Ann Midttun, cand. philol.

EVU-leder skole/Førstelektor

KRLE/Religionsvitenskap

Telefon: 22590599
Kontor: 330

Presentasjon

Jeg er førstelektor/EVU-leder skole og avdelingsleder for Avdeling religion og pedagogikk på MF. Mine faglige arbeider og mitt faglige engasjement er i hovedsak knyttet til religionsfaget i norsk skole, både grunnskolens KRLE-fag og religion- og etikk-faget i videregående skole. Jeg er også engasjert i kirkeforskning. Jeg underviser på Lektorprogrammet, årsstudiet i KRLE (religionsvitenskap) og på videreutdanningskurs for lærere, og jeg veileder masterstudenter.

Utvalgte publikasjoner

 • Midttun, A., Tveito, H. B. S. & Joachimsen, K. (2018). Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke. Search in Cristin...
 • Midttun, A. (2017). Et godt nok forslag til ny overordnet del av læreplanen?. Prismet, 68(4), s. 333 - 334. ISSN: 0032-8847

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Midttun, A. (2014). Biter og deler av islam. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), s. 329 - 340. ISSN: 0029-2052
 • Engedal, L. G. & Midttun, A. (2008). Mentorordningen. Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform, s. 157 - 163. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
 • Midttun, A. & Engedal, L. G. (2008). Utviklingsprosjekt og kompetansenettverk. Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform, s. 165 - 175. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
 • Engedal, L. G. & Midttun, A. (2007). Vurdering av reformens støttestruktur - mentorordning, kompetansenettverk og utviklingsprosjekter. Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3, s. 52 - 84. Search in Cristin...
 • Midttun, A. (2003). Ny tid med nytt fag : samarbeid mellom skole og kirke. Prismet, 54(2), s. 51 - 58. ISSN: 0032-8847
 • Midttun, A. (2002). Religion og vold. Prismet, 53(1), s. 1. ISSN: 0032-8847
 • Midttun, A. (2002). Lokalt forankret samarbeidsprosjekt om verdier i skolens og barnehagens hverdag. Prismet, 53(4), s. 185. ISSN: 0032-8847
 • Midttun, A. (2001). Johan Falkbergets diktning er fortsatt aktuell : religiøs og etisk tematikk i Johan Falkbergets forfatterskap med utgangspunkt i romanen "Den fjerde nattevakt". Prismet, 52(4), s. 150 - 156. ISSN: 0032-8847
 • Midttun, A. (2001). Kristendomskunnskap som valgfag i den palestinske grunnskolen. Prismet, 52(3), s. 128 - 129. ISSN: 0032-8847
 • Midttun, A. (2000). Norway. Religious education in Europe : a collection of basic information about RE in European countries, s. 123 - 130. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1980Kristendom mellomfag
1981Nordisk mellomfag, UiO
1982Statsvitenskap grunnfag, UiO
1984Kristendom hovedfag, MF
1985Pedagogisk seminar
1985Lektor KG
1996Skolekonsulent IKO
1999Prosjektleder etter- og videreutdanning MF
2002Høgskolelektor, Lærerutdanning HiO
2004Fakultetslektor, MF
2005Etter- og videreutd.leder/Univ.lektor MF
2007Univ.lektor/EVU-leder - avd.leder Avdeling religion og pedagogikk
2015Førstelektor/EVU-leder - avd.leder Avdeling religion og pedagogikk

Verv

1987 - 1989Norsk ekumenisk komite for Det sørlige Afrika
1989 - 1996Credo Forlag
1994 - 2001Religionslærerforeningen i Norge
1999 - 2007Fagredaktør/redaksjonen i Prismet
2006 - 2012Bibelselskapet
2013 - 2015Strømmestiftelsen
2015Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep