Bernt T. Oftestad, dr. theol.

Professor em.

Kontor: 206

Presentasjon

Jeg har en lang karriere bak meg som forsker i norsk og europeisk kirke- og teologihistorie, protestantisk og katolsk, med vekt særlig på nyere tid og reformasjonen. For tiden arbeider jeg med boken The Catholic Church and the Modern Democray, som skal publiseres på Routledge høsten 2018. Dessuten arbeider jeg med et Luther-prosjekt kalt Öffentlich bei Luther. Min politisk-filosofiske kompetanse bruker jeg i den løpende offentlige samfunnsdebatt.

Utvalgte publikasjoner

 • Oftestad, B. T. (2017). Øyvind M. Eide: Fridtjov S. Birkeli: Giganten og gåten. Teologisk Tidsskrift, 6(2), s. 162 - 164. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2017). Egil Sjaastad: Carl Fr. Wisløff: presten som ble misjonsfolkets professor. Luthersk Kirketidende, 152(1), s. 13 - 14. ISSN: 0332-5431
 • Oftestad, B. T. (2017). Historiske personer : En markant skikkelse. St. Olav. Katolsk kirkeblad, 129(2), s. 10 - 12. Search in Cristin...
 • Oftestad, B. T. (2016). Magnus Brostrup Landstad : salmedikter og kristelig nasjonsbygger. Teologisk Tidsskrift, 5(3), s. 192 - 207. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Konversjon i modernitetens skygge : Knud Krogh-Tonnings vei til katolisismen. Teologisk Tidsskrift, 5(1), s. 4 - 22. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Reformasjonen i Norge. Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år, s. 37 - 55. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-315-0
 • (2016). Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-315-0
 • Oftestad, B. T. (2016). Katolisisme som nasjonal kristendom : Lars Eskeland og hans konversjon. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 128(5), s. 14 - 17. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2016). Det ene nødvendige - og alt det andre. ISBN: 978-82-690437-0-9
 • Oftestad, B. T. (2016). Reformasjonen i Norge : kamp om politisk makt og den "sanne religion". Aftenposten Historie, (10), s. 30 - 33. ISSN: 1894-5775
 • Oftestad, B. T. (2015). Statsreligion som strategi for samfunnets enhet : et historisk og aktuelt perspektiv. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser, s. 335 - 349. Pax Forlag. ISBN: 9788253037905
 • Oftestad, B. T. (2015). Livet, loven og nåden i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, s. 211 - 219. ISSN: 1893-8728
 • Oftestad, B. T. (2015). Den katolske kirke og liberalt demokrati. ISBN: 978-82-300-1299-4
 • Oftestad, B. T. (2014). Revolusjon, religion og den norske Grunnloven - et historisk perspektiv. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 26(1), s. 52 - 56. ISSN: 0802-8214
 • Oftestad, B. T. (2014). Religionen i Grunnloven - i kontekst og utvikling. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 21 - 29. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3
 • Oftestad, B. T. (2014). Religion og konstitusjon : et historisk perspektiv på den norske grunnloven. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 126(3), s. 20 - 21. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2014). Jesuittparagraf og antikatolisisme. Teologisk Tidsskrift, 3(4), s. 408 - 430. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2013). Werner Elert. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 89 - 99. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
 • Oftestad, B. T. (2013). Frihet og likhet : men hva med enheten?. Ny vind over Norge : 16 artikler om ansvar og frihet, s. 115 - 128. Dreyer Forlag A/S. ISBN: 978-82-8265-084-7
 • Oftestad, B. T. (2013). Norway and the Jesuit Order : a history of anti-Catholicism. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 209 - 222. Brill|Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • Oftestad, B. T. (2013). Jødefolket og Vaticanum II : veien frem til et nytt syn på jødene. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur, 125(3), s. 20 - 23. ISSN: 0802-6726
