Maria Ledstam

Stipendiat

Etikk

Faglige kompetanseområder:

  • Etikk
  • Religion og arbeid
  • Empirisk etikk
Telefon: 22590545
Kontor: 463

Presentasjon

Jag är doktorand i etik och mitt projekt handlar om etiska perspektiv på arbete och sammanblandningen mellan religion och ekonomi i arbete utifrån en etnografisk studie av två kristna organisationer - en katolsk och en protestantisk - som driver sociala företag. Mer specifikt ser jag på hur arbetets mening förhandlas i olika praktiker på arbetsplatser som är knutna till dessa organisationer. Den etnografiska studien bygger på deltagande observationer och intervjuer från två sociala företag i USA och Kanada. Det empiriska materialet från de två casen kommer analyseras, jämföras och diskuteras med nutida teologiska och etiska diskussioner om arbetets mening.

Utvalgte publikasjoner

  • Ledstam, M. & Afdal, G. S. (2020). Negotiating Purity and Impurity of Religion and Economy: An Empirical Contribution to Kathryn Tanner’s Christianity and the New Spirit of Capitalism. Religions. ISSN: 2077-1444
  • Ledstam, M. (2018). Det saliga slitet - om arbetets mål och mening. Search in Cristin...
  • Ledstam, M. (2018). Gud väljer inte sida. Tidskriften NOD. ISSN: 1652-6066
  • Ledstam, M. (2017). Att stanna kvar. Tidskriften NOD, (3), s. 34 - 36. ISSN: 1652-6066

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Ledstam, M. & Afdal, G. S. (2020). Negotiating Purity and Impurity of Religion and Economy: An Empirical Contribution to Kathryn Tanner’s Christianity and the New Spirit of Capitalism. Religions, 11. ISSN: 2077-1444

Utdanning og praksis

2000 - 2005Master of Education for the Upper Secondary School
2005 - 2010Teacher at Liljeholmen's Folkhighschool
2007 - 2010Degree of Bachelor of arts in Theology
2010 - 2015Teacher in Ethics at ALT, Academy for Leadership and Theology
2011 - 2013Degree of Master of Arts in Theology