Leni Mjåland

Stipendiat

Diakonivitenskap

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590638
Kontor: 453

Presentasjon

Jeg er PhD-stipendiat i diakonivitenskap. I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg diakonale og ideelle organisasjoners arbeid med utsatte EU-borgere som forsørger seg gjennom "gatearbeid". Rettferdighetsperspektiv og frigjøringspedagogikk er sentrale teoretiske perspektiv i studien.

Utdanning og praksis

2011 - 2014Kriminologi, bachelorgrad ved Durham University UK.
2016 - 2018Master i diakoni, MF og VID
2018 - 2019Praktisk-pedagogisk utdanning, MF.
2018 - 2019Miljøarbeider, Lauras Hus, Kirkens Bymisjon
2018 - 2018CEU Summer School: Antigypsism and Romani Identities