Maria Ledstam

Stipendiat

Etikk

Faglige kompetanseområder:

  • Etikk
  • Religion og arbeid
  • Empirisk etikk
Telefon: 22590545
Kontor: 463

Presentasjon

Jag är doktorand i etik och mitt projekt handlar om etiska perspektiv på arbete och sammanblandningen mellan religion och ekonomi i arbete utifrån en etnografisk studie av två kristna organisationer - en katolsk och en protestantisk - som driver sociala företag. Mer specifikt ser jag på hur arbetets mening förhandlas i olika praktiker på arbetsplatser som är knutna till dessa organisationer. Den etnografiska studien bygger på deltagande observationer och intervjuer från två sociala företag i USA och Kanada. Det empiriska materialet från de två casen kommer analyseras, jämföras och diskuteras med nutida teologiska och etiska diskussioner om arbetets mening.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utdanning og praksis

2000 - 2005Master of Education for the Upper Secondary School
2005 - 2010Lärare på Liljeholmens folkhögskola
2007 - 2010Degree of Bachelor of arts in Theology
2010 - 2015Lärare i etik på ALT-Akademi för ledarskap och teologi
2011 - 2013Degree of Master of Arts in Theology