Atle Ottesen Søvik, PhD

Professor

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Religionsfilosofi
 • Filosofi
 • Guds eksistens
 • Det ondes problem
 • Fri vilje
 • Teologi og naturvitenskap
 • Kristendom og evolusjon
Kontor: 325B

Presentasjon

Mine forskningsinteresser dreier seg i stor grad om de klassiske spørsmål i analytisk religionsfilosofi: Guds eksistens, det ondes problem, teologi og naturvitenskap osv. Mange av spørsmålene drøfter jeg tverrfaglig i dialog med fysikk, nevrobiologi og evolusjonslære. For tiden er jeg opptatt av temaene ansvar, tid og bevissthet/tenkning. Se mer på min personlige hjemmeside: http://atleottesensovik.mf.no/

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Søvik, A. O. (2018). A fundamental problem for skeptical theism. Theofilos, 10(1), s. 4 - 11. ISSN: 1893-7969
 • Søvik, A. O. (2018). Actualizing unique type and token values as a solution to the problem of evil. Religions, 9(1), s. 1 - 8. ISSN: 2077-1444
 • Søvik, A. O. (2018). Mer er det sant? : et bredt forsvar for at man kan og bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og livssyn. Prismet, 69(2-3), s. 219 - 233. ISSN: 0032-8847
 • Søvik, A. O. (2017). Can theism be debunked by philosophical reflection grounded in the findings of CSR?. Studia Theologica, 71(2), s. 199 - 208. ISSN: 0039-338X
 • (2016). Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Søvik, A. O. (2016). A Theoretical Framework for Talking Seriously about God. Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism, s. 55 - 76. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Søvik, A. O. (2016). Free Will, Causality and the Self. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-047431-2
 • Søvik, A. O. (2015). Om forskjellen på dyr og mennesker i lys av evolusjonen. Teologisk Tidsskrift, 4(3), s. 253 - 261. ISSN: 1893-0263
 • Søvik, A. O. & Eikrem, A. (2015). A critique of Samuel Shearn's moral critique of theodicies. Religious Studies: An International Journal for the Philosophy of Religion, 51(2), s. 261 - 270. ISSN: 0034-4125
 • Søvik, A. O. (2014). No confusion in my solution - reply to Sebastian Rehnman. Theofilos, 6(3), s. 445 - 449. ISSN: 1893-7969

Utdanning og praksis

1999Religionshistorie grunnfag, UiO
2000Engelsk grunnfag, UiB
2002 - 2005Timelærer MF
2002Kristendom hovedfag, MF
2003Idehistorie grunnfag, UiO
2004Kandidatstipend, MF
2005 - 2009Stipendiat MF
2010 - 2013Postdoktor, MF
2010Delemner filosofi, UiO

Verv

2000Redaktør Mellom Søsken
2013Studiedekan
2016Styremedlem Norgesuniversitetet