Elisa Stokka, cand. theol

Universitetslektor

Sjelesorg

Faglige kompetanseområder:

  • Sjelesorg
  • Åndelig veiledning
  • Livs- og troshistorie
  • Ungdom og studenter
  • Traumeteori

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590620
Kontor: 456

Presentasjon

Jeg er universitetslektor i sjelesorg og underviser i sjelesorg på de ulike kirkelige programmene: ungdom, kultur og trosopplæring (UKT), på master i kirkelig utdanning, master i diakoni og på profesjonsstudiet i teologi. Dessuten leder jeg ulike mindre grupper som "Livs- og troshistorie," refleksjonsgruppe på praktikum og praktisk teologisk (PT) gruppe på UKT. Jeg er programleder for pastoral klinisk utdanning (PKU). Mine interesseområder er sjelesorg, åndelig veiledning og traumeteori. Jeg er med i forskningsgruppen "sjelesorg og fellesskapsbyggende arbeid" (SOFA) og forskningsgruppe i praktisk teologi.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Stokka, E. (2013). Unge og identitetsarbeid i det sjelesørgeriske møtet. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 215 - 226. ISSN: 0333-3388
  • Stokka, E. (2006). Håp : livgivende krefter for fremtiden. De store ordene, s. 207 - 216. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1985 - 1991Teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet
1986 - 1987Sosiologi grunnfag ved Universitetet i Oslo
1990 - 1991Utvekslingsstipend til Wartburg Theological Seminary, Iowa.
1992 - 1992Praktikum ved Universitetets Praktisk-Teologiske Seminar
1992 - 1993Sekretær for Kirkerådet , Ung i kirken sekretær.
1993 - 2001Kapellan i Furuset kirke
1997 - 2001Praksisveileder ved Menighetsfakultetet, deltid
2001 - 2002Utdanningsstilling Pastoral klinisk utdanning ved University of Iowa Hospital and Clinics, USA.
2002 - 2004Arbeidsveilederutdanning i Presteforeningen
2002 - 200350% stilling som studentprest ved Menighetsfakultetet
2002 - 200350% stilling som vikarprest i Frogner kirke
2003 - 2004Ettårsprest ved Institutt for Sjelesorg og Modum Bad
2004 - 2012Studentprest ved Menighetsfakultetet
2006 - 2012Høyskolen Diakonova, undervist på videreutdanning i Sjelesorg, 10%
2011 - 2016Kroppsorientert Traumeterapi, sertifisert Sensorimotor psychotherapist
2012 - 2017Studentprest for Sjømannskirken, USA Canada og Mexico
2017 - 2018Sjømannsprest/daglig leder Sjømannskirken Mallorca og Barcelona
2018 - d.d.Universitetslektor i sjelesorg ved MF vitenskapelige høyskole
2020 - 2022Assistent for nivå 3 Sensorimotor Psychotherapy

Verv

1993 - 1994Styremedlem Norsk Kvinnelig Teologforening
1994 - 1996Leder i Norsk Kvinnelig Teologforening
2018 - 2019Varamedlem i styret for Kirkelig ressurssenter