Steinar Aandahl Skarpnes

Stipendiat

Det gamle testamente

Faglige kompetanseområder:

  • Arkeologi - Bronsealder/Jernalder i Israel
  • Kongehistorie i Juda/Israel
  • Visdomslitteratur - Forkynneren

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590662
Kontor: 370A

Presentasjon

Jeg holder på med en doktoravhandling der jeg ser nærmere på fremstillingene av Kong Hiskia i Det gamle testamentet. Gjennom å anvende minneteori forsøker jeg primært og forstå og forklare den utvikling som forekommer i fortellingene om hans regjeringstid i Kongebøkene og Krønikene.

Utvalgte publikasjoner

  • (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
  • Skarpnes, S. A. (2019). Innledning til Første og Andre Samuelsbok : Resepsjonsdel. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 242 - 294. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
  • Skarpnes, S. A. (2019). Innledning til Ordspråkene : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 550 - 580. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
  • Skarpnes, S. A. (2019). Innledning til Forkynneren : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 581 - 595. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
  • Skarpnes, S. A. (2019). Innledning til Habakkuk : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 865 - 871. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734

Utdanning og praksis

0 - 2010Mastergrad i Kristendom - Universitetet i Oslo
0 - 2017Master degree in The Bible and the Ancient Near East - Hebrew University in Jerusalem