Gunn-Ingrid Ulstein

Stipendiat

Religionspsykologi

Faglige kompetanseområder:

  • Religionspsykologi
  • Eksistensiell Psykologi
  • Språk og Opplevelse
  • Klinisk Psykologi/Psykoterapi
  • Psykodynamisk Psykologi
  • Meningsdannelse
  • Sorg, Traumer og Kriser
  • Vitenskapsfilosofi og psykologfaglig forskningsmetode
Telefon: 22590660
Kontor: 454

Presentasjon

Jeg holder for tiden på med et Ph.d-prosjekt innen Religionspsykologi hvor jeg studerer sammenhenger mellom språk og opplevelse, spesifikt betydningen av metaforer, relatert til eksistensielle meningsdannelsesprosesser.

Jeg er utdannet psykolog og har min faglige bakgrunn fra arbeid som klinisk psykolog. De siste årene også lærer i religionspsykologi og psykologfaglig forskningsmetode.

Utdanning og praksis

2010Profesjonsstudiet i Psykologi, UiO, Cand. Psychol., Autorisert Klinisk Psykolog
2010 - 2014Psykolog, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus
2014Voksenpedagogikk, 15 stp.
2014Personalledelse HRM, fordypning Arbeids - og Organisasjonspsykologi, 22,5 stp.
2014Kunsthistorie, Verk i Kontekst, 10 stp., UiO
2014Sensor, Utviklingspsykologi, Høyskolen i Lillehammer
2014Gruppeanalyse, Grunntrinn, Spesialisering i Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse (IGA)
2015Undervisningsansvarlig/Lærer, Psykologfaglig Forskningsmetode, Folkeuniversitetet Øst
2015Formidler, Nobels Fredssenter
2015Ph.d-Stipendiat, Religionspsykologi, MF

Verv

2015Fagerborg Menighetsråd, Den Norske Kirke