Claudia Lenz

Professor

Samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme

Faglige kompetanseområder:

 • Historiedidaktikk
 • samfunnsfagdidaktikk
 • forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet
 • antisemittisme
Telefon: 22590629
Kontor: 329

Presentasjon

Jeg er utdannet filosof og statsviter fra Universitet i Hamburg.

Mine viktigste arbeids- og forskningsområder er

 • minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet
 • fordommer og gruppefiendtlighet
 • demokrati og medborgerskap i skolen

På historiedidaktikk feltet er jeg opptatt av hvordan minne og fortidsbearbeidning bidrar til utvikling og forhandling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner på individ- og gruppenivå.

Mitt andre forskningsfelt handler om fordoms- og andregjøringsmekanismer, og hvordan fordommer og gruppefiendtlighet motarbeides på forskjellige samfunnsnivå.

Jeg er spesielt interessert i hvordan skolen kan forebygge gruppefiendtlige holdninger, og har vært med å bygge opp DEMBRA-prosjektet. For tiden er jeg prosjektleder for Dembra for lærerutdannere.

Siden 2009 har jeg vært involvert i Europaråd sitt arbeid innen demokrati og menneskerettighetslæring, der jeg har vært med å utvikle referanserammeverket "Competences for a Democratic Culture".

Aktuell forskning: antisemittisme i Norge; holdninger minoriteter har mot hverandre (tilknyttet hl-senteret)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Lenz, C. & Geelmuyden, T. V. (2020). The Gaarder Debate Revisited. Drawing the Demarcation Line between Legitimate and Illegitimate Criticism of Israel. The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, s. 51 - 75. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215034676
 • Lenz, C. (2020). Competences for democractic culture - towards new priorities in European educational systems?. Teacher Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe, s. 17 - 33. Routledge. ISBN: 978-0-367-14149-3
 • Lenz, C. & Moe, V. (2020). Negotiations of Antisemitism and Islamophobia in Group Conversations among Jews and Muslims. The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, s. 297 - 323. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215034676
 • (2019). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). ISBN: 978-82-92988-67-1
 • Lenz, C. (2019). Creating World through Concept Learning. Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines, s. 66 - 78. Berghahn Books. ISBN: 978-1-78920-036-2
 • Lenz, C. (2018). 22. juli-fortellinger og forhandlingen om hva terroren skal bety for fremtiden. Tidsskrift for kulturforskning, 17(1), s. 89 - 106. ISSN: 1502-7473
 • Lenz, C. & Schröder, P. (2018). "Orte, an denen man wachsen kann" – Empirische Rekonstruktionen von Sinnzuschreibungen im Zusammenhang mit der Eröffnung zweier norwegischer Gedenkstätten. Forum Qualitative Sozialforschung, 19(3). ISSN: 1438-5627
 • Moe, V., Døving, A., Levin, I. & Lenz, C. (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice, 3(1), s. 1 - 17. ISSN: 1894-5988
 • (2016). Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. ISBN: 978-82-92988-60-2
 • (2016). Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90731-8

Utdanning og praksis

1996Studiet i filosofi, psykologi og statsvitenskap
2002Doktorgrad i statsvitenskap
2002Forsker i prosjektet "Traditions of historical consciousness"
2007Seniorforsker "Reflective historical consciousness in Norway and Germany" (Marie Curie stipentiat)
2009Forskningsleder Det Europeiske Wergelandsenteret
2013Førsteamanuensis (II-stilling) program for lærerutdanning/NTNU
2016Seniorforsker (II stilling) hl-senteret (siden 2018: forsker I.)

Verv

2017Member of the NECE advisory board (Networking European Citizenship Educators)
2018Lead expert to the Council of Europe's Network of Policy Advisors