Asle Eikrem

Professor

Systematisk teologi
Seksjonsleder ST/MV

Faglige kompetanseområder:

 • Dogmatikk
 • Religionsfilosofi
Telefon: 22590641
Kontor: 365

Presentasjon

Mine primære forskningsfelt er knyttet til underdisipliner i systematisk teologi, primært religionsfilosofi, dogmatikk og etikk. I mitt doktorgradsarbeid analyserte jeg de meningsdannende strukturene i religiøst språk, forstått både som kommunikativt og teoretisk medium. Mitt påfølgende arbeid fokuserte på offerteologi i kristen tradisjon, hvor jeg var særlig interessert i hvordan ulike former for vold er koblet til ulike Gudsbilder, men også hvordan disse Gudsbildene har gitt opphav til forestillinger om hva et godt menneskelig liv er. Nå forsker jeg på migrasjonsetikk, da med fokus på forholdet mellom universelle menneskerettigheter og medlemsspesifikke rettigheter knyttet til statlig tilhørighet.

Utvalgte publikasjoner

 • Eikrem, A. (2017). Martin Luthers forståelse av korset : presentasjon og kritikk. Ung Teologi, 50(1), s. 36 - 44. ISSN: 0333-340X
 • (2016). Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Eikrem, A. & Søvik, A. O. (2016). Introduction. Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism, s. 1 - 4. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Eikrem, A. (2016). The Person of Jesus and the Meaning of Death. Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism, s. 143 - 152. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Eikrem, A. (2016). "Sannelig, du er en skjult Gud" : et kritisk blikk på de språkfilosofiske forutsetningene for klassisk apofatisk teologi. Gud og språkets grenser, s. 115 - 129. Vidarforlaget AS. ISBN: 978-82-7990-332-1
 • Søvik, A. O. & Eikrem, A. (2015). A critique of Samuel Shearn's moral critique of theodicies. Religious Studies: An International Journal for the Philosophy of Religion, 51(2), s. 261 - 270. ISSN: 0034-4125
 • Søvik, A. O. & Eikrem, A. (2014). Avoiding the Free Will Offense. Theofilos, 6(2), s. 318 - 323. ISSN: 1893-7969
 • Eikrem, A. (2014). On the Possibility of a Metaphysical Theology after Onto-Theology. Groundless Gods : The Theological Prospects of Post-Metaphysical Thought, s. 267 - 285. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-62564-015-4
 • Eikrem, A. (2013). Being in religion : a journey in ontology from pragmatics through hermeneutics to metaphysics. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-152052-5
 • Eikrem, A. (2013). Religionsfilosofi som filosofisk og teologisk disiplin. Teologisk Tidsskrift, 2(2), s. 173 - 185. ISSN: 1893-0263
 • Eikrem, A. (2012). Contextuality and universality in post-modern philosophy of religion. Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions, s. 211 - 224. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 9781443837491
 • Eikrem, A. (2012). Kearney on the possibility and actuality of God - critical remarks. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 54(2), s. 197 - 204. ISSN: 0028-3517
 • Eikrem, A. (2012). Hvordan skal vi forstå forholdet mellom etikk og ontologi? : en kritisk lesning av Hilary Putnams og John Caputos metaetikk i lys av Lorenz Puntels forståelse av etiske utsagn. Teologisk Tidsskrift, 1(2), s. 189 - 204. ISSN: 1893-0263
 • Eikrem, A. (2011). Dogmatikk som samtidsteologi : en kritisk videreutvikling av N.H. Gregersens program. Dansk teologisk tidsskrift, 74(2), s. 152 - 166. ISSN: 0105-3191
 • Eikrem, A. (2010). Perspektiver på sannhet. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem, s. 75 - 89. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 9788251926126

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Eikrem, A. (2021). “Mystery is what faith essentially includes ...”: A Philosophical Critique of the Semantic-Ontological Presuppositions of Negative/Mystical Theology. The Meaning and Power of Negativity. Claremont Studies in the Philosophy of Religion Conference 2017, s. 117 - 134. Mohr Siebeck. ISBN: 978­3­16­160136­1
 • Eikrem, A. (2020). Mer korsteologi – Ny replikk til Hegstad. Teologisk Tidsskrift, 9(1), s. 52 - 58. ISSN: 1893-0263
 • Eikrem, A. (2018). God as Sacrificial Love : A Systematic Exploration of a Controversial Notion. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-67864-5
 • Eikrem, A. & Søvik, A. O. (2018). Evolutionary theodicies – an attempt to overcome some impasses. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 60(3), s. 428 - 434. ISSN: 0028-3517
 • (2016). Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Eikrem, A. (2016). The Person of Jesus and the Meaning of Death. Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism, s. 143 - 152. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90741-7
 • Eikrem, A. (2016). "Sannelig, du er en skjult Gud" : et kritisk blikk på de språkfilosofiske forutsetningene for klassisk apofatisk teologi. Gud og språkets grenser, s. 115 - 129. Vidarforlaget AS. ISBN: 978-82-7990-332-1
 • Søvik, A. O. & Eikrem, A. (2015). A critique of Samuel Shearn's moral critique of theodicies. Religious Studies: An International Journal for the Philosophy of Religion, 51(2), s. 261 - 270. ISSN: 0034-4125
 • Søvik, A. O. & Eikrem, A. (2014). Avoiding the Free Will Offense. Theofilos, 6(2), s. 318 - 323. ISSN: 1893-7969
 • Eikrem, A. (2014). On the Possibility of a Metaphysical Theology after Onto-Theology. Groundless Gods : The Theological Prospects of Post-Metaphysical Thought, s. 267 - 285. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-62564-015-4

Utdanning og praksis

2004Master i teologi, MF
2006Kandidatstipend, MF
2008 - 2012Phd stipendiat, MF
2013 - 2018Førsteamanuensis, systematisk teologi, MF
2018 - d.d.Professor systematisk teologi, MF

Verv

2006Kandidatstipend, MF
2017 - d.d.Medlem av styringsgruppen for Center for Advanced Studies in Religion, MF.