Christine Lillethun Norheim

Stipendiat

Samfunnsvitenskap

Telefon: 22590614
Kontor: 203

Presentasjon

Jeg er utdannet lektor i samfunnsfagdidaktikk fra Universitet i Oslo og har en bachelor i sosialantropologi fra samme lærested.

Mine viktigste forskningsområder er:

  • Fordommer, rasisme og gruppefiendtlighet
  • Demokrati og medborgerskap
  • Sensitive og kontroversielle temaer
  • Ubehagets pedagogikk

Utover dette har jeg faglig interesse for etnonasjonalisme, høyrepopulisme og høyreradikale bevegelser.

PhD-prosjektet mitt fokuserer på læreres forståelser av og erfaringer med fordommer, rasisme og diskriminering, hvordan tematikken kan være en kilde til ubehag på ulike måter og hvordan lærere planlegger å undervise om og bistå elever i å motvirke fenomenene med Fagfornyelsens ikrafttredelse.