Solvår Ask Isene

Stipendiat

Det gamle testamente

Telefon: 22590665
Kontor: 204

Presentasjon

Jeg jobber med en avhandling om hvordan perserkongen Kyros framstilles i den første greske oversettelsen av Jesajaboken. Jeg bruker oversettelsesteori og har en postkolonial tilnærming. Prosjektet inngår i det større forskningsprosjektet PERSIAS.

Jeg har spesiell interesse for bibeloversettelse, gresk og hebraisk språk og septuagintastudier.

Utdanning og praksis

1997 - 2016Bachelor Bibeloversettelse, VID Misjonshøgskolen
2016 - 2019Master i teologi, MF Vitenskapelig høyskole
2020 - d.d.Stipendiat GT, MF vitenskapelig høyskole

Verv

2018 - d.d.Styremedlem Wycliffe Norge