2009 - 2013Medlem i programstyre for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2009 - 2013Medlem i instituttstyre, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2009 - 2015Universitetet i Tromsø sin represenant i styret for Kirkelig Utdanningssenter Nord-Norge
2013 - 2015Medlem i styret for Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø
2016 - d.d.Medlem i Avdelingsråd for teologi og historie, Det teologiske menighetsfakultet