Sebastian Tjelle Jarmer

Stipendiat

Religionsvitenskap

Faglige kompetanseområder:

  • Religionsdidaktikk

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590519
Kontor: 205

Presentasjon

Jeg er utdannet religionsviter med mastergrad fra Universitetet i Bergen. I tillegg er jeg utdannet lektor med engelsk og religion som undervisningsfag. I mastergraden min så jeg på fremstillinger av islam i etablerte og alternative medier.

Nå forsker jeg på religionsundervisning, og ser nærmere på hvordan religionskritikk blir praktisert i videregående skoler. I doktorgraden vil jeg utforske hvilke dynamikker som oppstår mellom elever og lærere i undervisning om religionskritikk, hvilke didaktiske strategier lærere tar i bruk, og hvilke problemstillinger som kan dukke opp i forhandlinger om religionskritikk som praksis. Forskningsinteressene mine kan knyttes til religionsvitenskap og religionsdidaktikk, og da spesielt religionskritikk på nåværende tidspunkt. I tillegg er jeg svært interessert i forskning om religion og medialisering, især studier om alternative medier.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Jarmer, S. T. (2021). Kristoffer Holt. Right-Wing Alternative Media. Journal of Religion, Media and Digital Culture (RMDC). ISSN: 2588-8099

Utdanning og praksis

2014 - 2018Bachelorgrad i religionsvitenskap, UiB
2018 - 2020Mastergrad i religionsvitenskap, UiB
2020 - 2021Praktisk-pedagogisk utdanning, UiB
2021 - 2021Vitenskapelig assistent ved Senteret for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter