Christian Bull

Førsteamanuensis

Religionshistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Hermetisme
 • Gnostisisme
 • Koptisk
 • Egyptisk kristendom
 • Senantikken
 • Antikke religioner
Telefon: 22590565
Kontor: 465

Presentasjon

Min hovedinteresse er religioner fra hellenistisk tid, romersk keisertid, og senantikken, og da spesielt møter mellom forskjellige religiøse tradisjoner. Jeg har fokusert mest på Egypt, og møtet mellom tradisjonell Egyptisk religion og gresk kultur og filosofi slik det kommer til uttrykk i de såkalte hermetiske skriftene. Et tilknyttet forskningsfelt er tidlig kristendom i Egypt, og da spesielt de koptiske Nag Hammadi-skriftene, og andre apokryfe og gnostiske tekster. Jeg arbeider også med munkevesenet, senantikk platonisme, magi, alkymi, astrologi og universell historiografi. Mine teoretiske interesser omfatter temaene myte, rite, opplevelse, kulturelt minne, og makt.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Bull, C. (2021). Prophesying the demise of egyptian religion in late antiquity: The perfect discourse and antoninus in canopus. Numen, 68(2-3), s. 180 - 203. ISSN: 0029-5973
 • Bull, C. (2020). The Panopolis Connection: the Pachomian Federation as Context for the Nag Hammadi Codices.. Coptic Literature in Context (4th–13th cent.): Cultural Landscape, Literary Production and Manuscript Archaeology, s. 133 - 147. Edizioni Quasar. ISBN: 978-88-5491-058-4
 • Bull, C. (2019). The Great Demon of the Air and the Punishment of Souls: The Perfect Discourse (NHC VI,8) and Hermetic and Monastic Demonologies. Nag Hammadi à 70 ans: Qu'avons-nous appris? Nag Hammadi at 70: What Have We Learned?, s. 105 - 120. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3630-0
 • Bull, C. H. (2018). Wicked Angels and the Good Demon: The Origins of Alchemy According to the Physica of Hermes. Gnosis: Journal of Gnostic Studies, 3(1), s. 3 - 33. ISSN: 2451-8581
 • Bull, C. H. (2018). The Tradition of Hermes Trismegistus: The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom. Brill Academic Publishers. ISBN: 978-90-04-37081-4
 • Bull, C. H. (2018). Hermes between Pagans and Christians in Fourth Century Egypt: The Nag Hammadi Hermetica in Context. The Nag Hammadi Codices and Late Antique Egypt, s. 207 - 260. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-153973-2
 • Bull, C. H. (2017). Women, Angels, and Dangerous Knowledge: The Myth of the Watchers in the Apocryphon of John and Its Monastic Manuscript-Context. Women and Knowledge in Early Christianity, s. 75 - 107. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004355439
 • Bull, C. H. (2017). An Origenistic Reading of Plato in Nag Hammadi Codex VI. Studia Patristica Vol. LXXV - Papers presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015: Volume 1: Platonism and the Fathers; Maximus Confessor, s. 31 - 40. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3571-6
 • Bull, C. H. (2017). Monkey Business: Magical Vowels and Cosmic Levels in the Discourse on the Eighth and the Ninth (NHC VI,6). Studi e materiali di storia delle religioni, 83, s. 75 - 94. ISSN: 0393-8417
 • Bull, C. H. (2017). Visionary Experience and Ritual Realism in the Ascent of the Discourse on the Eighth and the Ninth (NHC VI,6). Gnosis: Journal of Gnostic Studies, 2, s. 169 - 193. ISSN: 2451-8581