Filip Rasmussen

Stipendiat

Telefon: 22590606
Kontor: 202

Presentasjon

Jeg er PhD-stipendiat i systematisk teologi. I doktorgradsprosjektet mitt gir jeg en nylesning av den tidlige Karl Barths kritikk av religion, og relaterer dette til pågående kritiske diskusjoner om religionsbegrepets opphav og bruk hos forskere som Talal Asad, Russell T. McCutcheon og Tomoko Masuzawa.

Prosjektets arbeidstittel er «Between the Times: The Critique of Religion in the Theology of the Early Karl Barth».

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Rasmussen, F. (2021). Verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisningen: Hva er egentlig problemet?. Prismet, 72(1), s. 39 - 55. ISSN: 0032-8847
  • Rasmussen, F. (2021). The Gift in Theology: Unilateralism and Reciprocity in Kathryn Tanner’s and John Milbank’s Theology of Gift. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X

Utdanning og praksis

2015 - 2018Bachelor i teologi, MF
2018 - 2019Master of Studies in Theology, University of Oxford
2019 - 2020PPU, Universitetet i Sørøst-Norge
2020 - d.d.Stipendiat, MF

Verv

2016 - 2018Redaktør, Ung Teologi
2021 - d.d.PhD-representant, MF
2021 - d.d.Leder for systematisk teologisk forskningsseminar, MF