Tone Stangeland Kaufman, PhD

Professor

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Homiletikk
 • Kristen spiritualitet
 • Pastorallære
 • Etnografisk orientert ekkelsiologi
 • Trosopplæring og ungdomsteologi
 • Kvalitative metoder
Telefon: 22590529
Kontor: 457

Presentasjon

Jeg er professor i praktisk teologi og underviser for det meste studenter på profesjonsstudiet i teologi samt ulike emner i metode. Mine forskningsinteresser er kristen spiritualitet, homiletikk, etnografisk ekklesiologi og kristne praksiser med en særlig vekt på metodiske spørsmål knyttet til empirisk forskning innenfor teologi og ekklesiologi med vekt på refleksivitet og normativitet.

Pågående forskningsprosjekt:

 • Presters læring i praksis (PLP) er en skandinavisk studie som studerer nyutdannnede presters overgang fra studium til profesjonsutøvelse.
 • Synd og skam er et forskningsprosjekt med støtte fra Kirkerådet som har sett på hvordan ungdommer teologiserer rundt eksistensielle dilemmaer knyttet til synd og skam.
 • Fra aug 2021: Kyrka i digitala rum (i samarbeid med Enskilda Högskolan og Stockholm stift).

Tidligere forskningsprosjekt har omhandlet intergenerasjonell forkynnelse, politisk orientert forkynnelse, spiritualitet i trosopplæringen, trosopplæring for ungdommer som bor på barnevernsinstitusjon og å være kirke mm.

Viktige faglige nettverk: Ecclesiology and Ethnography, AAR, IAPT, Societas Homileticas, IASYM, Nordiske nettverk for PT og homiletikk.

Utvalgte publikasjoner

 • Kaufman, T. S. & Ideström, J. (2018). Why matter matters In theological action research: Attending to the voices of tradition. International Journal of Practical Theology, 22(1), s. 84 - 102. ISSN: 1430-6921
 • Kaufman, T. S. (2017). Old practices in new places: Breaking violence through Ignatian exercises in a Swedish maximum security prison. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 17(1), s. 19 - 39. ISSN: 1533-1709
 • Kaufman, T. S. (2017). A New Old Spirituality? : a Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-0843-8
 • Kaufman, T. S. (2016). From the Outside, Within, or In Between? : Normativity at Work in Empirical Practical Theological Research. Conundrums in Practical Theology, s. 134 - 162. ISBN: 978-90-04-32423-7
 • Kaufman, T. S. (2015). Normativity as Pitfall or Ally? Reflexivity as an Interpretive Resource in Ecclesiological and Ethnographic Research. ECCLESIAL PRACTICES. JOURNAL OF ECCLESIOLOGY AND ETHNOGRAPHY, 2(1), s. 91 - 107. ISSN: 2214-4463
 • Kaufman, T. S. & Sandsmark, A. (2015). Spaces of Possibilities. The Role of Artifacts in Religious Learning Processes for Vulnerable Youth. Journal of Youth and Theology, 14(2), s. 138 - 154. ISSN: 1741-0819
 • Kaufman, T. S. (2014). A plea for ethnographic methods and a spirituality of everyday life in the study of christian spirituality: A norwegian case of clergy spirituality. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 14(1), s. 94 - 102. ISSN: 1533-1709
 • Kaufman, T. S. (2013). Pastoral spirituality in everyday life, in ministry, and beyond : three locations for a pastoral spirituality. Journal of Religious Leadership, 12(2), s. 81 - 105. ISSN: 1935-6943

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Kaufman, T. S. & Danbolt, L. J. (2020). Hva er praktisk teologi?. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(1), s. 6 - 18. ISSN: 1893-4773
 • Kaufman, T. S. (2018). Mapping the Landscape of Scandinavian Research in Ecclesiology and Ethnography : Contributions and Challenges. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 15 - 37. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773
 • Kaufman, T. S. & Ideström, J. (2018). Why matter matters In theological action research: Attending to the voices of tradition. International Journal of Practical Theology, 22(1), s. 84 - 102. ISSN: 1430-6921
 • (2018). Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. ISBN: 9788282493611
 • Ideström, J. & Kaufman, T. S. (2018). What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Ideström, J. & Kaufman, T. S. (2018). The Researcher as Game Maker - Response. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 173 - 180. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Kaufman, T. S. (2018). The Researcher as Gamemaker : Teaching Normative Dimensions in Various Phases of Empirical Practical Theological Research. Qualitative Research in Theological Education : Pedagogy in Practice, s. 169 - 184. SCM Press. ISBN: 9780334056775
 • Kaufman, T. S. & Mosdøl, H. O. (2018). More than Words: A Multimodal and Socio-material Approach to Understanding the Preaching Event. Preaching Promises within the Paradoxes of Life, s. 123 - 132. AFRICAN SUN MeDIA. ISBN: 9781928480105
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 8 - 24. ISBN: 9788282493611

Utdanning og praksis

1994Grunnfag tysk, HiS
1994 - 1995Vikarlærer diverse skoler Sandnes
1995 - 1998Vikarlærer Kristelig Gymnasium
2001Cand.theol, MF
2001 - 2002Timelærer i ST og KLT, MF
2002Praktukum, MF
2003Kandidatstipend, MF
2003Vikarprest Bredtvet menighet, Oslo mars-nov
2003 - d.d.Stipendiat Praktisk Teologi, MF
2011PhD i praktisk teologi med avhandlingen "A New Old Spirituality: A Qualitative Study of Clergy Sprituality in the Church of Norway"
2012 - 2013Korsveiprest (50%)
2012 - d.d.Førsteamanuensis i praktisk teologi, MF
2013 - 2015Korsveiprest (30%)
2019 - d.d.Professor i praktisk teologi, MF

Verv

1999 - 2003Styrmedlem Storsalen menighet (nestleder siste året)
1999 - 2000Studentrådsleder MF
2001 - 2006Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Over Alt - tidsskrift for Kristen spiritualitet og bønn
2004 - 2006Styremedlem MF (lærerrepresentant)
2012Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Member at Large
2013 - d.d.Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Co-chair
2013 - d.d.Ecclesial Practices Group, he American Academy of Religion (AAR), Member at Large
2014Academic Committee IASYM European Conference Budweis, Member at large
2014 - 2015Nasjonalt Fagråd Praktisk Teologi, medlem av AU
2014 - d.d.Tidsskrift for Praktisk Teologi, redaksjonsmedlem
2015 - d.d.Advisory Board for the Ecclesiology and Ethnography Conference, Durham
2017Program and host committee for organizing the 7th International Academy of Practical Theology, Oslo