Matthew Phillip Monger

Førsteamanuensis

Bibelfag/Det gamle testamente
Seksjonsleder GT

Telefon: 22590649
Kontor: 478C

Presentasjon

Jeg er førsteamnuensis i bibelfag ved MF. Temaet for min doktoravhandling var manuskripter av Jubileerboken, hovedsakelig blant dødehavsrullene. Jeg er interssert i overleringen av jødiske og kristne tekster fra antikken, og metodene og teoriene moderne forskere bruker for å undersøke disse tekstene. Jeg definerer min egen forskning som materiell- (eller ny-)filologisk i retning.

Jeg er også programleder for programmet Bachelor in Theology, Religion and Society, et studietilbud på engelsk.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Lied, L. I. & Monger, M. P. (2019). 4 Ezra (= 2 Esdras 3-14). Syriac. Deuterocanonical Scriptures, s. 481 - 488. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004355613
  • Monger, M. P. (2018). 4Q216 - A New Material Analysis. Semitica, (60), s. 308 - 333. ISSN: 0373-630X
  • Monger, M. P. (2018). The Many Forms of Jubilees : A Reassessment of the Manuscript Evidence from Qumran and the Lines of Transmission of the Parts and Whole of Jubilees. Revue de Qumran, 30(2), s. 191 - 211. ISSN: 0035-1725
  • Lied, L. I. & Monger, M. P. (2018). Look to the East : New and Forgotten Sources of 4 Ezra. The Embroidered Bible: Studies in Biblical Apocrypha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone, s. 639 - 652. ISBN: 978-90-04-35588-0
  • Monger, M. P. (2017). The Development of Jubilees 1 in the Late Second Temple Period. Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 27(2), s. 83 - 112. ISSN: 0951-8207
  • Monger, M. P. (2016). The Transmission of Jubilees: Reevaluating the Textual Basis. New Vistas on Early Judaism and Christianity : From Enoch to Montreal and Back, s. 153 - 171. T&T Clark. ISBN: 9780567666178
  • Monger, M. P. (2014). 4Q216 and the State of Jubilees at Qumran. Revue de Qumran, 26(4), s. 595 - 612. ISSN: 0035-1725

Utdanning og praksis

2006MF - Norwegian School of Theology: Bacheor of Theology
2008MF - Norwegian School of Theology: Master of Theology
2009University of Oslo: Bachelor of Arts in Languistics
2012University of Oslo: Master of Philosophy in Languages: Semitic Linguistics with Hebrew