Filip Rasmussen

Stipendiat

Systematisk teologi

Telefon: 22590606
Kontor: 202

Presentasjon

Jeg er teolog og arbeider hovedsakelig med underdisipliner i den systematiske teologien og moderne teologihistorie.

Forskningsprosjektet mitt er i dialog med både teologisk og religionsvitenskapelig litteratur. På den religionsvitenskapelige siden arbeider jeg med en gruppe teoretikere som er kritiske til tanken om at religion er et universelt antropologisk fenomen, som for eksempel Talal Asad og Tomoko Masuzawa. I avhandlingen drøfter jeg hva dette har å si for spørsmålet om hvilken plass religionsbegrepet skal ha i teologisk arbeid og for hvordan vi kan forstå det historiske forholdet mellom teologi og religionsvitenskap.

Som et bidrag til diskusjonen rundt disse spørsmålene undersøker jeg hvordan religionsbegrepet for første gang ble en sentral del av moderne teologi i løpet av den liberale protestantismens storhetstid på 1800-tallet, og gir en nylesning av kritikken av religionsbegrepet hos den tidlige Karl Barth.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Rasmussen, F. (2021). Verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisningen: Hva er egentlig problemet?. Prismet, 72(1), s. 39 - 55. ISSN: 0032-8847

Utdanning og praksis

2015 - 2018Bachelor i teologi, MF
2018 - 2019Master of Studies in Theology, University of Oxford
2019 - 2020PPU, Universitetet i Sørøst-Norge
2020 - d.d.Stipendiat, MF

Verv

2016 - 2018Redaktør, Ung Teologi