John Wayne Kaufman, PhD

Førsteamanuensis

Teologihistorie og tidlig kristendom
Seksjonsleder HIS

Faglige kompetanseområder:

 • Konfesjonskunnskap
 • Historisk metode
 • Historie som teologisk disiplin
 • Tidlig kristendom
 • Teologihistorie
Telefon: 22590626
Kontor: 341

Presentasjon

Mitt primære forskningsfelt er teologien i den tidlige kristendommen, med hovedvekt på det andre og tredje århundre. Jeg har jobbet spesielt med frelsesforståelsen hos Ireneus av Lyon, som skrev mot slutten av 100-tallet. Min undervisning har i hovedsak vært konsentrert om følgende temaer: kristendommens historie i Romerriket; teologihistorie; konfesjonskunnskap; historisk metode; historiefagets rolle i rammen av teologistudiet som helhet.

Utvalgte publikasjoner

 • Kaufman, J. W. (2021). Anders Nygren’s Agape and Eros, Irenaeus, and the Essence of Christianity. Love - Ancient Perspectives. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-72690-4
 • (2021). Love - Ancient Perspectives. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-72690-4
 • Kaufman, J. W. (2017). The Kingdom of the Son in the Theology of Irenaeus. Studia Patristica Vol. XCIII: Papers Presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies Held in Oxford 2015: The First Two Centuries – Apocrypha and Gnostica, s. 237 - 242. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3589-1
 • Kaufman, J. W. (2016). Historical relativism and the essence of Christianity. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 70(1), s. 4 - 21. ISSN: 0039-338X
 • Kaufman, J. W. (2016). Sønnens rike : eskatologi hos Ireneus. Mellan tid och evighet: Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014, s. 49 - 69. Artos & Norma bokförlag. ISBN: 9789175808246
 • Kaufman, J. W. (2015). Ireneus - Den kristne grunnfortellingen konsolideres. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 77 - 92. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Kaufman, J. W. (2011). Diverging Trajectories or Emerging Mainstream? Unity and Diversity in Second Century Christianity. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 113 - 128. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Kaufman, J. W. (2009). Becoming divine, becoming human : deification themes in Irenaeus of Lyons. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Kaufman, J. W. (2021). Anders Nygren’s Agape and Eros, Irenaeus, and the Essence of Christianity. Love - Ancient Perspectives. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-72690-4
 • (2021). Love - Ancient Perspectives. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-72690-4
 • Kaufman, J. W. (2017). The Kingdom of the Son in the Theology of Irenaeus. Studia Patristica Vol. XCIII: Papers Presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies Held in Oxford 2015: The First Two Centuries – Apocrypha and Gnostica, s. 237 - 242. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3589-1
 • Kaufman, J. W. (2016). Historical relativism and the essence of Christianity. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 70(1), s. 4 - 21. ISSN: 0039-338X
 • Kaufman, J. W. (2015). Ireneus - Den kristne grunnfortellingen konsolideres. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 77 - 92. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Kaufman, J. & Skarsaune, O. (2011). Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Kaufman, J. W. (2011). Diverging Trajectories or Emerging Mainstream? Unity and Diversity in Second Century Christianity. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 113 - 128. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5

Utdanning og praksis

1995 - 1998Cand.mag. UiO - Tysk, Kristendom, Idéhistorie
1999 - 2001Cand.philol. UiO - Idéhistorie hovedfag
2001 - 2003Cand.theol., MF
2002Timelærer i kirkehistorie, MF
2004 - 2008Stipendiat ved MF
2009 - 2012Rådgiver, Presteforeningen
2009PhD i teologihistorie, MF
2012 - d.d.Førsteamanuensis, MF / Associate professor, MF

Verv

2013 - 2017Avdelingsleder, Avdeling for teologi og historie, MF / Department head, Department of theology and History, MF
2014 - 2018Styremedlem, MF / Board member, MF
2017 - 2020Avdelingsleder, Avdeling for teologi og kirkelig utdanning, MF / Department head, Department of theology and ministry, MF