Ole Jakob Filtvedt

Professor

Det nye testamente

Faglige kompetanseområder:

 • Hebreerbrevet
 • Johannesevangeliet
 • Tidlig kristen identitet
 • Antikk jødedom
Telefon: 22590657
Kontor: 334

Presentasjon

Min forskning fokuserer på tolkningen av tekster fra det nye testamentet. Tidligere har jeg jobbet mest med Hebreerbrevet og Paulus i lys av følgende tematikk: utviklingen av en tidlig kristen identitet, relasjonen mellom de første kristne og samtidig jødedom, ulike tolkninger av hva det vil si å være Guds folk, samt forholdet mellom skapelse og frelse. Nå jobber jeg med Johannesevangeliet, og undersøker spørsmål knyttet til åpenbaringsforståelsen i denne teksten.

For lenke til min academia.edu side se

Utvalgte publikasjoner

 • Filtvedt, O. J. (2016). A "Non-Ethnic" People?. Biblica, 97(1), s. 101 - 120. ISSN: 0006-0887
 • Filtvedt, O. J. (2016). Seeing and Hearing God. On the Relationship between John 5:37 and Deut 4:12. Teologisk Tidsskrift, 5(4), s. 308 - 323. ISSN: 1893-0263
 • Filtvedt, O. J. (2016). Pannenberg's concept of Revelation and the Gospel of John. Kerygma und Dogma, 62(4), s. 301 - 323. ISSN: 0023-0707
 • Filtvedt, O. J. (2016). "God’s Israel" in Galatians 6.16: An Overview and Assessment of the Key Arguments. Currents in Biblical Research, 15(1), s. 123 - 140. ISSN: 1476-993X
 • Filtvedt, O. J. & Wessbrandt, M. (2015). Exploring the high priesthood of Jesus in early Christian sources. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 106(1), s. 96 - 114. ISSN: 0044-2615
 • Filtvedt, O. J. (2015). The Identity of God's People and the Paradox of Hebrews. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-154013-4
 • Filtvedt, O. J. (2015). Creation and salvation in Hebrews. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 106(2), s. 280 - 303. ISSN: 0044-2615
 • Filtvedt, O. J. (2015). Jødedom eller jødedommer i det første århundret?. Teologisk Tidsskrift, 4(3), s. 238 - 250. ISSN: 1893-0263
 • Magelssen, M. & Filtvedt, O. J. (2015). Assisted reproduction, the logic of liberalization, and five Christian responses. Ethics & Medicine: An International Journal of Bioethics, 31(3), s. 159 - 175. ISSN: 0266-688X
 • Filtvedt, O. J. (2014). The Identity of Israel and the Paradox of Hebrews. Search in Cristin...
 • Filtvedt, O. J. (2014). With Our Eyes Fixed on Jesus: The Prayers of Jesus and His Followers in Hebrews. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 161 - 182. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Filtvedt, O. J. (2013). Jesus som skaperordet : Jesu gjerning forstått som nyskapelse i Johannesevangeliet. Teologisk Tidsskrift, 2(4), s. 414 - 432. ISSN: 1893-0263

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Filtvedt, O. J. (2019). Revisiting Nicodemus's Question in John 3:9. Journal of Theological Studies, 70(1), s. 110 - 140. ISSN: 0022-5185
 • Filtvedt, O. J. (2017). The Transcendence and Visibility of the Father in the Gospel of John. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 108(1), s. 90 - 118. ISSN: 0044-2615
 • Filtvedt, O. J. (2016). Seeing and Hearing God. On the Relationship between John 5:37 and Deut 4:12. Teologisk Tidsskrift, 5(4), s. 308 - 323. ISSN: 1893-0263
 • Filtvedt, O. J. (2016). Pannenberg's concept of Revelation and the Gospel of John. Kerygma und Dogma, 62(4), s. 301 - 323. ISSN: 0023-0707
 • Filtvedt, O. J. (2016). "God’s Israel" in Galatians 6.16: An Overview and Assessment of the Key Arguments. Currents in Biblical Research, 15(1), s. 123 - 140. ISSN: 1476-993X
 • Filtvedt, O. J. (2016). A "Non-Ethnic" People?. Biblica, 97(1), s. 101 - 120. ISSN: 0006-0887
 • Filtvedt, O. J. & Wessbrandt, M. (2015). Exploring the high priesthood of Jesus in early Christian sources. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 106(1), s. 96 - 114. ISSN: 0044-2615
 • Filtvedt, O. J. (2015). The Identity of God's People and the Paradox of Hebrews. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-154013-4
 • Magelssen, M. & Filtvedt, O. J. (2015). Assisted reproduction, the logic of liberalization, and five Christian responses. Ethics & Medicine: An International Journal of Bioethics, 31(3), s. 159 - 175. ISSN: 0266-688X
 • Filtvedt, O. J. (2015). Creation and salvation in Hebrews. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 106(2), s. 280 - 303. ISSN: 0044-2615

Utdanning og praksis

2009Master i kristendomskunnskap, MF
2010Bibelhebraisk, Fjellhaug
2010Forskningsseminar, Eberhard Karls Universität Tübingen
2010 - 2014Phd stipendiat, MF
2014 - d.d.Postdoktor, MF

Verv

2015Medlem av arrangementskomiteen for Nordic New Testament Conference