Terje Hegertun, PhD

Professor

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

 • Dogmatikk
 • Pentekostal teologi
 • Konfesjonskunnskap
 • Økumenikk
Telefon: 22590551
Kontor: 467
Treffetider: Etter avtale, kontor 467

Presentasjon

Jeg arbeider i første rekke med systematisk-teologiske temaer, som trinitetslære, åpenbaringsforståelse, nådemidler, den verdensvide kirke og forståelsen av Åndens rolle i kirken. Min forskningsinteresse har de senere år vært knyttet til Ånden og kirken, pentekostal teologi, samt økumeniske tema: grunnlaget for kristen enhet, samarbeidsmodeller etc. Jeg forsker også på ulike teologiske tolkningsforståelser og bibelsynstradisjoner.

Utvalgte publikasjoner

 • Hegertun, T. (2018). Nådens gaver i gjestfrihetens hus : kirken som karismatisk og sakramentalt fellesskap. Luther forlag. ISBN: 9788253148632
 • Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church : Signs of God's Graceful Presence. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1717-1
 • Hegertun, T. (2016). Guds utvelgelse: hvordan forstå Bibelens tekster om kall, utvelgelse og forutbestemmelse?. Korsets seier : KS, s. 12 - 14. ISSN: 0806-5918
 • Hegertun, T. (2016). Jeppe Bach Nikolajsen, The Distinctive Identity of the Church: A Constructive Study of the Post-Christendom Theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 43(1), s. 85 - 87. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2016). Til kamp mot voldelig gudsbilde. Korsets seier : KS, s. 18 - 19. ISSN: 0806-5918
 • Hegertun, T. (2016). When a Theological Institution Becomes Ecumenical: A Focus on the Process and Experience. Dialog, 55(4), s. 364 - 371. ISSN: 0012-2033
 • Hegertun, T. (2015). Menigheten i lys av den tredje trosartikkel - elementer i en pentekostal ekklesiologi. Pentekostale perspektiver, s. 165 - 186. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1859-2
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and the 'Spirit of Unity. Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), s. 33 - 46. ISSN: 1812-4461
 • Hegertun, T. (2015). "Kirkeliggjøring" av pinsebevegelsen - noen refleksjoner. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, s. 135 - 141. ISSN: 1893-8728
 • Hegertun, T. (2014). Kontekstuell følsomhet og uttrykksmessig mangfold : refleksjoner omkring pentekostal teologi i det 21. århundre. Ung Teologi, 47(2), s. 39 - 47. ISSN: 0333-340X
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver : noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(4), s. 311 - 322. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water? : rebaptism in a Nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), s. 235 - 252. ISSN: 0272-0965
 • Hegertun, T. (2010). "Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen" : Pinsebevegelsen og forholdet til Skrift og bekjennelse. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 237 - 249. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
 • Hegertun, T. (2009). Pinsestrid i økumenisk og diskursteoretisk perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(3), s. 165 - 187. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2009). Det brodersind som pinseaanden nødvendigvis maa føde : analyse av økumeniske posisjoner i norsk pinsebevegelse med henblikk på utviklingen av en pentekostal økumenikk og fornyelse av økumeniske arbeidsformer. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2484-9
 • Hegertun, T. (2009). Ikke rom i herberget? : refleksjoner omkring karismatisk og pentekostal teologi i møte med akademia. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(2), s. 67 - 74. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2008). Refleksjoner omkring Ånden, troen og dåpen. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 62(4), s. 212 - 219. ISSN: 1504-6605
 • (2008). Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken / [redaksjon: Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen ...[et al.]]. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2334-7

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Hegertun, T. (2021). Det trofaste samlivet. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254314609
 • Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church : Signs of God's Graceful Presence. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1717-1
 • Hegertun, T. (2016). When a Theological Institution Becomes Ecumenical: A Focus on the Process and Experience. Dialog, 55(4), s. 364 - 371. ISSN: 0012-2033
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and the 'Spirit of Unity. Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), s. 33 - 46. ISSN: 1812-4461
 • Hegertun, T. (2015). Menigheten i lys av den tredje trosartikkel - elementer i en pentekostal ekklesiologi. Pentekostale perspektiver, s. 165 - 186. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1859-2
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver : noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(4), s. 311 - 322. ISSN: 1903-6523
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water? : rebaptism in a Nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), s. 235 - 252. ISSN: 0272-0965
 • Hegertun, T. (2010). "Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen" : Pinsebevegelsen og forholdet til Skrift og bekjennelse. Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes, s. 237 - 249. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2512-9
 • Hegertun, T. (2009). Ikke rom i herberget? : refleksjoner omkring karismatisk og pentekostal teologi i møte med akademia. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(2), s. 67 - 74. ISSN: 1504-6605
 • Hegertun, T. (2009). Pinsestrid i økumenisk og diskursteoretisk perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 63(3), s. 165 - 187. ISSN: 1504-6605

Utdanning og praksis

1986 - 1988Markedssjef i BOHUS
1988 - 1990Medialeder og pastor i Filadelfia,Oslo
1990 - 1992Pastor i Betel, Mosjøen
1992 - 1999Daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier
1995 - 1997Forlagssjef Rex Forlag
2003Cand.theol. MF
2009Graden Phd. MF
2010 - 2015Førsteamanuensis i systematisk teologi
2015 - d.d.Professor i systematisk teologi, MF

Verv

1986 - 1989Den norske Lausannekomite
1988 - 1990Styreleder i TV Inter
2000 - 2003Medlem av representantskapet i Vårt Land
2000 - 2002Styreleder for Lederrådet i pinsebevegelsen
2004 - 2008Medlem av representantskapet for Bibelselskapet
2005 - 2009Styremedlem, Verbum forlag
2010 - 2014Styremedlem Det teologiske menighetsfakultet