Otfried Czaika

Professor

Tidlig moderne kirke- og kulturhistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Reformasjonen
 • Bokistorie (middelalder og tidligmodern tid)
 • Lutherdom
 • Religion, kirke, stat og konstitusjon
 • Migrasjon og kulturell transfer
 • Reformasjon og salmediktning
 • Det kulturelle minnet og periodisering av historien
 • 1900-tallets svenske teologi
Telefon: 22590581
Mobil: 704054549
Kontor: 471

Presentasjon

Min forskning dreier seg om reformasjonen, både reformasjonen i Skandinavia, men også i andre deler i Europa samt kontaktflatene mellom Sentral- og Nord-Europa. På 1500-tallet er jeg særlig interessert av utdannings- og universitetshistorie, men også bokproduksjon og bokdistribusjon samt boken som objekt. Dynamikken som finnes under senmiddelalderen og den tidligmoderne tiden nærmer jeg meg gjennom det transnasjonale, bl.a. gjennom spørsmål som rører migrasjon og kulturelle/religiøse transferprosesser. Her adresserer jeg også politiske og dynastiske forbindelser samt konstitusjonelle forestillinger. De seneste årene har jeg arbeidet med skjæringspunktene mellom bok- og salmehistorie. Sist men ikke minst belyser jeg spørsmålet hvordan det historiske minnet fungerer: Hvordan normeres f.eks. historien gjennom en bibliografi? Hvilken rolle spiller den nasjonale diskursen eller historiens periodisering for dette vi husker som betydningsfullt, viktig, dårlig eller ubetydelig? På grunn av dette har jeg også arbeidet med den svenske teologien på 1900-tallet som bland annet har vært med den svenske Lutherrenessansen svært betydningsfull - også internasjonalt.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2019). Schwedische Reformationsgeschichte Bd. 1. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-55276-6
 • Czaika, O. (2019). Frühneuzeitliche schwedische Dissertationen extra patriam und ihr Beitrag zur Geschichte der peregrinatio academica. Early Modern Academic Culture, s. 31 - 46. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. ISBN: 978-91-7402-464-7
 • Czaika, O. (2018). Prolegomena zur frühneuzeitlichen Geschichte Skandinaviens : Zur Periodisierungsdiskussion frühneuzeitlicher Geschichte und Quellenlage. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 881 - 906. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8
 • Czaika, O. (2018). Metropolen als Vermittler, Förderer und Akteure von Reformation und Konfessionalisierung in Skandinavien und insbesondere im schwedischen Reich. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 721 - 734. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8
 • Czaika, O. (2018). Dying Unprepared in Early Modern Swedish Funeral Sermons. Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe, s. 142 - 159. ISBN: 978-90-04-28489-0
 • Czaika, O. (2018). Religiös Motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten. Phänomene und Strukturen von Kultur- und Wissenstransfer vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Religiös Motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, s. 305 - 315. W. Kohlhammer GmbH. ISBN: 978-3-17-034385-6
 • Czaika, O. (2018). Boktryck och reformation : Att flytta fokus: Från Luther till Gutenberg. Från reformationen till boktryckarkonsten. Teologisk Tidsskrift, 7(4), s. 225 - 244. ISSN: 1893-0263
 • Czaika, O. (2018). "-min jobb er å formidle en historie og tenke at det er Guds ord" : luthersk spiritualitet i et historisk perspektiv. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 210 - 227. ISBN: 9788282493611
 • Czaika, O. (2017). Vad var reformationen? : Några tankar om brott och kontinuitet i ett jamförande europeiskt perspektiv. Svensk teologisk kvartalskrift, 93(1-2), s. 33 - 52. ISSN: 0039-6761
 • Czaika, O. (2017). Episode II - Then Swenska Psalmeboken 1582: Det andra exemplaret. Hymnologi, 45(1-2), s. 43 - 52. ISSN: 1901-5976

Utdanning og praksis

19971. Staatsexamen für Lehramt Deutsch/ev. Religionslehre (Ludwig-Maximilians-Universität München)
2002Teol. dr (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
2005Docent (Linköpings universitet)

Verv

0Universitetslektor (Linköpings universitet)
1992Lærer ved en privatskole i Kaufbeuren (Tyskland)
1992Studier i germanistik og teologi (Ludwig-Maximilians-Universitet, München)
1998Doktorgradsstudier (Ludwig-Maximilians-Universitet & Helsingin yliopisto)
2007Forsker / Ph. D. Researcher (Kungliga biblioteket, Stockholm)
2011Forskningssjef (Kungliga biblioteket, Stockholm)