Filip Rasmussen

Stipendiat

Systematisk teologi

Telefon: 22590606
Kontor: 202

Presentasjon

Jeg er teolog og arbeider hovedsakelig med underdisipliner i den systematiske teologien og moderne teologihistorie.

Forskningsprosjektet mitt er i dialog med både teologisk og religionsvitenskapelig litteratur. På den religionsvitenskapelige siden arbeider jeg med en gruppe teoretikere som anvender diskursanalytiske perspektiver i studiet av religion, som for eksempel Tomoko Masuzawa og Russell T. McCutcheon. I avhandlingen drøfter jeg hva disse diskursanalytiske perspektivene på religion har å si for spørsmålet om hvilken plass religionsbegrepet skal ha i teologisk arbeid og for hvordan vi kan forstå det historiske forholdet mellom teologi og religionsvitenskap. Som et bidrag til diskusjonen rundt disse spørsmålene undersøker jeg hvordan religionsbegrepet for første gang ble en sentral del av moderne teologi i løpet av den liberale protestantismens storhetstid på 1800-tallet, og gir en nylesning av religionsbegrepets betydning for den tidlige Karl Barths kritikk av den liberale teologien – en kritikk som jeg ønsker å vise at har vært misforstått i sekundærlitteraturen, og som har mye til felles med kritikken av religionsbegrepet blant flere av dagens religionsvitere.

Utdanning og praksis

2015 - 2018Bachelor i teologi, MF
2018 - 2019Master of Studies in Theology, University of Oxford
2019 - 2020PPU, Universitetet i Sørøst-Norge
2020 - d.d.Stipendiat, MF

Verv

2016 - 2018Redaktør, Ung Teologi