Bushra Ishaq

Stipendiat

Bioetikk

Faglige kompetanseområder:

 • Samfunnsmedisin
 • Bioetikk
 • Religionspsykologi
 • Medisinsk etikk

Presentasjon

Jeg er utdannet lege, og har også jobbet med interreligiøs dialog de siste ti årene- både institusjonelt og i sivilsamfunnet. I forskningsprosjektet mitt ser jeg på sammenheng mellom religiøs praksis og en rekke helsedeterminanter. I tillegg ser jeg spesifikt på abortproblematikken blant muslimske kvinner i Norge. Jeg har også et særskilt interesse for medisinsk etikk, islamsk bioetikk og menneskeverd.

Utvalgte publikasjoner

 • Ishaq, B. (2019). Hvor skal jeg flykte?. Vårt land, s. 2 - 3. ISSN: 0805-5424
 • Ishaq, B. & Gylver, S. (2018). Tro på tvers. ISBN: 9788293368410
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss? : Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? Cappelen Damm AS. ISBN: 978-82-02-55908-3
 • Czibik, G. T., Gravning, J., Martinov, V., Ishaq, B., Attramadal, H. & Valen, G. (2011). Remote delivery of DNA encoding for hypoxia-inducible factor 1 alpha is protective against in vivo myocardial ischemia-reperfusion injury. Life Sciences, 16, s. 71 - 78. ISSN: 0024-3205
 • Czibik, G. T., Gravning, J. A., Martinov, V. N., Ishaq, B., Knudsen, E., Attramadal, H. & Valen, G. (2011). Gene therapy with hypoxia-inducible factor 1 alpha in skeletal muscle is cardioprotective in vivo. Life Sciences, 88(11-12), s. 543 - 550. ISSN: 0024-3205
 • Czibik, G. T., Sagave, J. F., Martinov, V. N., Ishaq, B., Sohl, M., Sefland, I., Carlsen, H., Farnebo, F., Blomhoff, R. & Valen, G. (2009). Cardioprotection by hypoxia-inducible factor 1 alpha transfection in skeletal muscle is dependent on haem oxygenase activity in mice. Cardiovascular Research (CVR), 82(1), s. 107 - 114. ISSN: 0008-6363

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Ishaq, B. (2020). Lidelse og mening i islamske tradisjoner - fra et klinisk perspektiv. Lidelse mening og livssyn : teori og praksis, s. 123 - 135. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245024098
 • Czibik, G. T., Gravning, J., Martinov, V., Ishaq, B., Attramadal, H. & Valen, G. (2011). Remote delivery of DNA encoding for hypoxia-inducible factor 1 alpha is protective against in vivo myocardial ischemia-reperfusion injury. Life Sciences, 16, s. 71 - 78. ISSN: 0024-3205
 • Czibik, G. T., Gravning, J. A., Martinov, V. N., Ishaq, B., Knudsen, E., Attramadal, H. & Valen, G. (2011). Gene therapy with hypoxia-inducible factor 1 alpha in skeletal muscle is cardioprotective in vivo. Life Sciences, 88(11-12), s. 543 - 550. ISSN: 0024-3205
 • Czibik, G. T., Sagave, J. F., Martinov, V. N., Ishaq, B., Sohl, M., Sefland, I., Carlsen, H., Farnebo, F., Blomhoff, R. & Valen, G. (2009). Cardioprotection by hypoxia-inducible factor 1 alpha transfection in skeletal muscle is dependent on haem oxygenase activity in mice. Cardiovascular Research (CVR), 82(1), s. 107 - 114. ISSN: 0008-6363