Morten Magelssen

Professor II

Bioetikk

Faglige kompetanseområder:

 • Bioetikk
Telefon: 22590500

Presentasjon

Jeg er utdannet lege og jobbet noen år som kliniker før jeg i 2010 gikk over til akademisk medisinsk etikk. Jeg har hovedstilling ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, der jeg bl.a. har ansvar for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet.

Mine faglige interesser er bioetikk og medisinsk etikk, inkludert kristne perspektiver. Les mer på min egen nettside.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202616571
 • Magelssen, M. & Ewnetu, D. B. (2020). Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics. ISSN: 1471-8731
 • Heggestad, A. K. T., Førde, R., Magelssen, M. & Arnekleiv, B. (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330
 • Fredheim, O. M., Skulberg, I. M., Magelssen, M. & Steine, S. (2020). Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 1 - 8. ISSN: 0001-5172
 • Magelssen, M., Pedersen, R., Karlsen, H. M. & Thoresen, L. (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics, 21(82). ISSN: 1472-6939
 • Ewnetu, D. B., Combs Thorsen, V., Solbakk, J. H. & Magelssen, M. (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics, 21(1), s. 1 - 7. ISSN: 1472-6939
 • Gaasø, O. M., Rø, K. I., Bringedal, B. & Magelssen, M. (2019). Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(1), s. 1 - 7. ISSN: 0029-2001
 • Haaland Barlaup, A., Landsverk, Å. M., Myskja, B. K., Supphellen, M. & Magelssen, M. (2019). Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics, 14(3), s. 115 - 121. ISSN: 1477-7509
 • Magelssen, M., Le, N. Q. & Supphellen, M. (2019). Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes. BMC Medical Ethics, 20. ISSN: 1472-6939
 • Magelssen, M., Pedersen, R., Miljeteig, I., Ervik, H. & Førde, R. (2019). Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics, 46(2), s. 66 - 70. ISSN: 0306-6800