Silje Lyngar Einarsen

Postdoktor

Religionsvitenskap

Faglige kompetanseområder:

 • Indiske religioner
 • Sanskrit, Hindi
 • Hindunasjonalisme
 • Indiske gudinnetradisjoner
 • Myter og ritualer
 • Religiøst mangfold
 • Religionsdidaktikk
 • Etnografisk metode
Telefon: 22590579
Kontor: 472

Presentasjon

Jeg er religionsviter med særlig kompetanse på indiske religioner og språk. Ut 2022 er jeg ansatt som postdoktor på MF/NFR-prosjektet Mythopolitics in South Asia, hvor jeg forsker på myter og politikk i dagens India. Jeg forsker også på indiske gudinnetradisjoner og yogaens tekster og historie, og er med på å lede forskningsprogrammet Shakta Traditions ved Oxford Center for Hindu Studies. Utover dette er jeg svært engasjert i religion, mangfold, didaktikk og skole, og har i mange år undervist i (K)RLE på lærerutdanninga.

Utvalgte publikasjoner

 • Einarsen, S. L. (2020). Glorification of the Goddess in Text and Ritual: Text, Paratext and Practice of the Devīmāhātmya in contemporary Varanasi. Search in Cristin...
 • Aukland, K., Breidlid, H., Brekke, T., Brekke, Ø., Hammer, A., Kvalvaag, R. W., Lyngar Einarsen, S., Schanke, Å. J., Tømmerås, H. H. & Aas, P. A. (2019). Debatt: Legitimering av KRLE-faget. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, (2), s. 4 - 15. ISSN: 0802-8214
 • Wernicke-Olesen, B. & Einarsen, S. L. (2018). Übungswissen in Yoga, Tantra und Asketismus des frühen indischen Mittelalters. Übungswissen in Religion und Philosophie. Produktion, Weitergabe, Wandel. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-13222-2
 • Lyngar Einarsen, S. (2018). Navarātri in Benares: Narrative Structures and Social Realities. Nine Nights of the Goddess: The Navaratri Festival in South Asia. SUNY Press. ISBN: 978-1-4384-7069-6
 • Lyngar Einarsen, S. (2017). Hinduismen. Minoritetsreligioner i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-2026-7
 • Toft Ravn Pedersen, J., Einarsen, S. L. & Wernicke-Olesen, B. (2015). Varanasi - Hinduismens brændpunkt. ISBN: 978-87-616-5800-5

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Wernicke-Olesen, B. & Einarsen, S. L. (2018). Übungswissen in Yoga, Tantra und Asketismus des frühen indischen Mittelalters. Übungswissen in Religion und Philosophie. Produktion, Weitergabe, Wandel. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-13222-2
 • Lyngar Einarsen, S. (2018). Navarātri in Benares: Narrative Structures and Social Realities. Nine Nights of the Goddess: The Navaratri Festival in South Asia. SUNY Press. ISBN: 978-1-4384-7069-6