Atle Ottesen Søvik, PhD

Professor

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Religionsfilosofi
 • Filosofi
 • Guds eksistens
 • Det ondes problem
 • Fri vilje
 • Teologi og naturvitenskap
 • Kristendom og evolusjon
Telefon: 22590536
Kontor: 325B

Presentasjon

Mine forskningsinteresser dreier seg i stor grad om de klassiske spørsmål i analytisk religionsfilosofi: Guds eksistens, det ondes problem, teologi og naturvitenskap osv. Mange av spørsmålene drøfter jeg tverrfaglig i dialog med fysikk, nevrobiologi og evolusjonslære. For tiden er jeg opptatt av temaene ansvar, tid og bevissthet/tenkning. Se mer på min personlige hjemmeside: http://atleottesensovik.mf.no/

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Søvik, A. O. (2020). Are the Lutheran Confessions Inconsistent in What They Say on Free Will?. The Reformation of Philosophy, s. 233 - 239. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161592188
 • Søvik, A. O. (2020). How to formulate the fine-tuning argument for the existence of God?. Theofilos, 12(1), s. 56 - 65. ISSN: 1893-7969
 • Søvik, A. O. (2019). A Revisionary Theoretical Framework of Responsibility : A Philosophical Exploration of Incapacity for Responsible Behaviour (utilregnelighet). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ), 7(1), s. 1 - 26. ISSN: 1894-4183
 • Søvik, A. O. (2018). A fundamental problem for skeptical theism. Theofilos, 10(1), s. 4 - 11. ISSN: 1893-7969
 • Søvik, A. O. (2018). Actualizing unique type and token values as a solution to the problem of evil. Religions, 9(1), s. 1 - 8. ISSN: 2077-1444
 • Søvik, A. O. (2018). Men er det sant? : et bredt forsvar for at man kan og bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og livssyn. Prismet, 69(2-3), s. 219 - 233. ISSN: 0032-8847
 • Eikrem, A. & Søvik, A. O. (2018). Evolutionary theodicies – an attempt to overcome some impasses. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 60(3), s. 428 - 434. ISSN: 0028-3517
 • Søvik, A. O. (2018). It Is Impossible That There Could Have Been Nothing: New Support for Cosmological Arguments for the Existence of God. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 60(3), s. 452 - 463. ISSN: 0028-3517
 • Søvik, A. O. (2018). Er det rasjonelt å tro på liv etter døden?. Kirke og kultur, 123(3), s. 267 - 282. ISSN: 0023-186X
 • Søvik, A. O. (2017). Can theism be debunked by philosophical reflection grounded in the findings of CSR?. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 71(2), s. 199 - 208. ISSN: 0039-338X

Utdanning og praksis

1999Religionshistorie grunnfag, UiO
2000Engelsk grunnfag, UiB
2002Kristendom hovedfag, MF
2002 - 2005Timelærer MF
2003Idehistorie grunnfag, UiO
2004Kandidatstipend, MF
2005 - 2009Stipendiat MF
2010 - 2013Postdoktor, MF
2010Delemner filosofi, UiO

Verv

2000Redaktør Mellom Søsken
2013Studiedekan
2016Styremedlem Norgesuniversitetet