Morten Hørning Jensen

Professor II

Det nye testamente

Faglige kompetanseområder:

  • Arkeologiske forhold i det herodianske Israel
  • Det nye testamentets samtid
Telefon: 22590500
Mobile: 60715529
Kontor:

Presentasjon

Morten Hørning Jensen er tilknyttet professor II i faget Det Nye Testamente. Hans særlige arbejdsområde innenfor undervisning og forskning er Det Nye Testamentets samtid og arkeologiske forhold i det herodianske Israel. Han underviser i faget Kulturkunnskap og på MF's Jerusalem-ekskursjon.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Jensen, M. H. (2018). Josephus and Mark 6:6b-29 : Herod Antipas's Execution of John the Baptist. Reading Mark in context : Jesus and second temple Judaism, s. 92 - 99. ISBN: 9780310534457

Utdanning og praksis

2001cand.theol., Aarhus Universitet
2001Pastoralseminariet, Århus
2001Hebrew University of Jerusalem
2005Ph.d-grad, Aarhus Universitet
2007Tillægseksamener: klassisk græsk, Københavns Universitet
2007webapplikationer, Aarhus Universitet