Iselin Frydenlund

Professor

Religionsvitenskap

Faglige kompetanseområder:

 • Buddhisme
 • Religion, fred og konflikt
 • Religion og politikk
 • Tros- og livssynsfrihet
 • Religionsmøter
 • Religionsantropologi
Telefon: 22590619
Kontor: 424B

Presentasjon

Jeg har doktorgrad i religionshistorie fra Universitetet i Oslo (2011) om buddhisme og vold under Sri Lankas borgerkrig og er spesielt interessert i spørsmål knyttet til religion, krig og fredsbygging, religiøse legitimeringer av vold, selvmordsaksjoner, interreligiøs dialog og tros- og livssynsfrihet.

Mitt forskningsområde er theravadabuddhisme i Sri Lanka og Myanmar, med spesielt fokus på spørsmål om buddhismens forhold til nasjonalisme, politikk og vold. For tiden arbeider jeg med buddhistiske munkers politiske og juridiske engasjement, samt forholdet mellom buddhisme og islam i Sør- og Sørøst-Asia. Jeg studerer religion som et sosialt og kulturelt fenomen og anvender feltarbeid som viktigste metodologiske verktøy.

Jeg har i en årrekke vært tilknyttet Institutt for fredsforskning, PRIO, og har sammen med Buddhistforbundet i Norge vært engasjert i intra-buddhistisk dialogarbeid i Asia, om religiøse minoriteters stilling i buddhistiske majoritetsland. Jeg er opptatt av forskningsformidling og er en ofte brukt kommentator på Myanmar- og Sri Lanka-spørsmål i norske og utenlandske medier, samt spørsmål knyttet til religion og vold.

Medlem av MF CASR

Utvalgte publikasjoner

 • Frydenlund, I. (2019). The rise of religious offence in transitional Myanmar. Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia, s. 77 - 102. UCL Press. ISBN: 9781787355286
 • Frydenlund, I. (2018). Tamil Militancy in Sri Lanka and the Role of Religion. Oxford Research Encyclopedias - Religion. Oxford University Press. ISBN: 9780199340378
 • Frydenlund, I. (2017). Religious Liberty for Whom? The Buddhist Politics of Religious Freedom During Myanmar’s Transition to Democracy. Nordic Journal of Human Rights, 35(1), s. 55 - 73. ISSN: 1891-8131
 • Frydenlund, I. (2017). Buddhist Militarism Beyond Texts: The Importance of Ritual during the Sri Lankan Civil War. Journal of Religion and Violence, s. 27 - 48. ISSN: 2159-6808
 • Frydenlund, I. (2017). ‘Operation Dhamma’: The Sri Lankan Armed Forces as an Instrument of Buddhist Nationalism. Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism: Military–Religious Nexus in Asia, Europe, and USA, s. 81 - 103. Oxford University Press. ISBN: 9780199470747
 • Frydenlund, I. (2017). The birth of Buddhist politics of religious freedom in Myanmar. Journal of Religious and Political Practice, s. 107 - 121. ISSN: 2056-6093
 • Frydenlund, I. (2017). "Buddhism has Made Asia Mild" : The Modernist Construction of Buddhism as Pacifism. Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World, s. 204 - 221. Routledge. ISBN: 9781138687844
 • Frydenlund, I. (2016). Particularist Goals through Universalist Means: The Political Paradoxes of Buddhist Revivalism in Sri Lanka. Buddhism and the Political Process, s. 97 - 120. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137573995
 • Frydenlund, I. (2016). Bodu Bala Sena: Army of Buddhist Power. World Religions and Spirituality Project. Search in Cristin...
 • Frydenlund, I. (2013). “Religion, civility and conflict – towards a concept of “critical civility”. Studies in Interreligious Dialogue, 23(1), s. 109 - 124. ISSN: 0926-2326
 • Frydenlund, I. (2012). Canonical Ambiguity and Differential Practices: Buddhism and Militarism in Contemporary Sri Lanka. Buddhism and Violence. Militarism and Buddhism in Modern Asia, s. 95 - 119. Routledge. ISBN: 978-0-415-53696-7
 • Frydenlund, I. (2005). The Sangha and its relations to the Peace Process in Sri Lanka. Search in Cristin...
 • Frydenlund, S. I. (2005). Hør Her! Du som er fra Norge. Feltarbeidserfaringer fra et konfliktfylt Sri Lanka. Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer, s. 163 - 183. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-658-8
 • Frydenlund, I. (2004). «Buddhaer og bazukaer: motstridende bilder av vold og buddhisme på Sri Lanka». DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2020). Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-981-32-9883-5
 • Jerryson, M. & Frydenlund, I. (2020). Buddhists, Muslims and the Construction of Difference. Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World, s. 263 - 297. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-981-32-9883-5
 • Frydenlund, I. & Jerryson, M. (2020). An Introduction: Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World. Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World, s. 1 - 21. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-981-32-9883-5
 • Frydenlund, I. (2019). Buddhist Islamophobia: Actors. Tropes. Contexts. Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion, s. 279 - 302. Brill Academic Publishers. ISBN: 978-90-04-38150-6
 • Frydenlund, I. (2019). A New Formatting: Myanmar’s 2015 "race and religion laws". Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law, s. 37 - 55. Routledge. ISBN: 9781138599987
 • Frydenlund, I. (2019). Protecting the Sasana through Law: Radical Buddhism and Religious Freedom in Transitional Myanmar. Secularism, Religion, and Democracy in Southeast Asia, s. 194 - 212. Oxford University Press. ISBN: 9780199496693
 • Hayward, S. & Frydenlund, I. (2019). Religion, Secularism, and the Pursuit of Peace in Myanmar. Review of Faith & International Affairs, 17(4), s. 1 - 11. ISSN: 1557-0274
 • Frydenlund, I. (2019). The rise of religious offence in transitional Myanmar. Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia, s. 77 - 102. UCL Press. ISBN: 9781787355286
 • Frydenlund, I. (2018). MaBaTha. World Religions and Spirituality Project. Search in Cristin...
 • Frydenlund, I. (2018). Buddhism and violence: an Oxymoron? Text and tradition in Buddhist Just-War Thinking. The Warrior and the Pacifist. Competing Motifs in Buddhism, Judaism, Christianity and Islam, s. 13 - 35. Routledge. ISBN: 9781138585430

Utdanning og praksis

1996 - 1997Post-graduate Studies, London School of Economics
2011PhD, University of Oslo, History of Religion

Verv

0
1996Elected National Leader of The Norwegian Solidarity Committee for Latin America (Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
2005Steering Board Member, Asianettverket (Network for Asia studies in Norway).
2008Institute board member, IKOS, University of Oslo
2010Member of external board, co-operation between PRIO and Indian Defense Studies and Analysis (IDSA).
2012Norwegian representative to the Domain Committee of Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) in COST (EU)
2016 - d.d.Member, Scientific Board, MF
2017 - d.d.Academic advisor, NORPART Myanmar project at MF
2017 - d.d.Co-organizer (together with Dr. Jens Borgland) of the Nordic Network for Buddhist Studies
2017 - d.d.Editorial board, Journal of Religion and Violence