Knut Tveitereid

Praktikumsleder/førsteamanuensis

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Teologisk etnografi
 • Ungdom
 • Kvalitative metoder
 • Kirkelig undervisning / Religionspedagogikk
Telefon: 22590650
Mobil: 92606091
Kontor: 461

Presentasjon

Siden desember 2019 har jeg arbeidet ved MF som førsteamanuensis i praktisk teologi, og kom da fra tilsvarende stilling ved NLA høgskolen. Før det igjen, var jeg ungdomsprest i henholdsvis Storsalen og Uranienborg menigheter.

Min akademiske hovedinteresse er teologi i bruk og empirisk teologi, der det kirkelige praksisfeltet møter akademisk refleksjon. Forskningsmessig arbeider jeg primært kvalitativt, og ofte drevet av nysgjerrighet for hvordan kristen tro brukes og misbrukes, utfordres og utformes i et samfunn i endring. Jeg har en "soft spot" for alt som har med ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid å gjøre. Det er med glede jeg foreleser i emner som Kirkelig undervisning (TEOL5530/TEOL2510), Kirkebyggets teologi, læring og gudstjeneste (PED5550) og Mellom tekst og preken (TEOL5710).

To faglige nettverk har betydd særlig mye for min akademiske danning: Ecclesiology and Ethnography og International Association for the Study of Youth Ministry. I førstnevnte nettverk har jeg i flere år vært Academic Co-ordinator for den årlige konferanse ved Durham University, UK.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Tveitereid, K. & Norheim, B. E. H. (2021). Theological Wiggle Room as a Resource in Ordinary Theology Significance for Ecclesiology, Leadership, and Personal Development. International Journal of Practical Theology. ISSN: 1430-6921
 • Norheim, B. E. H. & Tveitereid, K. (2020). Ildsjeler og ildsteder : en etnografisk studie av ledelsesdynamikker i vitale ungdomsarbeid i Den norske kirke. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(2), s. 6 - 21. ISSN: 1893-4773
 • Tveitereid, K. (2019). Danske og/eller engelske tilstander? Handlingsalternativer for utviklingen av nye typer menigheter i Den norske kirke. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 54 - 66. ISSN: 1504-6605
 • Tveitereid, K. (2018). Bredde og dybde, tidsavgrensing og kontinuitet - Nødvendige motsetninger i kirkelig trosopplæring?. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 188 - 209. ISBN: 9788282493611
 • Tveitereid, K. (2018). Making Data Speak - The Shortage of Theory for the Analysis of Qualitative Data in Practical Theology. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 41 - 57. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Norheim, B. E. H. & Tveitereid, K. (2013). "Stemning har ikke noe med selve kirkerommet å gjøre": Unges utforming av gudstjenesterommet. Skjønnhet og tilbedelse, s. 229 - 245. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0210-5
 • (2012). A learning missional church : reflections from young missiologists. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-01-0
 • Tveitereid, K. (2009). I interaktivitetens navn? Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen.. Grensesprengende : om forkynnelse for ungdom 15-18 år, s. 169 - 186. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2407-8

Utdanning og praksis

1995 - d.d.Freelance som forkynner og skribent
2002Ordinasjon, Den norske kirke, Landvik, Grimstad
2002Cand.theol., Det teologiske menighetsfakultet, Oslo
2015PhD i Praktisk teologi: Misjonshøgskolen, Stavanger (nå VID)

Verv

2014 - d.d.Medlem av styringsgruppa (programansvarlig) for The Durham Conference, St. Johns College, Durham University, UK. Årlig forskerkonferanse i regi av The Ecclesiology and Ethnography Network.
2014 - d.d.Styremedlem KIFO
2014 - 2019Leder for søknadsprosessen til NOKUT, siden programkoordinator for MATAM: Master in Theology and Ministry v/ NLA Høgskolen
2018 - 2019Prosjektleder for opprettelsen av ny forskergruppe: Research on Theology and Ministry