 • Oftestad, B. T. (2013). "Tyde tidens tegn" : mennesket i "verden" og historien som teologisk utfordring for Det annet vatikankonsil. SEGL - Katolsk årsskrift for religion og samfunn, s. 191 - 198. ISBN: 978-82-7024-280-1
 • Oftestad, B. T. (2012). Etter Utøya : om det nye norske Vi og det nye norske De. Valdisholm forlag. ISBN: 82-7412-079-5
 • Oftestad, B. T. (2012). Norge og jesuittordenen : et stykke av antikatolisismens historie. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn, 1, s. 231 - 241. Search in Cristin...
 • Oftestad, B. T. (2012). Ideologi for kristent ansvar i politikken?. Nytt Norsk Tidsskrift, 29(1), s. 50 - 57. ISSN: 0800-336X
 • (2008). Mellom kirke og akademia : Det teologiske menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2311-8
 • Oftestad, B. T. (2003). Sigrid Undset : modernitet og katolisisme. Universitetsforlaget. ISBN: 8215004970
 • Oftestad, B. T. (1998). Den norske statsreligionen : fra øvrighetskirke til demokratisk statskirke. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 8276341330
 • Oftestad, B. T. (1997). Evangelium, Apostel und Konzil : das Apostelkonzil in der Sicht Luthers und Melanchthons. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 88, s. 23 - 56. ISSN: 0003-9381
 • Oftestad, B. T. (1986). Traditio und Norma : hauptzüge der Schriftauffassung bei Martin Chemnitz. Der Zweite Martin der lutherischen Kirche : Festschrift zum 400. Todestag von Martin Chemnitz / Redaktion: W. A. Jünke, s. 172 - 189. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Oftestad, B. T. (2021). Hans Nielsen Hauge og mystikken – ut fra hans autobiografiske tekster. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 75(1/2), s. 29 - 48. ISSN: 1504-6605
 • Oftestad, B. T. (2019). The Catholic church and liberal democracy. Routledge. ISBN: 9781138714663
 • Oftestad, B. T. (2019). Vekkelser i et samfunnsperspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(2), s. 43 - 56. ISSN: 1504-6605
 • Oftestad, B. T. (2019). Erfaring av pasjonshistorien til salig liv : sjelesorg for dødsdømte i Danmarks og Noriges Kirke-Ritual. Dansk teologisk tidsskrift, 82(3-4), s. 121 - 135. ISSN: 0105-3191
 • Oftestad, B. T. (2018). Reformasjonen fra flere vinkler : et bidrag til forståelse av kontinental og skandinavisk reformasjon. Teologisk Tidsskrift, 7(2), s. 132 - 145. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Konversjon i modernitetens skygge : Knud Krogh-Tonnings vei til katolisismen. Teologisk Tidsskrift, 5(1), s. 4 - 22. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2016). Magnus Brostrup Landstad : salmedikter og kristelig nasjonsbygger. Teologisk Tidsskrift, 5(3), s. 192 - 207. ISSN: 1893-0263
 • Oftestad, B. T. (2015). Statsreligion som strategi for samfunnets enhet : et historisk og aktuelt perspektiv. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser, s. 335 - 349. Pax Forlag. ISBN: 9788253037905
 • Oftestad, B. T. (2015). Den katolske kirke og liberalt demokrati. ISBN: 978-82-300-1299-4
 • Oftestad, B. T. (2014). Religionen i Grunnloven - i kontekst og utvikling. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 21 - 29. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3

Utdanning og praksis

1968Cand. theol. MF
1970Har vært knyttet til kirkehistorie-seksjonen på MF i en rekke stillinger.
1971Leder for kirkehistorieseksjonen MF.
1979Dr. theol. UiO
1985 - d.d.Professor MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2000 - 2004Forskningsarkivar, MF
2004 - 2012Professor i europeisk kulturhistorie

Verv

0Medlem av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab
1980 - 1987Medlem av kommunestyret og formann i kulturstyret, Vestby kommune
1994Har vært formann i For Bibel og Bekjennelse.
1996Har profilert seg som deltaker i kirkedebatten.
1996Formann i representantskapet for Wesselakademiet, Vestby.