Heid Leganger-Krogstad, PhD

Professor em.

Presentasjon

Jeg er grunnskolelærer og lærerutdanner av bakgrunn og har siden 2005 ledet MFs Master i kirkelig undervisning, altså kateketmasteren. Innenfor forskningsprosjektet støttet av Kirkerådet 2016-2018 leder jeg delprosjektet Bibelen i trosopplæringen (BiT). Hvordan foregår undervisningen og hvilken respons ser vi hos 6-12-åringer samt konfirmanter. Et homiletisk prosjekt Forkynnelse for små og stor har foregått på MF en del år og i den sammenheng har jeg skrevet om gudstjenestens totale regi i lys av teaterteorien om den fjerde veggen. Menighetsutviklingsprosjektet ved MF/VID Stavanger har sett på forholdet mellom menighetsutvikling og trosopplæring. Der har jeg deltatt.

Jeg har deltatt som faglig veileder i to læremiddelprosjektet innenfor Bibelselskapet: Konfirmantbibelen der jeg har skrevet innledning til veilederen og Tidslinjen - den store fortellingen i Bibelen, et nettbasert og trykt læremiddel i bibelundervisning som ivaretar sammenhengen mellom enkeltfortellingene. Se: http://tidslinjen.bibel.no/normal/1 og https://www.youtube.com/watch?v=orKOFu4sEq8 og https://www.youtube.com/watch?v=c0-SBN5U-yc

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Leganger-Krogstad, H. (2021). Sustainability in Religious Education. Linear or circular understandings of time in an interreligious perspective. Die Zukunft religiöser Bildung in Europa : Festschrift für Peter Schreiner, s. 85 - 99. Waxmann Verlag. ISBN: 9783830944324
  • Leganger-Krogstad, H. (2019). The characteristics of non-formal religious education in a folk church : the Norwegian education reform. Researching Non-Formal Religious Education in Europe, s. 51 - 70. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3856-9
  • Hovdenak, S. S. & Leganger-Krogstad, H. (2018). Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet, 69(1), s. 27 - 50. ISSN: 0032-8847
  • Leganger-Krogstad, H. (2014). From Dialogue to Trialogue: A Sociocultural Learning Perspective on Classroom Interaction. Journal for the Study of Religion, 27(1), s. 104 - 128. ISSN: 1011-7601
  • Krupka, B. & Leganger-Krogstad, H. (2013). Der Umzug des Religionsunterrichts von der Schule in die Kirche : gelingt die Einrichtung eines kirchlichen Unterrichtsprogramms für den Religionsunterricht ausserhalb der Schule in Norwegen?. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 65(1), s. 54 - 67. ISSN: 1437-7160
  • Leganger-Krogstad, H. (2013). An Analysis of Different Approaches to Religious Education. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, s. 171 - 191. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2902-4
  • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling? : fellesskapslæring i kirken. Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter, s. 67 - 86. ISBN: 978-82-8249-071-9
  • Leganger-Krogstad, H. (2011). Teologi i snø og is : en studie av estetiske universer i snøhotell. Kirke og kultur, 116(2), s. 183 - 197. ISSN: 0023-186X
  • Leganger-Krogstad, H. (2011). The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90085-2
  • Leganger-Krogstad, H. (2010). Kristen teologi i et multireligiøst perspektiv. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem, s. 45 - 53. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 9788251926126

Utdanning og praksis

1972Almennlærerutdanning med matematikk, Oslo Lærerhøgskole
1973 - 1977Grunnskolelærer, Frogn og Oslo
1973Kristendomskunnskap grunnfag, NLA
1976Kristendomskunnskap mellomfag MF
1980 - 1984Høgskolelærer ved Alta lærerhøgskole, allmennlæreravdelingen
1983Pedagogisk veiledning, NKS
1984Cand. Philol kristendomskunnskap hovedfag, MF
1984 - 1996Amanuensis Finnmark distriktshøgskole/Høgskolen i Finnmark, Kristendoms- og menighetsavdelingen
1985 - 1986Religionslærer Holstbakken videregående, Alta
1989Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Tromsø
1997 - 2005Amanuensis/førsteamanuensis idéfag fagdidaktikk Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO
2009PhD Det teologiske Menighetsfakultet

Verv

1980 - 1996Avdelingsleder KM-avdelingen flere perioder, representant i høgskoleråd, verneombud Finnmark distriksthøgskole
1981Alta menighet, leder av diverse barnearbeid
1982 - 1985Leder av undervisningsutvalget Alta menighet
1983 - 1986Medlem av Kirkerådets voksenopplæringsutvalg
1984 - 1988Landsstyremedlem i Landslaget for kristen skole/Kristent pedagogisk forbund
1986 - 1988Leder av Skoleutvalget, et samarbeids- og FoU utvalg i Alta kommune
1988 - 1992Medlem i Norsk Kristelig Studieråds fylkesutvalg i Finnmark
1988 - 1992Vararepresentant i Det regionale høgskolestyret for Finnmark
1991 - 1992Leder for utredningen: Udanningsbehov på kirkelig sektor i Nord-Norge. Sør- og Nord-Håkologaland bispedømmer
1991 - 1995Varamedlem til Kirkerådets Personal- og Utdanningsutvalg
1991Varamedlem av Den norske kirkes lærenemnd fra
1992 - 1996Leder av dåpsopplæringsutvalget Alta menighet
1995 - 1999Varamedlem i Norsk teologisk nemnd
1995 - 1997Medlem av styret for Institutt for kristen oppseding/Hjemmenes dåpsring
1996 - 1998Medlem av ansvarsgruppen for Dåpsklubben i Lommedalen menighet
2002 - 2008Kvinneforum, Lommedalen menighet, medlem i styringsgruppe
2002 - 2004Medlem i styret for Institutt for lærerutdanning og i Fakultetsstyret ved Utdanningsvitenskapelig fakultet
2002 - d.d.Skandinavisk representant i styret for ICCS - Intereuropean Commission on Church and School
2003 - 2009Redaksjonsrådsmedlem i Religion og livssyn fra
2004Redaksjonsrådsmedlem i Prismet fra
2004 - 2005Medlem av Nasjonalt læreplanutvalg for KRL-faget
2004 - 2007Medlem av ekspertgruppe i regi av Council of Europe, Intercultural education and the challenge of religious diversity and dialogue
2006Medlem av Den norske kirkes lærenemnd fra
2006 - 2008Medlem styringsgruppen for Trosopplæringsprosjektet i Lommedalen
2007 - 2009Medlem av gudstjenesteutvalget i Lommedalen menighet
2007 - 2010Medlem av Klagenemnd for Høyere utdanning i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
2007 - 2010Sekretær for ICCS - Intereuropean Commission on Church and School
2008 - 2011Styremedlem i Norsk Religionspedagogisk Forskerforum
2009Corresponding editor Zeitschrift für Pädagogik und Theologie
2009 - 2013Medlem av Faglig referansegruppe for trosopplæring i Den norske kirke
2012 - 2016Representant for vitenskapelig ansatte i MFs styre