Jan Schumacher, cand. theol

Førsteamanuensis em.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Schumacher, J. (2013). Northrop Frye. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 691 - 701. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
  • Schumacher, J. (2013). Jaroslav Pelikan. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 487 - 498. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
  • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
  • Schumacher, J. (2012). "-liksom i et bitte lite og ruglet speil" : om sannhet og fiksjon i Sigrid Undsets konversjonsromaner. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 167 - 181. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
  • Schumacher, J. (2011). The Ecclesia between temple and synagogue : some remarks on the church building in early Medieval Christianity. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 169 - 179. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
  • Schumacher, J. (2010). Livets sødeste Hemmelighed : barnet i Cant. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 99 - 110. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
  • Schumacher, J. (2010). Mikael og korset : Hedrum kirke i middelalderen. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 18 - 26. ISBN: 978-82-303-1593-4
  • Schumacher, J. (2009). Salmens "Aand" : Welhaven og Antydninger til et forbedret Psalmeverk for den norske Kirke. Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, s. 217 - 236. Unipub forlag. ISBN: 978-82-7477-460-5
  • Schumacher, J. (2009). Minneord : Helge Fæhn (1918-2008). Tidsskrift for teologi og kirke, 80(3), s. 238 - 240. ISSN: 0040-7194
  • Schumacher, J. (2008). Jaroslav Pelikan. Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, s. 492 - 504. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1972Cand. theol. MF
1975Praktisk teol. eksamen MF
1978Fakultetslektor i kirkehistorie MF
1987Førstelektor fra
1990Ordinert Oslo Domkirke
1996Opptatt av kulturarbeid generelt og teater spesielt, bl.a. i kirkeakademi-sammenheng.
1998Permission to Officiate, Diocese of Europe, Province of Norway (Church of England)
2000Førsteamanuensis ved Senter for Vikingtid og Nordisk Middelalder, UiO
2003Førsteamanuensis II ved Senter for Vikingtid og Nordisk Middelalder UiO
2010Medlem i Den romersk-katolske kirke

Verv

1988 - 1996Formann i Asker kirkeakademi
1991 - 1995Leder for Norske Kirkeakademiers fellesråd
1992 - d.d.Formann i Kirkehistorisk Samfunn
1996Medlem i rådet for liturgisk videreutdanning (LIV) i Presteforeningen.
1996Sensor ved institutt for idéhistorie, Universitetet i Oslo.
2004Medlem i Nemnd for Gudstjenesteliv