Jan-Olav Henriksen, dr.philos. & dr. theol.

Professor

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Religionsfilosofi
 • Filosofisk teologi
Telefon: 22590534
Mobile: 90507878
Kontor: 340

Presentasjon

Henriksen er professor i systematisk teologi, og forsker og underviser i alle systematisk-teologiske disipliner. Hans hovedfelt er religionsfilosofi. Han har veiledet mer enn 25 studenter til doktorgraden, og har for tiden 9 studenter under slik veiledning. I tillegg veileder han masterstudenter. Hans nåværende forskning fokuserer på ulike erfaringsdimensjoner og deres betydning for å forstå forholdet mellom Gud og mennesker, samt på religion fortolket ut fra en pragmatisk tilnærming. Han er også svært interessert i religionens betingelser iet postsekulært samfunn.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Henriksen, J.-O. (2017). Å ødelegge seg selv : om religionens og moralens mørke sider. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen, s. 213 - 227. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-880-7
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2016). Jesus as healer : a Gospel for the body. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 9780802873316
 • Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: a Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(1), s. 36 - 51. ISSN: 0809-7291
 • Henriksen, J.-O. (2016). God in Martin Luther. Religion: Oxford Research Encyclopedias, s. 1 - 22. Oxford University Press. ISBN: 9780199340378
 • Henriksen, J.-O. (2016). God revealed through human agency – Divine agency and embodied practices of faith, hope, and love. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 58(4), s. 453 - 472. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2016). Mangfold og tvetydighet : aktuelle blikk på religion. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-074-3
 • Henriksen, J.-O. (2015). A new basis for natural religion? Recent explanations of religion and their challenges to contemporary philosophy of religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 57(4), s. 464 - 482. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2014). Life, love, and hope : God and human experience. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 978-0-8028-7149-7
 • Henriksen, J.-O. (2014). Struggling with change: The predicament of evolution and change for religious traditions. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 19(4), s. 441 - 453. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2014). The Role of Experience in the Assessment of Human Nature. Theology and Science, 12(4), s. 324 - 337. ISSN: 1474-6700
 • Henriksen, J.-O. (2014). Challenges to the Traditional Christian Concept of History. Zygon, 49(4), s. 855 - 874. ISSN: 0591-2385
 • Henriksen, J.-O. & Pabst, K. (2013). Uventet og ubedt. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02155-3
 • Henriksen, J.-O. (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-6548-5
 • Henriksen, J.-O. (2013). Revelation between cognitive science of religion and dialectical theology. Theology and Science, 11(4), s. 356 - 369. ISSN: 1474-6700
 • Henriksen, J.-O. (2013). Distinct, unique, or separate? : challenges to theological anthropology and soteriology in light of human evolution. Studia Theologica, 67(2), s. 166 - 183. ISSN: 0039-338X
 • (2012). Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 9781443837491
 • Henriksen, J.-O. (2011). Finitude and theological anthropology : an interdisciplinary exploration into theological dimensions of finitude. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-2458-1
 • Henriksen, J.-O. (2011). Religion : mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-911-5
 • Christoffersen, S. A. & Henriksen, J.-O. (2010). Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01749-5
 • Henriksen, J.-O. (2010). Eros and/as desire - a theological affirmation : Paul Tillich read in the light of Jean-Luc Marion's The Erotic Phenomenon. Modern Theology, 26(2), s. 220 - 242. ISSN: 0266-7177
 • Henriksen, J.-O. (2009). Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet. Klim. ISBN: 9788779555754
 • Henriksen, J.-O. (2009). Desire, gift, and recognition : Christology and postmodern philosophy. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 9780802863713
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245006179
 • (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Henriksen, J.-O. (2019). Empirically Informed Theology : On Theology in an Interdisciplinary Context. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends, s. 119 - 125. ISBN: 978-90-04-39796-5
 • Henriksen, J.-O. (2019). Christianity as Distinct Practices : A Complicated Relationship. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-68327-4
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2018). The Vulnerable Human and the Absent God : the Stories about Gethsemane as a Possible Source for Theological Anthropology. Kerygma und Dogma: Zeitschrift für theologische Forschung und kirchliche Lehre, 64(3), s. 163 - 177. ISSN: 0023-0707
 • Henriksen, J.-O. (2018). Three perspectives on Resurrection: Revelation, Experience, Recognition. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 60(3), s. 321 - 341. ISSN: 0028-3517
 • Henriksen, J.-O. (2018). Love as the Power with which God Shapes the World : Theological Anthropology and Human Experience. Louvain Studies, 41(3), s. 269 - 285. ISSN: 0024-6964
 • Henriksen, J.-O. (2017). Å ødelegge seg selv : om religionens og moralens mørke sider. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen, s. 213 - 227. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-880-7
 • Henriksen, J.-O. (2017). Utfordringer for teologisk arbeid med menneskerettighetene. Forsking og menneskerettar, s. 123 - 129. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-884-5
 • Henriksen, J.-O. (2017). Religion as Orientation and Transformation : A Maximalist Theory. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155098-0
 • Henriksen, J.-O. (2017). The Economic Trinity and Creation. Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology, s. 229 - 239. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-60458-8
 • Henriksen, J.-O. (2017). The Experience of God and the World: Christianity’s Reasons for Considering Panentheism a Viable Option. Zygon: Journal of Religion and Science, 52(4), s. 1080 - 1097. ISSN: 0591-2385

