Jo Bertil Rydland Værnesbranden

Stipendiat

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Kontinentalfilosofi
  • Postmoderne religionsfilosofi
  • Svak teologi
Telefon: 22590663
Kontor: 368

Presentasjon

I mitt pågående forskningsprosjekt undersøker jeg troens forhold til språk under overskriften "Språk som metafor for tro." Studien tar utgangspunkt i Martin Luthers uttrykk "rerum metaphora" og Jacques Derridas uttrykk archi-écriture.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utdanning og praksis

2001 - 2008Cand. theol.
2004 - 2006Master i anvendt lingvistikk og eksegese / Master of Applied Linguistics and Exegesis