Glenn Øystein Wehus, cand. theol

Førstelektor

Det nye testamente, gresk og klassiske studier

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590611
Kontor: 469
Treffetider: Generelt tilgjengelig

Presentasjon

Mine faglige interesser knytter seg til den antikke Middelhavsverden og dens kulturer i vid forstand. En hovedinteresse er det greske språket, både som språksystem i og for seg og som en vei inn i det nytestamentlige teologiske budskapet. En annen hovedinteresse er antikkens filosofiske tradisjoner, med særlig vekt på stoisismen og den stoiske filosofilæreren og eks-slaven Epiktet (ca. 50-135 e.Kr.). Generelt er jeg opptatt av krysningspunktene mellom språk, historie, teologi/religion, geografi og sosiale forhold—hele det nettverket som til sammen utgjør det vi kaller kultur.

Jeg har også publisert innenfor papyrologi (gresk og koptisk) og har arbeidet med papyrene som tilhører papyrussamlingen ved Universitetet i Oslo.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Wehus, G. Ø. (2019). Freedom, Slavery, and Self in Epictetus. Teologisk Tidsskrift, 8(4), s. 227 - 242. ISSN: 1893-0263
  • Maravela, A., Wehus, G. Ø. & Tothne, A. M. (2017). A Coptic Liturgical Prayer for the Consecration of the Chalice. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 63(1), s. 204 - 230. ISSN: 0066-6459
  • Wehus, G. Ø. (2014). "Bring Now, O Zeus, What Difficulty Thou Wilt": Prayer and Identity Formation in the Stoic Philosopher Epictetus. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 343 - 369. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
  • Maravela, A. & Wehus, G. Ø. (2012). In the workshop of a preacher-scholar? Christian jottings on an Oslo parchment. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 182, s. 87 - 97. ISSN: 0084-5388
  • Maravela, A. & Wehus, G. Ø. (2011). Noen magiske tekster fra Papyri Osloenses. Arr - Idéhistorisk tidsskrift, (3), s. 39 - 43. ISSN: 0802-7005
  • Maravela, A. & Wehus, G. Ø. (2011). Senantikk Magi. Tekster fra Universitetsbiblioteket i Oslos Papyrussamling. Arr - Idéhistorisk tidsskrift, (3), s. 27 - 37. ISSN: 0802-7005
  • Wehus, G. Ø. (2009). Judasevangeliet: en presentasjon av en nylig gjenfunnet antikk tekst. Klassisk Forum, (2), s. 79 - 94. ISSN: 0801-3179

Utdanning og praksis

1999Idehistorie mellomfag UiO
2000Cand. theol MF
2000Praktikum MF
2001Feltprest Porsanger Jegerbataljon
2002Timelærer Bibelskolen i Staffeldts gate
2006Mastergrad i gresk UiO
2012Innføringskurs i koptisk, Universitetet i Bergen