Kjetil Fretheim, PhD

Prorektor/professor

Etikk og diakoni

Faglige kompetanseområder:

 • Diakoni
 • Etikk
 • Samfunnsteologi
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Bistand og utvikling
Telefon: 22590625
Kontor: 351A

Presentasjon

Jeg er professor og prorektor på MF. Mine forskningsinteresser er diakoni, etikk og samfunnsteologi, samt religion og utvikling, interkulturell kommunikasjon og empirisk kirkeforskning. Jeg underviser innen alle disse feltene, og særlig på masterprogrammene for diakoni og Religion, Society and Global Issues. Jeg er veileder for flere PhD- og masterstudenter, involvert i ulike internasjonale forskningsnettverk og i et forsknings- og utdanningssamarbeid med kolleger Myanmar.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Fretheim, K. (2016). Interruption and Imagination : Public Theology in Times of Crisis. Pickwick Publications. ISBN: 9781498298681
 • Fretheim, K. (2016). Oil dependence and climate change: public theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705
 • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
 • Fretheim, K. (2016). Listening to the Other : Intercultural communication in times of crisis. Journal of Intercultural Communication, (42). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2015). Diakonal spiritualitet : solidaritet med historiens underside. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(1), s. 28 - 39. ISSN: 1893-4773
 • Fretheim, K. (2014). Transformative Masculinity. Religion, Development and Gender in an Ecumenical Context. Religion and Development : Nordic Perspectives on Involvement in Africa, s. 127 - 143. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 978-1-4331-2555-3
 • (2014). Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke. ISBN: 978-82-8249-147-1
 • Fretheim, K. (2013). Empire and ethics : towards a normative theory of intercultural communication. Journal of Intercultural Communication, (31, March). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: the public, political and prophetic. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 4(1), s. 67 - 80. ISSN: 1869-3261
 • (2013). Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0190-0
 • Fretheim, K. (2012). The Power of Invitation: The Moral Discourse of Kairos Palestine. Dialog, 51(2), s. 135 - 144. ISSN: 0012-2033
 • Fretheim, K. (2012). Religious roots and Christian critics. Studia Theologica, 66(2), s. 149 - 165. ISSN: 0039-338X
 • Fretheim, K. (2011). Rettferdig bistand : moderne utviklingshjelp i lys av rettferdig krig-tradisjonen. Tidsskrift for teologi og kirke, 82, s. 142 - 157. ISSN: 0040-7194
 • Fretheim, K. (2011). Development, ethics and theology : interdisciplinary connections and challenges. Journal of Global Ethics, 7(3), s. 303 - 313. ISSN: 1744-9626
 • (2011). Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2602-7
 • Fretheim, K. (2008). Grums i Galaterbrevet : om kristen etikk, Paulus og den prioriterte Andre. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(2), s. 113 - 129. ISSN: 0040-7194
 • Fretheim, K. (2008). Rights and riches : exploring the moral discourse of Norwegian development aid. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 9783039116621

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Fretheim, K. (2019). Majority Church and Immigration: A Norwegian Case Study. The Meaning of My Neighbor's Faith : Interreligious Reflections on Immigration, s. 213 - 225. Lexington Books. ISBN: 9781978700697
 • Fretheim, K. (2018). Learning to Listen : Stereotypes and Prejudice in Public Theology. The Role of Religion in Peacebuilding : Crossing the Boundaries of Prejudice and Distrust, s. 20 - 34. Jessica Kingsley Publishers. ISBN: 9781785923364
 • Fretheim, K. (2018). Democracy and climate justice: Public theology in the anthropocene. International Journal of Public Theology, 12(1), s. 56 - 72. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K. (2016). Church Leadership and Congregational Change : Staff, Volunteers, and the Parish Council. Church Reform and Leadership of Change, s. 75 - 91. Pickwick Publications. ISBN: 9781498223324
 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705
 • Fretheim, K. (2016). Oil dependence and climate change: public theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
 • Fretheim, K. (2016). Listening to the Other : Intercultural communication in times of crisis. Journal of Intercultural Communication, (42). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2016). Interruption and Imagination : Public Theology in Times of Crisis. Pickwick Publications. ISBN: 9781498298681
 • Fretheim, K. (2015). Diakonal spiritualitet : solidaritet med historiens underside. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(1), s. 28 - 39. ISSN: 1893-4773

Utdanning og praksis

1996Cand.theol., MF
1996Sosialantropologi mellomfag, UiO
1997Praktisk teologisk seminar, MF
1997 - 1998Vernepliktig stasjonsprest, Luftforsvaret
1998 - 2000Utdanningskonsulent, PF
1999Historie mellomfag, UiO
2000Formidling og læring (10 v.t.), NTNU
2000Internasjonal valgobservasjon (5 v.t.), UiB
2000 - 2003Førstekonsulent/seksjonsleder, KN
2000Høgskolelektor (timelærer), HiST
2003Kvalifiseringsstipendiat, SUM UiO
2004 - 2007Stipendiat, MF
2007PhD, MF
2008 - 2009Seniorforsker/forskningsleder, SIK
2009 - 2013Førsteamanuensis, samfunnsfag, MF
2013 - d.d.Professor, diakoni og etikk, MF
2014 - 2015Visiting professor, York St. John University

Verv

2004 - 2007Varamedlem i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2005 - 2008Nemndsmedlem, Utlendingsnemnda
2006 - 2010Medlem av Executive Committee, World Alliance of YMCAs
2010 - 2013Leder for Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2012 - 2017Medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning REK Sør-Øst B
2018 - d.d.Medlem av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
2018 - d.d.Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
2018 - d.d.Medlem av bispemøtets teologiske fagråd
2018 - d.d.Medlem av Forskningsetisk utvalg i VID