Utdanning og praksis

0Div.kortere og lengre studie- og forskningsopphold Tyskland (1985-86, 1988, 1990), Storbritannia (2000, 2015), USA (Princeton, 1999,2001,2003, 2005) og Nederland (2017)
1982Cand. theol. MF
1984 - 1985Sivilarbeider og konsulent i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke.
1984Mag. art. i filosofi UiO
1987 - 1990NAVF-stipendiat
1990 - 1991Førstelektor MF
1990Dr. theol. UiO
1991 - 1994Dosent og professor i systematisk teologi ved distriktshøyskolen i Volda
1994 - d.d.Professor i systematisk teologi ved Menighetsfakultetet , fra 2002 med særlig vekt på religionsfilosofi
2000Alan Richardson Fellow, University of Durham, UK
2002Dr. philos. UiO
2002 - d.d.Professor i religion med vekt på religion i det postindustrielle samfunnet ved Universitetet i Agder
2006 - d.d.Forsker ved Center of Theological Inquiry, Princeton, New Jersey 2006-07 og 2012-13.
2009 - 2012Leder for den tverrinsitusjonelle Forskerskolen Religion Values Society
2013 - 2017Forskningsdekan MF
2017 - 2018Gjesteforsker, St Benets Hall, Oxford University, UK

Verv

1991 - 1998Medlem i Komiteen for Internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig råd
1998 - 2004Styremedlem Institutt for sjelesorg, Modum Bad
1999 - 2003Leder Teologisk Nemnd under Mellomkirkelig Råd
2005 - 2009Editor in Chief Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
2005 - 2007Medlem i LWF Task force on Marriage, Family and Human Sexuality
2006 - 2010Medlem i Den norske kirkes lærenemnd
2007 - 2012Medlem Arts and Humanities Research Council Steering Commmitte Religion and Society, UK
2010 - d.d.Member of the editorial board Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
2011 - d.d.Member, Advisory Board of Dialog - A Journal of Theology (US)
2012 - d.d.Medlem, Bispemøtets teologiske råd
2013 - 2017Medlem i Forskningsutvalget i UHR
2013 - 2017Forskningsdekan, Menighetsfakultetet
2013Co-Editor, Nordic Studies in Theologiy (LIT Verlag) -
2014Co-Editor, Religion, Theology and the Sciences (Vandenhoeck & Ruprecht) -