Per Kristian Hovden Sætre, cand. theol

Stipendiat

Det nye testamente

Faglige kompetanseområder:

  • Matteusevangeliet
  • Det gamle testamentet i Det nye
Telefon: 22590561
Kontor: 367B

Presentasjon

Fram mot 2020 skriv eg avhandling om korleis forteljinga om og litteraturen knytta til kong Salomo gjennom sitat, allusjonar og litterære ekko er med på å skape meining i Matteusevangeliet, og er dermed interessert i studiet av evangelia som litteratur, jødiske tekstar frå Det nye testamentet si samtid, spørsmål om intertekstualitet og historisk studium av tekst. I løpet av tida på MF har eg undervist i Det nye testamentet på grunnstudia, om bruken av Det gamle testamentet i Det nye og om tekstar og tolking i kristen forkynning. Saman med Linn Sæbø Rystad driv eg podkasten «Bibel og babbel» om bruk av Bibelen i forkynning for born og unge.

Utdanning og praksis

2009Cand. theol., MF
2009 - 2010Feltprest, Hans Majestet Kongens Garde
2010 - 2016Kapellan, Jar menighet i Bærum