Nils Aksel Røsæg, dr. theol.

PhD-koordinator/dr.theol

Det nye testamente

Telefon: 22590553
Kontor: 354

Presentasjon

Har koordinert PhD-programmet ved MF siden det ble opprettet i 1994. Det har vokst seg jevnt og ganske stort siden da, med nå ganske snart 100 gjennomførte disputaser og rundt 60 doktorgradsprosjekter i programmet til enhver tid. Jeg følger prosjektene gjennom hele prosessen fra opptakssøknad, opptak og oppnevning av veiledere, gjennom opplæringsdel og kurs, fremdriftsrapporteringer, midtveisevaluering, 90 % seminar, innlevering, innstillinger fra bedømmelseskomiteene og disputas med disse, osv. Min faglige forankring er i New Testament Studies, hvor jeg har doktorgraden og har undervist og publisert både ved MF, i Hong Kong (LTS) og litt også ved andre universiteter i Norge (UiO, NTNU oa.). Har også ledet mange videreutdanningskurs og studieturer for prester til nytestamentlige områder rundt Middelhavet. Særlig er jeg faglig opptatt av NT-tekstenes sosialhistoriske og sosiologiske kontekster, arkeologi, gresk språk, samt av de mange antikke kildetekster som belyser NT-tekstene på forskjellig vis.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Røsæg, N. A. (2011). Myth in Plutarch and Paul : painting with words and other metaphorical terms. Svensk Exegetisk Årsbok, 76, s. 61 - 94. ISSN: 1100-2298
  • Røsæg, N. A. (2008). Hvem er egentlig Paulus - reaksjonær rabbi eller raus radikaler? : fire blikk inn i et praktisk teologisk verksted. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende, 25(2), s. 62 - 75. ISSN: 0800-6857
  • Røsæg, N. A. (2008). Teater - triumfbue - kirke : fra romerske Galilea til romanske Provence. Kyrkohistorisk årsskrift, 108, s. 25 - 46. ISSN: 0085-2619
  • Røsæg, N. A. (2006). Paulus' omverden og vår verden : noen teser og deres forklaringspotensial. Tidsskrift for teologi og kirke, 77(2), s. 117 - 142. ISSN: 0040-7194
  • Røsæg, N. A. (2006). The blinding of Paul : observations to a theme. Svensk Exegetisk Årsbok, 71, s. 159 - 185. ISSN: 1100-2298
  • Røsæg, N. A. (2004). God's image - the hidden theme in Romans. Theology & Life, 27(Special issue), s. 93 - 116. ISSN: 0253-3812
  • Røsæg, N. A. (2004). The spirituality of Paul : an active life. Studies in Spirituality, 14, s. 49 - 92. ISSN: 0926-6453
  • Røsæg, N. A. (2003). Kirken i Korint : modeller for kirken i nytestamentlig kontekst og i dag. Slik blir kirken til, s. 79 - 146. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Røsæg, N. A. (2003). Det hellige intranett : var kirken én? : en hypotese under debatt. Slik blir kirken til, s. 173 - 188. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Røsæg, N. A. (2003). Samtalen mellom da og nå - en introduksjon : kirkeforskning om kirkens begynnelse og grunnlag. Slik blir kirken til, s. 13 - 22. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1980Gresk mellomfag UiO
1984Cand. theol. MF
1985Praktisk teol. eksamen MF
1985 - 1988Forskningsstipendiat Det nye Testamente ved MF
1988Ordinert i Oslo Domkirke
1989 - 1990Fung. res.kap Oslo Domkirke
1990 - 1991Fung. res.kap. Bryn i Bærum
1991Dr. theol. Universitetet i Oslo
1991 - 1993Førsteamanuensis NT og gresk ved MF
1993 - 1994Visiting professor Luther Theological Seminary, Hong Kong
1994NT-undervisning Teologisk Fakultet UiO høsten
1994 - 1998Forskningskonsulent på MF
1995NT-undervisning Diakonhjemmets høgskolesenter våren
1998 - d.d.Forskningsleder på MF
2000 - 2003Ledet forskningsprosjektet "Kirke i forandring - hva vil det si å være kirke?", MF sammen med professor Leif Gunnar Engedal og en prosjektgruppe.
2000NT-undervisning hovedfag/master, Religionsvitenskapelig Institutt, HF-NTNU høsten
2002Ledet Videreutdanningsenhet i teologi (VUET) per for ca. 150 prester i tjeneste med 5 toårige kursopplegg inklusive utenlandsopphold i Oxford og Roma
2005Ledet en rekke faglige studieturer til Roma, Hellas/Korint, Lilleasia, Syria, Israel for forskjellige målgrupper.

Verv

1985Medlem i Collegium Juaicum
1996 - 2003Medlem i NEP/Utdanningsavdelingen råd Presteforeningen
2002 - 2009Styremedlem Lovisenberg Diakonale Høgskole. LDH