Per Kristian Aschim, cand. theol

Førsteamanuensis II

Norsk kirkehistorie

Faglige kompetanseområder:

  • Nyere norsk kirkehistorie
  • Kirkerett
  • Hymnologi
  • Bokhistorie
  • Historiebruk
Telefon: 22590500
Mobil: 41619718
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Mitt interessefelt er norsk kirkehistorie, særlig på 1800- og 1900-tallet. Jeg har særlig arbeidet med religionspolitikk, forholdet mellom religion og stat (stat og kirke) og mellom religionsenhet og religionsfrihet, arbeidet for kirkelige reformer og utviklingen av kirkelig demokrati. I sammenheng med dette arbeider jeg med framveksten av religionens sivilsamfunnslige former som kristelige offentligheter, kristelige organisasjoner, frikirker og andre kirke- og trossamfunn, og lekmannsbevegelse. For tiden arbeider jeg med salmehistorie, og bokhistorisk med salmebøkene og religiøs andaktslitteratur. Historiebruk - hvordan historien aktiveres, påberopes og brukes i nåtiden, og kirkelig sosialhistorie - forholdet mellom lokalsamfunn og kirke, er også innenfor interessefeltet.

Når det gjelder prestetjeneste har jeg arbeidet med utvikling av profesjonsstudiet i teologi og etter- og videreutdanning for prester, profesjonshistorie og profesjonsteori, tilsyn, lokal ledelse, biskopenes, prostenes og prestenes plass i kirkeordningen m.m.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Aschim, P. K. (2003). Teologistudiet - profesjonsutdanning for prester : revisjonen av teologistudiet ved Menighetsfakultetet som følge av "Kvalitetsreformen" av høyere utdanning i Norge. Tidsskrift for teologi og kirke, 74(2), s. 125 - 146. ISSN: 0040-7194

Utdanning og praksis

1980 - 1986Cand. theol. MF
1986 - 1987Praktikum, MF
1990 - 1992Pedagogikk mellomfag, Universitetet i Oslo
1995 - 1996Høgskolelektor i KRL, Høgskolen i Hedmark, Lærerutdanning (vikar)
1996 - 2000NFR-Stipendiat, MF
2000 - 2002Fakultetslektor (vikar), MF
2003 - 2005Universitetslektor og KIFO-nettverksforsker, MF
2006 - 2012Seniorrådgiver, Kirkeordningsspørsmål, Kirkerådet
2012 - 2017Rådgiver, Presteforeningens utdanningsavdeling (fagavdeling)
2017 - 2018Fung. fagsjef, Presteforeningen
2018Phd, MF
2018 - d.d.Fagsjef, Presteforeningen
2020 - d.d.Førsteamanuensis II, MF

Verv

1998 - 1999Bokmeldingsredaktør, Luthersk kirketidende
2001 - 2003Redaksjonssekretær, Tidsskrift for teologi og kirke
2006 - 2012Medlem, Religionspolitisk utvalg, Norges kristne råd
2008Sekretær for utredningen "Styrket demokrati i Den norske kirke"
2009Medlem i arbeidsgruppe som avga innstillingen "Styrking av funksjonen som Bispemøtets preses"
2016 - 2019Styremedlem, Norsk Selskap for Kirkerett
2017Meldem av arbeidsgruppe om livssynsåpen prestetjeneste, St. Olavs hospital