Tone Stangeland Kaufman, PhD

Professor

Praktisk teologi
Seksjonsleder PT

Faglige kompetanseområder:

 • Homiletikk
 • Kristen spiritualitet
 • Pastorallære
 • Etnografisk orientert ekkelsiologi
 • Trosopplæring og ungdomsteologi
 • Kvalitative metoder
Telefon: 22590529
Kontor: 457

Presentasjon

Jeg er førsteamanuensis i praktisk teologi og underviser for det meste studenter på profesjonsstudiet i teologi i homiletikk og kristen spiritualitet. Mine forskningsinteresser er kristen spiritualitet, empirisk homiletikk, etnografisk ekklesiologi og kristne praksiser. Jeg er særlig interessert i metodiske spørsmål knyttet til empirisk forskning innenfor teologi og ekklesiologi med vekt på refleksivitet og normativitet. Jeg leder det empiriske forskningsprosjektet Forkynnelse for Små og Store (FoSS) som nå er i sluttfasen og deltar i et forskningsprosjekt om forkynnelse i forbindelse med flyktningsituasjonen. Ellers er jeg interessert i å utforske etnografisk hva det vil si å være kirke og deltar i det internasjonale Ecclesiology and Ethnography nettverket.

Utvalgte publikasjoner

 • Kaufman, T. S. & Ideström, J. (2018). Why matter matters In theological action research: Attending to the voices of tradition. International Journal of Practical Theology, 22(1), s. 84 - 102. ISSN: 1430-6921
 • Kaufman, T. S. (2017). Old practices in new places: Breaking violence through Ignatian exercises in a Swedish maximum security prison. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 17(1), s. 19 - 39. ISSN: 1533-1709
 • Kaufman, T. S. (2017). A New Old Spirituality? : a Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-0843-8
 • Kaufman, T. S. (2016). From the Outside, Within, or In Between? : Normativity at Work in Empirical Practical Theological Research. Conundrums in Practical Theology, s. 134 - 162. ISBN: 978-90-04-32423-7
 • Kaufman, T. S. (2015). Normativity as Pitfall or Ally? Reflexivity as an Interpretive Resource in Ecclesiological and Ethnographic Research. ECCLESIAL PRACTICES. JOURNAL OF ECCLESIOLOGY AND ETHNOGRAPHY, 2(1), s. 91 - 107. ISSN: 2214-4463
 • Kaufman, T. S. & Sandsmark, A. (2015). Spaces of Possibilities. The Role of Artifacts in Religious Learning Processes for Vulnerable Youth. Journal of Youth and Theology, 14(2), s. 138 - 154. ISSN: 1741-0819
 • Kaufman, T. S. (2014). A plea for ethnographic methods and a spirituality of everyday life in the study of christian spirituality: A norwegian case of clergy spirituality. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 14(1), s. 94 - 102. ISSN: 1533-1709
 • Kaufman, T. S. (2013). Pastoral spirituality in everyday life, in ministry, and beyond : three locations for a pastoral spirituality. Journal of Religious Leadership, 12(2), s. 81 - 105. ISSN: 1935-6943

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Kaufman, T. S. & Danbolt, L. J. (2020). Hva er praktisk teologi?. Tidsskrift for praktisk teologi, 37(1), s. 6 - 18. ISSN: 1893-4773
 • Kaufman, T. S. (2018). Mapping the Landscape of Scandinavian Research in Ecclesiology and Ethnography : Contributions and Challenges. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 15 - 37. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773
 • Kaufman, T. S. & Ideström, J. (2018). Why matter matters In theological action research: Attending to the voices of tradition. International Journal of Practical Theology, 22(1), s. 84 - 102. ISSN: 1430-6921
 • (2018). Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. ISBN: 9788282493611
 • Ideström, J. & Kaufman, T. S. (2018). What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Ideström, J. & Kaufman, T. S. (2018). The Researcher as Game Maker - Response. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 173 - 180. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Kaufman, T. S. (2018). The Researcher as Gamemaker : Teaching Normative Dimensions in Various Phases of Empirical Practical Theological Research. Qualitative Research in Theological Education : Pedagogy in Practice, s. 169 - 184. SCM Press. ISBN: 9780334056775
 • Kaufman, T. S. & Mosdøl, H. O. (2018). More than Words: A Multimodal and Socio-material Approach to Understanding the Preaching Event. Preaching Promises within the Paradoxes of Life, s. 123 - 132. AFRICAN SUN MeDIA. ISBN: 9781928480105
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 8 - 24. ISBN: 9788282493611

Utdanning og praksis

1994Grunnfag tysk, HiS
1994 - 1995Vikarlærer diverse skoler Sandnes
1995 - 1998Vikarlærer Kristelig Gymnasium
2001Cand.theol, MF
2001 - 2002Timelærer i ST og KLT, MF
2002Praktukum, MF
2003Kandidatstipend, MF
2003Vikarprest Bredtvet menighet, Oslo mars-nov
2003 - d.d.Stipendiat Praktisk Teologi, MF
2011PhD i praktisk teologi med avhandlingen "A New Old Spirituality: A Qualitative Study of Clergy Sprituality in the Church of Norway"
2012 - 2013Korsveiprest (50%)
2012 - d.d.Førsteamanuensis i praktisk teologi, MF
2013 - 2015Korsveiprest (30%)

Verv

1999 - 2003Styrmedlem Storsalen menighet (nestleder siste året)
1999 - 2000Studentrådsleder MF
2001 - 2006Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Over Alt - tidsskrift for Kristen spiritualitet og bønn
2004 - 2006Styremedlem MF (lærerrepresentant)
2012Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Member at Large
2013 - d.d.Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Co-chair
2013 - d.d.Ecclesial Practices Group, he American Academy of Religion (AAR), Member at Large
2014Academic Committee IASYM European Conference Budweis, Member at large
2014 - 2015Nasjonalt Fagråd Praktisk Teologi, medlem av AU
2014 - d.d.Tidsskrift for Praktisk Teologi, redaksjonsmedlem
2015 - d.d.Advisory Board for the Ecclesiology and Ethnography Conference, Durham
2017Program and host committee for organizing the 7th International Academy of Practical Theology, Oslo