Kristin Graff-Kallevåg, PhD

Førsteamanuensis

Systematisk teologi og religionspedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Systematisk Teologi
 • Religionspedagogikk
Telefon: 22590633
Kontor: 338

Presentasjon

Min forskningsinteresse handler om hvordan teologi og religion brukes i det som kan kalles en vestlig post-kristen eller sekulær kulturkontekst. I perioden 2006-2011 deltok jeg i den finsk/norske forskningsgruppen KRIS, som fokuserte på endrede kulturelle betingelsene for religion, etikk og teologi i sen-moderniteten. Denne forskningsinteressen følger jeg nå opp gjennom å lede forskningsgruppen "Religion og Idrett" på MF, der vi ser på hvordan religion og teologi brukes på idrettsarenaen. I den forbindelse jobber jeg med en artikkel om hvordan teologi brukes i prekener holdt i forbindelse med idrettsarrangement. Denne interessen for religionens og teologiens bruksdimensjon speiles også i min forskning på trosopplæringen i Den norske kirke. Jeg har ledet et forskningsprosjekt om spiritualitet i kirkens trosopplæring, og er nå engasjert i et prosjekt der vi undersøker hvordan ungdom teologiserer om synd og skam. Jeg underviser i systematisk teologi og religionspedagogikk. Jeg setter stor pris på det gode arbeidsfellesskapet vi har på MF, på kontakten med studentene og den muligheten stillingen gir til å fordype seg i religionens og teologiens rolle i samfunnet i dag.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2018). Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. ISBN: 9788282493611
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Bricolage og byggeklosser : når ressurser fra kirkens tradisjon gjøres tilgjengelig i trosopplæringen. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 230 - 246. ISBN: 9788282493611
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 8 - 24. ISBN: 9788282493611
 • Kaufman, T. S. & Graff-Kallevåg, K. (2018). Hva er da spiritualitet?. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 26 - 46. ISBN: 9788282493611
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "Det handler kanskje om min egen troshistorie-" : når kirkelig ansattes troshistorie setter spor i trosopplæringen. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 48 - 73. ISBN: 9788282493611
 • Graff-Kallevåg, K. (2017). The One Story and the Many Stories : Engaging the Concept of Metanarrative in Jenson’s Theology. The Promise of Robert W. Jenson's Theology : Constructive Engagements, s. 29 - 43. Fortress Press. ISBN: 9781506432663
 • Graff-Kallevåg, K. (2017). Baptism in a Secular Age. Dialog, 56(3), s. 251 - 259. ISSN: 0012-2033
 • Graff-Kallevåg, K. (2015). Trosopplæring i folkekirken. Folkekirke nå, s. 128 - 134. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Graff-Kallevåg, K. (2012). Contextuality and revelation : on the interplay between a postmodern focus on contextuality and the theological concept of revelation. Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions, s. 147 - 167. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 9781443837491
 • Graff-Kallevåg, K. (2011). Dåp og trosopplæring. Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, s. 97 - 113. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2510-5

Utdanning og praksis

2015PhD, MF Norwegian School of Theology

Verv

0Internt medlem av MFs styre
0Leder av Teologisk Nemd under Mellomkirkelig Råd
0Medlem av rådet for CPCE (Community of Protestant Churches in Europe)