Espen Gilsvik

Stipendiat

Religionssosiologi

Faglige kompetanseområder:

  • Religionssosiologi
  • Samfunnsfag
  • Sekularisering
  • Apostasi
  • Kvalitativ Metode

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590558
Kontor: 452

Presentasjon

Ph.d.-prosjektet mitt handler om religiøse endringsprosesser og apostasi innen et religionssosiologisk perspektiv. Jeg ønsker å utforske menneskers erfaringer med religiøs frakobling, forstått som ulike grader av orientering og bevegelse bort ifra troen.

Utdanning og praksis

0Master's in Religion Society and Global Issues