Carl Petter Opsahl

Førsteamanuensis

Liturgikk

Faglige kompetanseområder:

 • Liturgikk
 • Musikk
 • Hymnologi
 • Spiritualitet
Telefon: 22590596
Kontor: 459

Presentasjon

Jeg er førsteamanuensis i praktisk teologi med vekt på liturgikk. Min faglige tilnærming til liturgikken er formet av postkolonial, interseksjonell og feministisk teori, improvisasjon og undring. Jeg bringer med meg mange års erfaring som gateprest i Kirkens Bymisjon, med gatemesser midt i byens travelhet, hverdagsmesser i Bymisjonssenteret Tøyenkirken og messer på kafe og i fengsel.

Jeg tok doktorgrad på Det teologiske fakultet (UiO), om hiphopkultur og spiritualitet.

Det meste av mitt liv har jeg vært profesjonell musiker. Jeg har også studert tradisjonsmusikk ved Ole Bullakademiet på Voss, med Aslak Brimi som læremester og har tidligere undervist i jazzhistorie ved avdeling for musikkvitenskap, UiO. Jeg har spilt inn en rekke plater under eget navn, med Caledonia Jazzband og Chateau Neuf Spelemannslag.

Hjemmeside og blogg: http://www.carlpetteropsahl.com

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Opsahl, C. P. (2021). Gudstjeneste i antropocen? : økoteologi og liturgikk. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 38(1), s. 68 - 81. ISSN: 1893-4773
 • Opsahl, C. P. (2020). Noen må synge i verdens natt : liturgiske perspektiver i Svein Ellingsens salmer. Kirke og kultur, 124(1), s. 22 - 34. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2020). Flerstemmig gudstjeneste : postkoloniale perspektiver på liturgi. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(1), s. 54 - 66. ISSN: 1893-4773
 • Opsahl, C. P. (2016). Dance To My Ministry. Exploring Hiphop Spirituality. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3525604540
 • Opsahl, C. P. (2012). En by fylt av blomster. Spontanritualisering etter 22. juli. Kirke og kultur, (1), s. 5 - 21. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2007). Hiphopens ungdomskultur i møte med kirkens gudstjenestetradisjon. Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter, s. 197 - 208. ISBN: 978-82-91925-14-1
 • Opsahl, C. P. (2004). Reisen til Takua Nuva, Lysets Toa religion og fortelling i LEGO BIONICLE-universet. Kirke og kultur, (Årg. 109, h. 1), s. [47]-60. ISSN: 0023-186X
 • Opsahl, C. P. (2000). Jesus i miksen. Jesus - år 2000 etter Kristus. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12949-7
 • Opsahl, C. P. (2000). Blant mikrofonriddere og plateryttere. Selvpresentasjon i norsk hip hop. Kirke og kultur, årgang 105(3), s. 195 - 207. ISSN: 0023-186X