Reidar Hvalvik, dr. theol.

Professor em.

Det nye testamente

Faglige kompetanseområder:

 • Resepsjonshistorie
 • Det nye testamente og den tidlige kirke
 • Kristendom og billedkunst

Presentasjon

Jeg interesserer meg i særlig grad for den tidlige kristne kirke – fra urkirken slik den tegnes i Det nye testamente og dens videre historie i senantikken. Forholdet mellom "kristendom" og "jødedom" har stått sentralt i min forskning. I senere tid har fokus ligget på den eldste kristne kunsten i Roma. Dette gjenspeiler mitt andre primære kompetanseområde: Kunsthistorie, med vekt på bibelske motiver gjennom historien. I tillegg til den tidlige kristne kunsten har jeg en særlig interesse for den italienske maleren Caravaggios religiøse kunst. Det er på disse to områdene min nåværende forskning foregår.

Utvalgte publikasjoner

 • (2018). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Mass Conversions, Persecutions and Church Growth: Critical Reflections on the Rapid Expansion of the Church during the First Three Centuries. The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 243 - 259. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2017). Caravaggio as an Interpreter of the New Testament. Treasures New and Old : Essays in Honor of Donald A. Hagner, s. 319 - 336. ISBN: 978-1942697404
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2016). Light from the Outside. New Caravaggio : papers presented at the international conferences in Uppsala and Rome 2013, s. 7 - 42. ISBN: 978-88-596-1587-3
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Kaufman, J. & Skarsaune, O. (2011). Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Katekismetekster, profeter og patriarker : altertavlen og galleribrystningene i Fjære kirke. Kunst og kultur, 94(1), s. 2 - 15. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2011). Church historian, biblical scholar and apologist : the scholarly profile of Oskar Skarsaune. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 9 - 29. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Fellowship between Jews and Gentiles : the impact of the Pauline collection and collection delegation. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 93 - 111. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2010). Kirkerommet og utsmykningen. Fjære kirke. Helligsted og møteplass gjennom tusen år, s. 136 - 159. ISBN: 978-82-92496-85-5
 • Hvalvik, R. (2009). "Stadig har jeg måttet reise omkring-" om Paulus' reisevirksomhet og reiser i antikken. Tidsskrift for teologi og kirke, 80(1), s. 27 - 47. ISSN: 0040-7194
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder : ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34 - 49. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2007). Paul as a Jewish believer - according to the Book of Acts. Jewish believers in Jesus, s. 121 - 153. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • Hvalvik, R. (2007). Named Jewish believers connected with the Pauline mission. Jewish believers in Jesus, s. 154 - 178. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • Hvalvik, R. (2007). The churches of the saints : Paul's concern for unity in his references to the Christian communities. Tidsskrift for teologi og kirke, 78(03.apr), s. 227 - 247. ISSN: 0040-7194
 • (2007). Jewish believers in Jesus : the early centuries. Hendrickson Publishers. ISBN: 9781565637634
 • Hvalvik, R. (2007). Jewish believers and Jewish influence in the Roman Church until the early second century. Jewish believers in Jesus, s. 179 - 216. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2018). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Mass Conversions, Persecutions and Church Growth: Critical Reflections on the Rapid Expansion of the Church during the First Three Centuries. The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 243 - 259. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2018). Theology for the Church, Its Mission and the Christian Life: the Scholarly Profile of Professor Hans Kvalbein (1942-2013). The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein, s. 19 - 43. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155909-9
 • Hvalvik, R. (2017). Den tidligkristne bønnens nonverbale aspekter og spørsmålet om identitet. Patristica Nordica Annuaria, 32, s. 63 - 89. ISSN: 2001-2365
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. & Sandnes, K. O. (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation: Introducing the Project. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 1 - 12. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208

Utdanning og praksis

1970 - 1972Ansatt i NKSS
1978Cand. theol
1979Feltprest
1980 - 1985Vitenskapelig ass. MF
1985Amanuensis i nytestamentlig teologi
1991 - 1994Stipendiat i NAVF/NFR
1994Dr. theol. MF
1994 - 2005Førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2002Kunsthistorie mellomfag, UiO
2005 - d.d.Professor i Det nye testamente
2006 - d.d.Professor II Ansgar Teologiske Høgskole
2006 - 2007Forsker ved Det norske institutt i Roma

Verv

1973 - 1977Medlem i landsrådet i NKSS
1975 - 1996Medlem av litteraturrådet i Credo forlag
1975 - 1977Medlem av sentralstyret i FBB
1983 - 2005Medlem av teologisk nemnd i Den Norske Israelsmisjon (DNI); formann
1984 - 1990Medlem av landsstyret i DNI
1988 - 2008Formann i det internasjonale styret for Caspari Senter i Jerusalem
1988 - 1991Formann i Collegium Judaicum
1994 - 2004Formann i protokollkomiteen for DNI
1998 - 2003Formann i Forskerforbundet ved MF
1999 - 2006Formann i styret for Bibelskolen i Oslo/Høgskolen i Staffeldtsgate
2013 - 2019Redaktør Teologisk Tidsskrift