Claudia Lenz

Professor

Samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme

Faglige kompetanseområder:

 • Historiedidaktikk
 • samfunnsfagdidaktikk
 • forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet
 • antisemittisme
Telefon: 22590629
Kontor: 329

Presentasjon

Jeg er utdannet filosof og statsviter fra Universitet i Hamburg.

Mine viktigste arbeids- og forskningsområder er

 • minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet
 • fordommer og gruppefiendtlighet
 • demokrati og medborgerskap i skolen

På historiedidaktikk feltet er jeg opptatt av hvordan minne og fortidsbearbeidning bidrar til utvikling og forhandling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner på individ- og gruppenivå.

Mitt andre forskningsfelt handler om fordoms- og andregjøringsmekanismer, og hvordan fordommer og gruppefiendtlighet motarbeides på forskjellige samfunnsnivå.

Jeg er spesielt interessert i hvordan skolen kan forebygge gruppefiendtlige holdninger, og har vært med å bygge opp DEMBRA-prosjektet. For tiden er jeg prosjektleder for Dembra for lærerutdannere.

Siden 2009 har jeg vært involvert i Europaråd sitt arbeid innen demokrati og menneskerettighetslæring, der jeg har vært med å utvikle referanserammeverket "Competences for a Democratic Culture".

Aktuell forskning: antisemittisme i Norge; holdninger minoriteter har mot hverandre (tilknyttet hl-senteret)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Lenz, C. & Vestavik Geelmuyden, T. (2020). The Gaarder Debate Revisited. Drawing the Demarcation Line between Legitimate and Illegitimate Criticism of Israel. The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, s. 51 - 75. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215034676
 • Lenz, C. & Moe, V. (2020). Negotiations of Antisemitism and Islamophobia in Group Conversations among Jews and Muslims. The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, s. 297 - 323. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215034676
 • Lenz, C. (2019). Creating World through Concept Learning. Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines, s. 66 - 78. Berghahn Books. ISBN: 978-1-78920-036-2
 • Lenz, C. (2018). 22. juli-fortellinger og forhandlingen om hva terroren skal bety for fremtiden. Tidsskrift for kulturforskning, 17(1), s. 89 - 106. ISSN: 1502-7473
 • Lenz, C. & Schröder, P. (2018). "Orte, an denen man wachsen kann" – Empirische Rekonstruktionen von Sinnzuschreibungen im Zusammenhang mit der Eröffnung zweier norwegischer Gedenkstätten. Forum Qualitative Sozialforschung, 19(3). ISSN: 1438-5627
 • (2016). Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. ISBN: 978-82-92988-60-2
 • (2016). Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90731-8
 • Moe, V., Døving, A., Levin, I. & Lenz, C. (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice, 3(1), s. 1 - 17. ISSN: 1894-5988
 • (2016). Crossing borders: Combining human rights education and historical learning. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90731-8
 • Lenz, C. (2015). Gendered Relations in War. Norway - a case study. Women in War. Examples from Norway and Beyond, s. 99 - 113. Ashgate. ISBN: 9781472445179

Utdanning og praksis

1996Studiet i filosofi, psykologi og statsvitenskap
2002Doktorgrad i statsvitenskap
2002Forsker i prosjektet "Traditions of historical consciousness"
2007Seniorforsker "Reflective historical consciousness in Norway and Germany" (Marie Curie stipentiat)
2009Forskningsleder Det Europeiske Wergelandsenteret
2013Førsteamanuensis (II-stilling) program for lærerutdanning/NTNU
2016Seniorforsker (II stilling) hl-senteret (siden 2018: forsker I.)

Verv

2017Member of the NECE advisory board (Networking European Citizenship Educators)
2018Lead expert to the Council of Europe's Network of Policy Advisors