Bernt T. Oftestad, dr. theol.

Professor em.

Kontor: 206

Presentasjon

Jeg har en lang karriere bak meg som forsker i norsk og europeisk kirke- og teologihistorie, protestantisk og katolsk, med vekt særlig på nyere tid og reformasjonen. Min politisk-filosofiske kompetanse bruker jeg i den løpende offentlige samfunnsdebatt.

Utvalgte publikasjoner

 • Oftestad, B. T. (2017). Øyvind M. Eide: Fridtjov S. Birkeli: Giganten og gåten. Teologisk Tidsskrift, 6(2), s. 162 - 164. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2017). Egil Sjaastad: Carl Fr. Wisløff: presten som ble misjonsfolkets professor. Luthersk Kirketidende, 152(1), s. 13 - 14. ISSN: 0332-5431
 • Oftestad, B. T. (2017). Historiske personer : En markant skikkelse. St. Olav. Katolsk kirkeblad, 129(2), s. 10 - 12. Search in Cristin...
 • Oftestad, B. T. (2016). Magnus Brostrup Landstad : salmedikter og kristelig nasjonsbygger. Teologisk Tidsskrift, 5(3), s. 192 - 207. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Konversjon i modernitetens skygge : Knud Krogh-Tonnings vei til katolisismen. Teologisk Tidsskrift, 5(1), s. 4 - 22. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Reformasjonen i Norge. Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år, s. 37 - 55. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-315-0
 • (2016). Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-315-0
 • Oftestad, B. T. (2016). Katolisisme som nasjonal kristendom : Lars Eskeland og hans konversjon. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 128(5), s. 14 - 17. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2016). Det ene nødvendige - og alt det andre. ISBN: 978-82-690437-0-9
 • Oftestad, B. T. (2016). Reformasjonen i Norge : kamp om politisk makt og den "sanne religion". Aftenposten Historie, (10), s. 30 - 33. ISSN: 1894-5775
 • Oftestad, B. T. (2015). Statsreligion som strategi for samfunnets enhet : et historisk og aktuelt perspektiv. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser, s. 335 - 349. Pax Forlag. ISBN: 9788253037905
 • Oftestad, B. T. (2015). Livet, loven og nåden i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, s. 211 - 219. ISSN: 1893-8728
 • Oftestad, B. T. (2015). Den katolske kirke og liberalt demokrati. ISBN: 978-82-300-1299-4
 • Oftestad, B. T. (2014). Revolusjon, religion og den norske Grunnloven - et historisk perspektiv. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 26(1), s. 52 - 56. ISSN: 0802-8214
 • Oftestad, B. T. (2014). Religionen i Grunnloven - i kontekst og utvikling. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 21 - 29. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3
 • Oftestad, B. T. (2014). Religion og konstitusjon : et historisk perspektiv på den norske grunnloven. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 126(3), s. 20 - 21. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2014). Jesuittparagraf og antikatolisisme. Teologisk Tidsskrift, 3(4), s. 408 - 430. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2013). Werner Elert. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 89 - 99. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
 • Oftestad, B. T. (2013). Frihet og likhet : men hva med enheten?. Ny vind over Norge : 16 artikler om ansvar og frihet, s. 115 - 128. Dreyer Forlag A/S. ISBN: 978-82-8265-084-7
 • Oftestad, B. T. (2013). Norway and the Jesuit Order : a history of anti-Catholicism. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 209 - 222. Brill|Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • Oftestad, B. T. (2013). Jødefolket og Vaticanum II : veien frem til et nytt syn på jødene. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 125(3), s. 20 - 23. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2013). "Tyde tidens tegn" : mennesket i "verden" og historien som teologisk utfordring for Det annet vatikankonsil. SEGL - Katolsk årsskrift for religion og samfunn, s. 191 - 198. ISBN: 978-82-7024-280-1
 • Oftestad, B. T. (2012). Etter Utøya : om det nye norske Vi og det nye norske De. Valdisholm forlag. ISBN: 82-7412-079-5
 • Oftestad, B. T. (2012). Norge og jesuittordenen : et stykke av antikatolisismens historie. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn, 1, s. 231 - 241. Search in Cristin...
 • Oftestad, B. T. (2012). Ideologi for kristent ansvar i politikken?. Nytt Norsk Tidsskrift, 29(1), s. 50 - 57. ISSN: 0800-336X
 • (2008). Mellom kirke og akademia : Det teologiske menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2311-8
 • Oftestad, B. T. (2003). Sigrid Undset : modernitet og katolisisme. Universitetsforlaget. ISBN: 8215004970
 • Oftestad, B. T. (1998). Den norske statsreligionen : fra øvrighetskirke til demokratisk statskirke. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 8276341330
 • Oftestad, B. T. (1997). Evangelium, Apostel und Konzil : das Apostelkonzil in der Sicht Luthers und Melanchthons. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 88, s. 23 - 56. ISSN: 0003-9381
 • Oftestad, B. T. (1986). Traditio und Norma : hauptzüge der Schriftauffassung bei Martin Chemnitz. Der Zweite Martin der lutherischen Kirche : Festschrift zum 400. Todestag von Martin Chemnitz / Redaktion: W. A. Jünke, s. 172 - 189. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Oftestad, B. T. (2021). Hans Nielsen Hauge og mystikken – ut fra hans autobiografiske tekster. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 75(1/2), s. 29 - 48. ISSN: 1504-6605
 • Oftestad, B. T. (2019). The Catholic church and liberal democracy. Routledge. ISBN: 9781138714663
 • Oftestad, B. T. (2019). Vekkelser i et samfunnsperspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(2), s. 43 - 56. ISSN: 1504-6605
 • Oftestad, B. T. (2019). Erfaring av pasjonshistorien til salig liv : sjelesorg for dødsdømte i Danmarks og Noriges Kirke-Ritual. Dansk teologisk tidsskrift, 82(3-4), s. 121 - 135. ISSN: 0105-3191
 • Oftestad, B. T. (2018). Reformasjonen fra flere vinkler : et bidrag til forståelse av kontinental og skandinavisk reformasjon. Teologisk Tidsskrift, 7(2), s. 132 - 145. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Konversjon i modernitetens skygge : Knud Krogh-Tonnings vei til katolisismen. Teologisk Tidsskrift, 5(1), s. 4 - 22. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Magnus Brostrup Landstad : salmedikter og kristelig nasjonsbygger. Teologisk Tidsskrift, 5(3), s. 192 - 207. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2015). Statsreligion som strategi for samfunnets enhet : et historisk og aktuelt perspektiv. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser, s. 335 - 349. Pax Forlag. ISBN: 9788253037905
 • Oftestad, B. T. (2015). Den katolske kirke og liberalt demokrati. ISBN: 978-82-300-1299-4
 • Oftestad, B. T. (2014). Religionen i Grunnloven - i kontekst og utvikling. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 21 - 29. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3

Utdanning og praksis

1968Cand. theol. MF
1970Har vært knyttet til kirkehistorie-seksjonen på MF i en rekke stillinger.
1971Leder for kirkehistorieseksjonen MF.
1979Dr. theol. UiO
1985 - d.d.Professor MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2000 - 2004Forskningsarkivar, MF
2004 - 2012Professor i europeisk kulturhistorie

Verv

0Medlem av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab
1980 - 1987Medlem av kommunestyret og formann i kulturstyret, Vestby kommune
1994Har vært formann i For Bibel og Bekjennelse.
1996Har profilert seg som deltaker i kirkedebatten.
1996Formann i representantskapet for Wesselakademiet, Vestby.