Gard Granerød

Professor

Det gamle testamente

Telefon: 22590651
Kontor: 331
Treffetider: etter avtale

Presentasjon

Forskningsinteresser: Jeg forsker på jødisk religionshistorie i siste halvdel av det førkristne årtusen, særlig i persisk periode (ca. 550-330 fvt.). Jeg er spesielt interessert i det jødiske samfunnet i Elefantine i Øvre Egypt som bl.a. var del av Det persiske rikets maktapparat i Egypt. Jeg forsker p.t. også på boken Klagesangene samt jødisk skriftlærd aktivitet og skrifttolkning i persisk, hellenistisk og romersk periode, bl.a. såkalte Melkisedek-tekster i Bibelen og annen jødisk litteratur.

Undervisning: Jeg underviser i alle emner som hører naturlig til fagområdene Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet og jødisk religionshistorie.

Nettverk: Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet Communication, Language and Power in the Achaemenid Empire: The Correspondence of the Satrap Arshama. Jeg bidrar jevnlig med forskningsbidrag i rammen av Society of Biblical Literature-gruppen Literature and History of the Persian Period Group. Jeg er også medlem av OTSEM-nettverket (otsem.blogs.uni-hamburg.de/), Norsk gammeltestamentlig selskap og Collegium Judaicum.

Veiledning: Jeg veileder oppgaver med tilknytning til Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2013). "By the Favour of Ahuramazda I Am King": On the Promulgation of a Persian Propaganda Text among Babylonians and Judaeans. Journal for the Study of Judaism, 44(4-5), s. 455 - 480. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2010). Abraham and Melchizedek : scribal activity of Second Temple times in Genesis 14 and Psalm 110. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-022345-3

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2014). Ahuramazdas lojale judeiske soldater : om Elefantine-judeernes selvbilde. Teologisk Tidsskrift, 3(3), s. 287 - 302. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2013). "By the Favour of Ahuramazda I Am King": On the Promulgation of a Persian Propaganda Text among Babylonians and Judaeans. Journal for the Study of Judaism, 44(4-5), s. 455 - 480. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2012). Om møtet mellom islams Koran-dogme og (vestlig) akademia. Teologisk Tidsskrift, 1(3), s. 268 - 282. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2010). Abraham and Melchizedek : scribal activity of Second Temple times in Genesis 14 and Psalm 110. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-022345-3
 • Granerød, G. (2010). A forgotten reference to divine procreation? : Psalm 2:6 in light of Egyptian royal ideology. Vetus Testamentum (Print), 60(3), s. 323 - 336. ISSN: 0042-4935
 • Granerød, G. (2009). Melchizedek in Hebrews 7. Biblica, 90(2), s. 188 - 202. ISSN: 0006-0887
 • Granerød, G. (2009). Omnipresent in Narratives, Disputed among Grammarians: Some Contributions to the Understanding of wayyiqtol and their Underlying Paradigms. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 121(3), s. 418 - 434. ISSN: 0044-2526

Utdanning og praksis

1996Kristendom grunnfag, Misjonshøgskolen
1997Kristendom mellomfagstillegg, TF/UiO
1997 - 2003Jobbet som pleieassistent og miljøterapeut i psykiatrien
1998 - 1999ERASMUS-student (to semester), Ev.-theol. Fakultät, Tübingen
2000Cand. theol., MF
2001Semesteremne i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, HF/UiO
2001Praktisk-teologisk seminar, MF
2002Hebraisk mellomfag, HF/UiO
2002Kandidatstipend, MF
2003Menighetspedagog, Vesterøy menighet (Sandefjord)
2003 - 2008Forskningsstipendiat i faget Det gamle testamentet, Norges Forskningsråd/MF
2008 - 2009Lærer på Sem skole og Vear skole
2008Philosophiae doctor (PhD), MF
2009Fagdidaktikk i KRL/RLE, Høgskolen i Telemark
2009Prestevikar, Brevik og Eidanger, Agder og Telemark bispedømme
2010Postdoktor i bibelfag, MF
2010Førsteamanuensis i RLE, Høgskolen i Vestfold
2014Førsteamanuensis i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet
2016Professor i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet

Verv

0Medlem av Society of Biblical Literature
0Medlem av Norsk gammeltestamentlig selskap
1998 - 1999Gjesteopphold ved Wilhelmsstift Tübingen, Theologenkonvikt der Diözese Rottenburg-Stuttgart
1999 - 2000Red.medl./redaktør, Ung Teologi
2000 - 2001Kristelig vicehusfar, Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
2004 - 2006Styremedlem Norsk Gammeltestamentlig Selskap
2010 - 2012Postdoctoral representative in the OTSEM Coordinating Committee www.otsem.info
2013Seksjonsleder, GT-seksjonen
2014Medlem av avdelingsråd for teologi ved Det teologiske menighetsfakultet
2017Medlem av forskningsutvalget ved Det teologiske menighetsfakultet