Audun Toft

Førsteamanuensis

Religionsvitenskap

Telefon: 22590568
Kontor: 324C

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Toft, A. (2021). Killing in the name of . Religion som narrativt virkemiddel i TV-seriene Carnival Row og Legion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur, (1), s. 71 - 102. ISSN: 1501-9934
  • Toft, A. (2021). Først engasjement, så innhold Bruk av serien På tro og Are i religionsundervisning i videregående skole. Prismet, 72(1), s. 23 - 37. ISSN: 0032-8847
  • Toft, A. (2020). When Terror Strikes: The 2015 Paris Attacks in Religious Education Classrooms in Norway. Religions, 11(4). ISSN: 2077-1444
  • Toft, A. (2019). The extreme as the normal; binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam. British Journal of Religious Education, s. 1 - 13. ISSN: 0141-6200
  • Lied, L. I. & Toft, A. (2018). 'Let Me Entertain You': Media Dynamics in Public Schools. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 243 - 258. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Toft, A. & Broberg, M. (2018). Perspectives: Mediatized Religious Education. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 225 - 241. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Toft, A. (2018). Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 259 - 277. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortellling og kategorial danning. Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning, s. 131 - 153. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02946-7
  • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet : unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. Religion og ungdom, s. 33 - 49. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029375
  • Toft, A. & Rosland, K. T. (2014). Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4), s. 211 - 225. ISSN: 0032-8847