Maria Ledstam

Stipendiat

Etikk

Faglige kompetanseområder:

  • Etikk
  • Religion og arbeid
  • Empirisk etikk
Telefon: 22590545
Kontor: 463

Presentasjon

Jag är doktorand i etik och mitt projekt handlar om etiska perspektiv på arbete och sammanblandningen mellan religion och ekonomi i arbete utifrån en etnografisk studie av två kristna organisationer - en katolsk och en protestantisk - som driver sociala företag. Mer specifikt ser jag på hur arbetets mening förhandlas i olika praktiker på arbetsplatser som är knutna till dessa organisationer. Den etnografiska studien bygger på deltagande observationer och intervjuer från två sociala företag i USA och Kanada. Det empiriska materialet från de två casen kommer analyseras, jämföras och diskuteras med nutida teologiska och etiska diskussioner om arbetets mening.

Utdanning og praksis

2000 - 2005Master of Education for the Upper Secondary School
2005 - 2010Lärare på Liljeholmens folkhögskola
2007 - 2010Degree of Bachelor of arts in Theology
2010 - 2015Lärare i etik på ALT-Akademi för ledarskap och teologi
2011 - 2013Degree of Master of Arts in Theology