Marielle Stigum Gleiss

Førsteamanuensis

Samfunnsgeografi
Avd.l, Religion, skole og samfunn Seksjonsleder PED/RV/SAM

Faglige kompetanseområder:

 • Sivilsamfunn
 • Medierepresentasjoner
 • Diskursanalyse
 • Kinesisk politikk og samfunn
Telefon: 22590605
Kontor: 324A

Presentasjon

Jeg er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo. I doktorgradsavhandlingen min (2014) studerte jeg det politiske handlingsrommet for sivilsamfunn i Kina. Spesielt så jeg på hvordan en diskursiv tilnærming til politikk kan åpne opp for nye måter å forstå sivilsamfunnets rolle på. For tiden fullfører jeg flere forskningsartikler knyttet til datamateriale fra doktorgraden, i tillegg at jeg er i startfasen på et prosjekt om metodedidaktikk, som skal munne ut i en lærebok om forskningsmetode for lærerstudenter og en rekke forskningsartikler. Jeg har bred undervisnings- og veiledningserfaring fra både bachelor- og masternivå. For tiden underviser jeg i samfunnsfag på bachelornivå og empiriske forskningsmetoder på masternivå.

Utvalgte publikasjoner

 • Gleiss, M. S. (2017). Sivilsamfunn under press i Kina. Lys og Liv, 83(2), s. 16 - 17. ISSN: 0803-1657
 • Gleiss, M. S. & Jordhus-Lier, D. C. (2017). Politisk aktørskap og politiske rom. Samfunnsgeografi: En innføring, s. 153 - 163. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202547752
 • Stokke, K. & Gleiss, M. S. (2017). Identitet, medborgerskap og identitetspolitikk. Samfunnsgeografi: En innføring, s. 175 - 190. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202547752
 • Gleiss, M. S. (2016). From Being a Problem to Having Problems: Discourse, Governmentality and Chinese Migrant Workers. Journal of Chinese Political Science (JCPS), 21(1), s. 39 - 55. ISSN: 1080-6954
 • Gleiss, M. S. & Lin, W. (2016). The Historiography of Asian Aeromobilities: Power, Agency, and the Limitations of the "Western" Gaze. Mobility in History, 7(1), s. 98 - 105. ISSN: 2296-0503
 • Gleiss, M. S. (2015). Speaking up for the suffering (br)other: Weibo activism, discursive struggles, and minimal politics in China. Media, Culture and Society, 37(4), s. 513 - 529. ISSN: 0163-4437
 • Gleiss, M. S. (2014). How Chinese labour NGOs legitimize their identity and voice. China Information, 28(3), s. 362 - 381. ISSN: 0920-203X

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Lin, W. & Gleiss, M. S. (2018). Migration and the production of migrant mobilities. Routledge Handbook of Asian Migrations, s. 141 - 151. Routledge. ISBN: 9781138959859
 • Gleiss, M. S., Sæther, E. & Fürst, K. (2018). Re-theorizing civil society in China: Agency and the discursive politics of civil society engagement. China Information. ISSN: 0920-203X
 • Gleiss, M. S. (2017). Discourse, political space and the politics of citizenship. Norsk Geografisk Tidsskrift, 71(4), s. 233 - 242. ISSN: 0029-1951
 • Gleiss, M. S. & Sæther, E. (2017). Approaches to civil society in authoritarian states: The case of China. Sociology Compass, 11(12). ISSN: 1751-9020
 • Gleiss, M. S. (2016). From Being a Problem to Having Problems: Discourse, Governmentality and Chinese Migrant Workers. Journal of Chinese Political Science (JCPS), 21(1), s. 39 - 55. ISSN: 1080-6954
 • Gleiss, M. S. & Lin, W. (2016). The Historiography of Asian Aeromobilities: Power, Agency, and the Limitations of the "Western" Gaze. Mobility in History, 7(1), s. 98 - 105. ISSN: 2296-0503
 • Gleiss, M. S. (2015). Speaking up for the suffering (br)other: Weibo activism, discursive struggles, and minimal politics in China. Media, Culture and Society, 37(4), s. 513 - 529. ISSN: 0163-4437
 • Gleiss, M. S. (2014). How Chinese labour NGOs legitimize their identity and voice. China Information, 28(3), s. 362 - 381. ISSN: 0920-203X

Utdanning og praksis

2014PhD, University of Oslo, Human Geography