Merethe Skårås

Førsteamanuensis

Pedagogikk
Leder for lektorprogrammet

Faglige kompetanseområder:

  • Lærerutdanning
  • Utdanning i krise og konflikt
  • Utdanning og utvikling
  • Samfunnsfagsdidaktikk
Telefon: 22590598
Kontor: 326

Presentasjon

Jeg har doktorgrad i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning fra OsloMet – Storbyuniversitetet (2019). I min avhandling fokuserte jeg på utdanning i Sør Sudan og i hvilken grad historieundervisningen oppfordrer til fred og forsoning mellom ulike etniske grupper i en ny nasjon. Jeg er spesielt opptatt av relasjonen mellom utdanning og fredsbygging, men også på hvilke måter utdanning er med på å bygge opp under stereotypier, fordommer og forestillinger av de andre.

Besøk min nettside

Twitter

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Skårås, M. (2021). Teaching and learning the most recent history in divided societies emerging from conflict: A review of the literature through the lens of social justice. Journal of Peace Education. ISSN: 1740-0201
  • Skårås, M., Carsillo, T. & Breidlid, A. (2019). The ethnic/local, the national and the global: Global citizenship education in South Sudan. British Journal of Educational Studies. ISSN: 0007-1005
  • Skårås, M. (2019). Constructing a national narrative in civil war: history teaching and national unity in South Sudan. Comparative Education, 55(4), s. 517 - 535. ISSN: 0305-0068
  • Skårås, M. (2018). Focused ethnographic research on teaching and learning in conflict zones: History education in South Sudan. Forum for Development Studies, 45(2), s. 217 - 238. ISSN: 0803-9410
  • Skårås, M. (2017). Educational and Social Challenges in the Reintegration Process of Former Child Soldiers. The Power of Resistance: Culture, Ideology and Social Reproduction in Global Contexts, s. 243 - 263. Emerald Group Publishing Limited. ISBN: 978-1-78350-461-9
  • Skårås, M. & Breidlid, A. (2016). Teaching the violent past in secondary schools in new independent South Sudan. Education as Change (EAC), 20(3), s. 98 - 118. ISSN: 1682-3206

Utdanning og praksis

2000 - 2004Almennlærerutdanning, Hamar lærerhøgskole
2003 - 2004Musikk, Concordia College, MN, USA
2004 - 2014Lærer, Huseby barneskole
2007 - 2009Master i flerkulturell og internasjonal utdanning, Høgskolen i Oslo
2013 - 2019PhD, Utdanningsvitenskap for lærerutdanning
2017 - 2017Gjesteforsker, Center for International Teacher education (CITE), Cape Penisula University of Technology (CPUT),
2018 - 2019Lærer, Svendstuen barneskole
2018 - 2019Universitetslektor, OsloMet - storbyuniversitetet
2018 - 2018Gjesteforsker, OpenGATE fellowship -Georg Mason University (GMU), Virginia, USA
2019 - d.d.Førsteamanuensis i pedagogikk, MF

Verv

2014 - 2015Stipendiatcoordinator, Høgskolen i Oslo og Akershus
2015 - 2016Medlem av Stipendiatforum, Høgskolen i Oslo og Akershus
2016 - 2018Web koordinator, CANDE, CIES http://www.cies-cande.org/