Tatjana Schnell

Professor

Religionspsykologi og eksistensiell psykologi

Faglige kompetanseområder:

 • Mening i livet
 • Religions-, spiritualitets- og sekularitetspsykologi
 • Mening i arbeid
 • Lidelse og dødelighetsbevissthet
 • Fremmedgjøring og eksistensiell likegyldighet
Telefon: 22590688

Presentasjon

Jeg startet som professor i eksistensiell psykologi ved MF i oktober 2020. Jeg har studert i Göttingen (Tyskland), London (Englang), Heidelberg (Tyskland) og Cambridge (England), og fikk min doktorgrad ved Universitetet i Trier (Tyskland), og ble professor i psykologi ved Universitetet i Innsbruck (Østerrrike). Jeg er fortsatt tilknyttet Universitetet i Innsbruck som professor II, og er nestleder for forskningssenteret for fred og konflikt. Forskningen min fokuserer på konseptualisering og måling av mening i livet, og forbindelsene mellom mening i livet og sekularitet, religion, spiritualitet, velvære, helse, arbeid, og samfunnsengasjement. Videre jobber jeg med tverrfaglige tilnærminger til lidelse, bevissthet rundt dødelighet og fremmedgjøring, og deres praktiske betydning for individer, organisasjoner og samfunnet. Jeg er med-redaktør for Journal of Happiness Studies og medlem av flere redasksjonsstyrer (Archive for the Psychology of Religion, Frontiers in Psychology, International Journal for the Psychology of Religion, Secular Studies, etc.). Et sammendrag av mine empiriske studier om mening kan leses i min nyeste monografi: The Psychology of Meaning in Life (Routledge, 2020)

Utvalgte publikasjoner

 • Schnell, T. (2021). The Psychology of Meaning in Life. Routledge. ISBN: 9780367415853
 • Schnell, T. & Krampe, H. (2020). Meaning in Life and Self-Control Buffer Stress in Times of COVID-19: Moderating and Mediating Effects With Regard to Mental Distress.. Frontiers in Psychiatry. ISSN: 1664-0640
 • la Cour, P. & Schnell, T. (2020). Presentation of the Sources of Meaning Card Method: The SoMeCaM.. Journal of humanistic psychology, 60(1), s. 20 - 42. ISSN: 0022-1678

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Schnell, T. (2021). The Psychology of Meaning in Life. Routledge. ISBN: 9780367415853
 • Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns. Springer. ISBN: 978-3-662-61119-7
 • Spitzenstätter, D. & Schnell, T. (2020). The existential dimension of the pandemic: Death attitudes, personal worldview, and coronavirus anxiety. Death Studies. ISSN: 0748-1187
 • Spitzenstaetter, D. & Schnell, T. (2020). Effects of mortality awareness on attitudes toward dying and death and meaning in life-a randomized controlled trial.. Death Studies. ISSN: 0748-1187
 • Schnell, T. & Krampe, H. (2020). Meaning in Life and Self-Control Buffer Stress in Times of COVID-19: Moderating and Mediating Effects With Regard to Mental Distress.. Frontiers in Psychiatry. ISSN: 1664-0640
 • Schnell, T., Fuchs, D. & Hefti, R. (2020). Worldview under stress: Preliminary findings on cardiovascular and cortisol stress responses predicted by secularity, religiosity, spirituality, and existential search. Journal of religion and health, 59, s. 2969 - 2989. ISSN: 0022-4197
 • Schnell, T. (2020). Sinnerleben und Wohlergehen in Zeiten von Covid-19. Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen. 13(2020), s. 31 - 35. Studienverlag. ISBN: 978-3706560825
 • Schnell, T. (2020). Glücksversprechen? Die Selbstdarstellung diakonischer Sozialunternehmen aus Perspektive der Sinn- und Glücksforschung.. Gibt es Glück in der Diakonie, s. 17 - 34. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-159095-5
 • Schnell, T. & Hoffmann, C. (2020). ME-Work: Development and validation of a modular meaning in work inventory.. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078
 • Krampe, H., Goerling, U., Spies, C. D., Gerhards, S. K., Enge, S., Salz, A.-L., Kerper, L. F. & Schnell, T. (2020). Sense of coherence, mental well-being and perceived preoperative hospital and surgery related stress in surgical patients with malignant, benign, and no neoplasms. BMC Psychiatry, 20(1). ISSN: 1471-244X