Christine Lillethun Norheim

Stipendiat

Samfunnsvitenskap

Telefon: 22590614
Kontor: 203

Presentasjon

Jeg er utdannet lektor i samfunnsfagdidaktikk fra Universitet i Oslo og har en bachelor i sosialantropologi fra samme lærested.

Mine viktigste forskningsområder er:

  • Fordommer, rasisme og gruppefiendtlighet
  • Demokrati og medborgerskap
  • Sensitive og kontroversielle temaer i undervisning

Utover dette har jeg faglig interesse for kjønn og seksualitet, etnonasjonalisme, høyrepopulisme og høyreradikale bevegelser.

I PhD-prosjektet "Negotiating racism within an institutional framework: an exploratory study of teachers' perceptions, experiences and practices on and against racism" fokuserer jeg på læreres forståelser av og erfaringer med rasisme og undersøker hvordan de forhandler individuelle og kollektive diskurser og praksiser om og for å motvirke rasisme. I prosjektet benytter jeg Institusjonell Etnografi som metodologisk rammeverk. Dette innebærer et fokus på styringsdokumenter og at jeg vil gjennomføre et lengre feltarbeid der lærere, både de som underviser i fag der rasisme inngår eksplisitt i kompetansemål og de som ikke gjør det, observeres og intervjues.

Utvalgte publikasjoner

  • Norheim, C. L. (2021). Kropp, kjønn og seksualitet: normkritiske perspektiver og samfunnsfagdidaktiske muligheter. Samfunnsfagdidaktikk, s. 285 - 309. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215031019

Utdanning og praksis

0
2010 - 2014Bachelor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
2014 - 2014Fred- og konfliktstudier, Pondicherry, India
2015 - 2019Lektorprogrammet, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Verv

0
2013 - 2014Leder, SAIH Blindern
2015 - 2016Leder, Palestinakomiteen Blindern
2015 - 2016Redaksjonsmedlem, Infofada
2017 - d.d.Styremedlem, Fellesutvalget for Palestina