Gard Granerød

Professor

Telefon: 22590651
Kontor: 331
Treffetider: etter avtale

Presentasjon

Forskningsinteresser: Jeg forsker på jødisk religionshistorie i siste halvdel av det førkristne årtusen, særlig i persisk periode (ca. 550-330 f.v.t.). Jeg er spesielt interessert i det jødiske samfunnet i Elefantine i Øvre Egypt som bl.a. var del av Det persiske rikets maktapparat i Egypt. Jeg forsker også på boken Klagesangene samt jødisk skriftlærd aktivitet og skrifttolkning i persisk, hellenistisk og romersk periode, bl.a. såkalte Melkisedek-tekster i Bibelen og annen jødisk litteratur.

Undervisning: Jeg underviser i emner som hører naturlig til fagområdene Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet.

Nettverk: Jeg er tilknyttet Arshama-prosjektet (Oxford). Jeg bidrar jevnlig med forskningsbidrag i rammen av SBL-gruppen Literature and History of the Persian Period Group. Jeg er medlem av OTSEM (otsem.blogs.uni-hamburg.de/), Norsk gammeltestamentlig selskap, Collegium Judaicum, Society of Biblical Literature og Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie.

Utvalgte publikasjoner

 • Granerød, G. (2020). Temple destruction, mourning and curse in Elephantine, with a view to Lamentations. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 132(1), s. 84 - 107. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2019). Innledning til Klagesangene : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 732 - 742. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
 • Granerød, G. (2019). Innledning til Mika : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 850 - 858. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
 • Granerød, G. (2019). Canon and archive: Yahwism in Elephantine and Āl-Yāḫūdu as a challenge to the canonical history of Judean religion in the Persian period. Journal of Biblical Literature, 138(2), s. 345 - 364. ISSN: 0021-9231
 • Granerød, G. (2016). Hospitality (ANE; HB/OT). Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult, s. 449 - 450. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-031329-1
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2016). Multi-Dimensional Yahwism: The Case of the Persian Period Judaean Community in Elephantine. The Ancient Near East Today, 4(10). Search in Cristin...
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2013). "By the Favour of Ahuramazda I Am King": On the Promulgation of a Persian Propaganda Text among Babylonians and Judaeans. Journal for the Study of Judaism, 44(4-5), s. 455 - 480. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2010). Abraham and Melchizedek : scribal activity of Second Temple times in Genesis 14 and Psalm 110. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-022345-3

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Granerød, G. (2020). The Passover and the Temple of YHW : On the Interaction between the Authorities and the Judaean Community at Elephantine as Reflected in the Yedanyah Archive. Aršāma and his World: The Bodleian Letters in Context. Vol. III: Aršāma's World, s. 329 - 343. Oxford University Press. ISBN: 9780198860716
 • Granerød, G. (2020). Temple destruction, mourning and curse in Elephantine, with a view to Lamentations. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 132(1), s. 84 - 107. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2020). YHW the god of heaven: An interpretatio persica et aegyptiaca of YHW in Elephantine. Journal for the Study of Judaism, 52, s. 1 - 26. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2019). Canon and archive: Yahwism in Elephantine and Āl-Yāḫūdu as a challenge to the canonical history of Judean religion in the Persian period. Journal of Biblical Literature, 138(2), s. 345 - 364. ISSN: 0021-9231
 • Cornell, C., Eskenazi, T. C., Toorn, K. v. d., Kratz, R. G., Mitchell, C., Bledsoe, S., Becking, B., Granerød, G., Botta, A. F. & Porten, B. (2019). Teaching Elephantine to Theological Students: A Round-Table. Scandinavian Journal of the Old Testament, 33(2), s. 277 - 297. ISSN: 0901-8328
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2014). Ahuramazdas lojale judeiske soldater : om Elefantine-judeernes selvbilde. Teologisk Tidsskrift, 3(3), s. 287 - 302. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2013). "By the Favour of Ahuramazda I Am King": On the Promulgation of a Persian Propaganda Text among Babylonians and Judaeans. Journal for the Study of Judaism, 44(4-5), s. 455 - 480. ISSN: 0047-2212

Utdanning og praksis

1996Kristendom grunnfag, Misjonshøgskolen
1997Kristendom mellomfagstillegg, TF/UiO
1997 - 2003Jobbet som pleieassistent og miljøterapeut i psykiatrien
1998 - 1999ERASMUS-student (to semester), Ev.-theol. Fakultät, Tübingen
2000Cand. theol., MF
2001Semesteremne i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, HF/UiO
2001Praktisk-teologisk seminar, MF
2002Hebraisk mellomfag, HF/UiO
2002Kandidatstipend, MF
2003Menighetspedagog, Vesterøy menighet (Sandefjord)
2003 - 2008Forskningsstipendiat i faget Det gamle testamentet, Norges Forskningsråd/MF
2008 - 2009Lærer på Sem skole og Vear skole
2008Philosophiae doctor (PhD), MF
2009Fagdidaktikk i KRL/RLE, Høgskolen i Telemark
2009Prestevikar, Brevik og Eidanger, Agder og Telemark bispedømme
2010Postdoktor i bibelfag, MF
2010Førsteamanuensis i RLE, Høgskolen i Vestfold
2014Førsteamanuensis i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet
2016Professor i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet

Verv

1998 - 1999Gjesteopphold ved Wilhelmsstift Tübingen, Theologenkonvikt der Diözese Rottenburg-Stuttgart
1999 - 2000Red.medl./redaktør, Ung Teologi
2000 - 2001Kristelig vicehusfar, Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
2003 - d.d.Medlem av Norsk gammeltestamentlig selskap
2004 - 2006Styremedlem Norsk Gammeltestamentlig Selskap
2005 - d.d.Medlem av Society of Biblical Literature
2010 - 2012Postdoctoral representative in the OTSEM Coordinating Committee www.otsem.info
2013 - d.d.Seksjonsleder, GT-seksjonen
2014 - 2016Medlem av avdelingsråd for teologi ved Det teologiske menighetsfakultet
2017 - 2018Medlem av forskningsutvalget ved Det teologiske menighetsfakultet
2019 - d.d.Medlem av Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Fachgruppe Altes Testament
2019 - 2020Styremedlem i lokallaget til Forskerforbundet ved MF vitenskapelig høyskole
2021 - d.d.Redaktør Teologisk Tidsskrift