Geir Sigmund Afdal, dr. theol.

Professor

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Pedagogikk
Telefon: 22590607
Kontor: 474

Presentasjon

Mine forskningsinteresser er i krysningspunkter mellom pedagogikk, verdier, religion og samfunn. Jeg har vært deltager i et mixed methods prosjekt som undersøkte hvordan profesjonsetikk gjøres og forstås i pedagogiske praksiser i Norge (Etipp). Videre har jeg ledet et fireårig forskningsprosjekt, Lærings- og kunnskapsbaner i menigheter (LETRA), en etnografisk case studie som analyserte kunnskaps- og læringsprosesser i tre menigheter i Den norske kirke. Jeg har også arbeidet med hvordan verdier og kunnskap i utdanning kan forstås på bakgrunn av differensierings- og globaliseringsprosesser, empirisk og teoretisk. Mer spesifikt har jeg bidratt til forståelsen av toleranse i utdanning, empirisk og teoretisk. Forskningsinteressene omfatter også forståelsen av praksiser, teoretisering og forskning; utdanning og verdier; religion og utdanning; deltagende aksjonsforskning; forståelsen av kontekst; læring og kunnskaping; og forholdet mellom accountability policy og profesjonelle verdier.

Utvalgte publikasjoner

 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education, 11(1), s. 29 - 41. ISSN: 1744-9642
 • Afdal, H. W., Schjetne, E., Anker, T., Afdal, G. & Johannesen, N. (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. ISBN: 978-82-7825-442-4
 • Holmqvist, M. & Afdal, G. (2015). Modes of learning and the making of religion : the Norwegian and Finnish curricula for confirmation. Nordic Journal of Religion and Society, 28(1), s. 1 - 20. ISSN: 0809-7291
 • Nygaard, M. R. & Afdal, G. (2015). Caring to know or knowing to care? The relationship between knowledge creation and caring in the theological education of Christian social work professionals. Journal of Adult Theological Education, 12(1), s. 16 - 29. ISSN: 1740-7141
 • Afdal, G. (2014). Modes of learning in religious education. British Journal of Religious Education. ISSN: 0141-6200
 • Law, J., Afdal, G., Asdal, K., Lin, W.-y., Moser, I. B. & Singleton, V. (2014). Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge, 20(1), s. 172 - 192. ISSN: 0961-754X
 • (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9
 • Afdal, G. (2014). Etiske og pedagogiske logikker. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon, s. 30 - 51. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon, s. 11 - 29. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9
 • Afdal, G. (2014). Pedagogisk hverdagsetikk. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon, s. 200 - 224. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9
 • Afdal, G. S. (2013). De store spørsmål og de små samtaler : læreren som leder og deltager i arbeid med religion. Klasseledelse, fag og danning, s. 191 - 210. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-42558-3
 • Afdal, G. S. (2013). Danningens objektivitet : trialogiske perspektiver på religion, filosofi og etikk i barnehagen. Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter, s. 188 - 204. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-36860-9
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse : læring, kunnskap og mediering. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02128-7
 • Afdal, G. S. (2012). Supervision as moral activity : moral theories as mediating artifacts in the practice of supervision. Reflective practice : formation and supervision in ministry, 32, s. 238 - 255. ISSN: 0160-7774
 • Afdal, G. S. (2011). Veiledning som moralsk virksomhet. Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker, s. 124 - 139. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41535-5
 • Afdal, G. (2010). Toleranse som filosofisk og diskursivt grenseobjekt. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem, s. 21 - 32. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 9788251926126
 • Afdal, G. S. (2010). Researching religious education as social practice. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2474-6
 • Afdal, H. & Afdal, G. (2010). The hidden context : the dilemma of context in social and educational research. Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft, s. 51 - 70. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2253-7
 • Afdal, G. (2010). The maze of tolerance. International Handbook of Inter-religious Education, s. 597 - 615. Springer. ISBN: 978-1-4020-9273-2
 • Afdal, G. (2009). Test - og bli best? : norske skoler som aktører i det globale konkurransemarkedet. Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen, s. 65 - 79. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-616-9
 • Afdal, G. (2008). Religious education as a research discipline: an activity theoretical perspective. British Journal of Religious Education, 30(3), s. 199 - 210. ISSN: 0141-6200
 • Afdal, G. (2008). Neo-Aristotelianism and the practice of theorizing religious education. Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches – Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock, s. 323 - 333. Brill Academic Publishers. ISBN: 978-90-04-16377-5

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Afdal, G. S. (2021). Two concepts of practice and theology. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 75(1), s. 6 - 29. ISSN: 0039-338X
 • Johnsen, E. T. & Afdal, G. S. (2020). Learning and knowledge trajectories in congregations. Praktische Theologie - Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur, 55(2), s. 70 - 75. ISSN: 0946-3518
 • Johnsen, E. T. & Afdal, G. S. (2020). Practice theory in empirical practical theological research : the scientific contribution of LETRA. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(2), s. 58 - 76. ISSN: 1893-4773
 • Mandt, H. M. P. & Afdal, G. (2020). On a math mission: The time and space compression of professional identity and values in prospective mathematics teachers’ stories. European Educational Research Journal. ISSN: 1474-9041
 • Afdal, G. S. (2020). Hva skjer med religion i Schatzkis ‘tidrom’-aktivitet?. Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag, s. 267 - 287. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-69675-7
 • Ledstam, M. & Afdal, G. S. (2020). Negotiating Purity and Impurity of Religion and Economy: An Empirical Contribution to Kathryn Tanner’s Christianity and the New Spirit of Capitalism. Religions, 11. ISSN: 2077-1444
 • Afdal, G. S. (2019). Ethical logics in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 84(August), s. 118 - 127. ISSN: 0742-051X
 • Forsström, S. E. & Afdal, G. S. (2019). Learning mathematics through activities with robots. Digital Experiences in Mathematics Education, s. 1 - 21. ISSN: 2199-3246
 • Afdal, G. S. (2018). Mellom effektivitet og verdier? : om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier. Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag, s. 220 - 237. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205512252
 • Anker, T. & Afdal, G. (2018). Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education, 47(1), s. 48 - 62. ISSN: 0305-7240