Victor Ghica

Professor

Studier av antikken og tidlig kristendom

Telefon: 22590577
Kontor: 478E

Presentasjon

Jeg tiltrådte som professor i antikke og tidligkristne studier ved MF i 2015. Jeg har tidligere vært ansatt som førsteamanuensis ved Department of Ancient History ved Macquire University i Sydney. Jeg har også vært engasjert i forsknings- og undervisningsstillinger ved Institut français d'archéologie orientale i Kairo og ved Université Laval i Québec.

Mine forskningsinteresser og undervisningsaktiviteter spenner bredt og over flere tilknyttede felt, fra arkeologi (spesielt Egypt og Dalmatia), til språk (hovedsakelig koptisk, gammelegyptisk, arabisk, syrisk, gammel nord arabisk), epigrafi, papyrologi, religionsstudier, osv. De siste femten årene har jeg gjennomført en større arkeologisk utgravning, og på vegne av Institut français d'archéologie orientale ledet flere forskningsprosjekter, med fokus på kristendommens utvikling i Egypts vestlige og østlige ørkenområder. Siden 2014 har jeg ledet utgravninger og etter-utgravninger i Bribir i Kroatia.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Ghica, V., Milosevic, A., Uroda, N. & Dzino, D. (2018). Arheoloski projekt Varvaria / Breberium / Bribir u 2016.godini = Varvaria / Breberium / Bribir Archeological Project. The 2016 excavation season. Starohrvatska prosvjeta, 44-45, s. 9 - 56. ISSN: 0351-4536
  • Ghica, V. (2017). Les Actes de Pierre et des douze Apotres (NH VI,1). Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3268-5
  • Ghica, V., Milosevic, A., Uroda, N. & Dzino, D. (2017). Varvaria / Breberium / Bribir archaeological project. The 2015 excavation season. Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, 23(2), s. 776 - 796. ISSN: 1330-7274
  • Ghica, V. & ST Demiana, A. (2016). "His Toil was not in Vain" : Two Unpublished Coptic Fragments of the Encomium on Athanasius Attributed to Cyril of Alexandria (IFAO inv. 79-80). Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times: Proceedings of the Tenth International Congress of Coptic Studies, Rome, September 17th-22nd, 2012, and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, Cairo, September 15th-19th, 2008, s. 953 - 968. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3273-9
  • Ghica, V., Milosevic, A., Uroda, N. & Dzino, D. (2016). Arheološki projekt Varvaria / Breberium / Bribir u 2015. godini = Varvaria / Breberium / Bribir Archaeological Project. The 2015 Excavation Season. Starohrvatska prosvjeta, 3(43), s. 9 - 47. ISSN: 0351-4536
  • Ghica, V. (2016). Two Newcomers in the B5 Family : the Naqlun Kalandologia. Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times: Proceedings of the Tenth International Congress of Coptic Studies, Rome, September 17th-22nd, 2012, and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, Cairo, September 15th-19th, 2008, s. 1339 - 1348. Peeters Publishers. ISBN: 978-90-429-3273-9

Utdanning og praksis

1992 - 1996B.Th.Hons., Universitatea Bucure?ti
1996 - 2002Licentiate in Ancient Near Eastern Studies, Pontificium Institutum Biblicum (Rome)
1997 - 1999B.A. in Arabic and Islamic Studies, Pontificium Institutum Studiorum Arabicorum et Islamisticae (Rome)
1998Certificate of Literary Arabic, Université "La Sorbonne nouvelle" (Paris III), Institut d'études arabes et islamiques
1999Diploma of Literary Arabic, Université "La Sorbonne nouvelle" (Paris III), Institut d'études arabes et islamiques
1999 - 2000M.A. in Religious Sciences, École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses (Paris)
2000 - 2006Doctorate in Religious Sciences, École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses (Paris)
2000 - 2006Ph.D. in Theology, Université Laval (Québec)
2000 - 2003Editor, Institut français d'archéologie orientale (Cairo)
2003 - 2005Research and teaching assistant, Université Laval (Québec)
2005 - 2009Post-doctoral research fellow, Institut français d’archéologie orientale (Cairo)
2009 - 2010Associate lecturer, Department of Ancient History, Macquarie University (Sydney)
2011 - 2014Lecturer, Department of Ancient History, Macquarie University (Sydney)
2015 - d.d.Professor of Antiquity and Early Christian Studies, Det teologiske Menighetsfakultet
2015 - d.d.Ph.D. supervisor, Department of Ancient History, Macquarie University (Sydney)

Verv

2005 - d.d.Director of the research programme "Le christianisme des déserts égyptiens" (Institut français d'archéologie orientale)
2009 - d.d.Director of the archaeological excavations of Tell Ganub Qa?r al-?Aguz (Bahriyya Oasis, Egypt)
2011 - d.d.Member of the editorial board of the series Texts and Studies in Eastern Christianity (Brill)
2012 - 2014Coordinator of the programmes in Coptic Studies (MA, GradCert, PhD), Macquarie University (Sydney)
2014Coordinator of the MA programme in Ancient History, Macquarie University (Sydney)
2014 - d.d.Field director of the archaeological excavations of Bribirska glavica (Croatia)
2016 - d.d.Coordinator of the MPhil programme in History of Religions, Det teologiske Menighetsfakultet