Audun Toft

Religionsvitenskap

Mobil: 48002531
Priv. adr.: Vittenbergveien 44
1472 FJELLHAMAR

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Toft, A. (2019). The extreme as the normal; binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam. British Journal of Religious Education, s. 1 - 13. ISSN: 0141-6200
  • Toft, A. & Broberg, M. (2018). Perspectives: Mediatized Religious Education. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 225 - 241. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Lied, L. I. & Toft, A. (2018). 'Let Me Entertain You': Media Dynamics in Public Schools. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 243 - 258. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Toft, A. (2018). Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 259 - 277. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050171-1
  • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortellling og kategorial danning. Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning, s. 131 - 153. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02946-7
  • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet : unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. Religion og ungdom, s. 33 - 49. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029375
  • Toft, A. & Rosland, K. T. (2014). Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4), s. 211 - 225. ISSN: 0032-8847
  • Toft, A. (2014). "Staten har meldt seg ut av kirken": RLE-faget på en liten skole på Helgeland. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget, s. 269 - 284. Fagbokforlaget. ISBN: 9788232102525
  • Toft, A. (2014). "Jeg har faktisk valgt å ikke være åpen om det" : en undersøkelse av læreres åpenhet rundt eget livssyn i klasserommet. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget, s. 249 - 268. Fagbokforlaget. ISBN: 9788232102525
  • Rosland, K. T. & Toft, A. (2013). Markering av minoriteters høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012, s. 216 - 223. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0086-6