Morten Magelssen

Professor II

Bioetikk

Faglige kompetanseområder:

 • Bioetikk
Telefon: 22590500

Presentasjon

Jeg er utdannet lege og jobbet noen år som kliniker før jeg i 2010 gikk over til akademisk medisinsk etikk. Jeg har hovedstilling ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, der jeg bl.a. har ansvar for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet.

Mine faglige interesser er bioetikk og medisinsk etikk, inkludert kristne perspektiver. Les mer på min egen nettside.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Wikstøl, D., Pedersen, R. & Magelssen, M. (2021). Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research, 21(1), s. 1 - 9. ISSN: 1472-6963
 • Hofmann, B., Oftestad, E. A. & Magelssen, M. (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202693992
 • Magelssen, M., Rasmussen, M., Wallace, S. & Førde, R. (2021). Priority setting at the clinical level: the case of nusinersen and the Norwegian national expert group. BMC Medical Ethics, 22(1), s. 1 - 8. ISSN: 1472-6939
 • Magelssen, M., Karlsen, H. M. & Thoresen, L. (2021). Establishing Clinical Ethics Committees in Primary Care: A Study from Norwegian Municipal Care. HEC Forum. ISSN: 0956-2737
 • Sævareid, T. J. L., Pedersen, R. & Magelssen, M. (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research, 21. ISSN: 1472-6963
 • Fredheim, O. M., Materstvedt, L. J., Skulberg, I. M. & Magelssen, M. (2021). Ought the level of sedation to be reduced during deep palliative sedation? A clinical and ethical analysis. BMJ Supportive & Palliative Care. ISSN: 2045-435X
 • Magelssen, M., Pedersen, R., Karlsen, H. M. & Thoresen, L. (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics, 21(82). ISSN: 1472-6939
 • Magelssen, M. & Ewnetu, D. B. (2020). Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics. ISSN: 1471-8731
 • Heggestad, A. K. T., Førde, R., Magelssen, M. & Arnekleiv, B. (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics, s. 1 - 11. ISSN: 0969-7330
 • (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202616571